ازدواج، طلاق، روابط زن و مرد، حجاب و پوشش

نامزدی
ارتباط در دوران نامزدی 08:15 - 1398/05/25 بازدید: 44

- در دوران نامزدی تا زمانی که عقد ازدواج خوانده نشده است، نامحرم هستند و هرگونه ارتباطی که خارج از ضوابط و احکام شرعی باشد و یا مفسده‌ای بر آن مترتب باشد، جایز نیست.

وطن، تبعیت، شوهر
تبعیت زن از شوهر در انتخاب وطن یا اعراض از آن 20:34 - 1398/05/21 بازدید: 3

- طبق نظر قام معظم رهبری؛ زن می تواند در انتخاب وطن و قصد اقامت و یا اعراض از وطن تابع شوهر خود نباشد.

عده، عقد، موقت
مدت عده ازدواج موقت 00:02 - 1398/05/14 بازدید: 53

- عده زني که عادت ماهانه مي بيند به مقدار دوحيض کامل است و اگر عادت نمي بيند چهل وپنج روز می باشد.

محرم، نامحرم، فرزندان
محرمیت فرزندان زن و مرد از همسران دوم 08:34 - 1398/05/13 بازدید: 3

- دختر زن انسان از شوهر دیگر در صورت نزدیکی با آن زن ربیبه او محسوب می شود و با او محرم است.

طلاق، رجعی، لمس
لمس همسر بدون اطلاع از جاری شدن طلاق رجعی 11:26 - 1398/05/12 بازدید: 2

- طبق نظر آیت الله مکارم؛ اگر لمس همسر بعد از طلاق رجعی، به قصد لذت بوده رجوع محسوب می شود و طلاق باطل است.

طلاق، اطلاع‌، زن
طلاق زن بدون اطلاع وی 20:05 - 1398/05/11 بازدید: 36

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر مردی، همسرش را بدون اطلاع وی طلاق دهد، اگر تردید زن نسبت به صحت طلاق و رعایت شرائط آن است باید حمل بر صحت کند و خودش را مطلقه بداند.

زنا، وطی، شبهه
زنای عمدی در عده وطی به شبهه 08:17 - 1398/05/10 بازدید: 4

- زنای عمدی در عده وطی به شبهه، موجب حرمت ابدی نمی شود.

رقص، مرد، محارم
رقص مرد برای همسر و محارم 21:52 - 1398/05/08 بازدید: 66

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ رقص مرد بنابر احتیاط واجب حرام است و رقص زن برای زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق كند مثل این‌كه جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود، محل اشكال است.

سه طلاقه، سنی، شیعه
سه طلاقه کردن زن شیعه توسط همسر اهل سنت 21:48 - 1398/05/08 بازدید: 54

- طبق نظر آیت الله مکارم؛ در صورتی که مرد اهل تسنن در حال عصبانیت کنترل اعصاب خود را از دست داده و همسر شیعه خود را طلاق دهد، طلاق صحیح نبوده و زن در عقد او باقی است.

ازدواج،‌عده، نکاح
انجام عقد موقت در زمان عده ازدواج موقت سابق 18:56 - 1398/05/08 بازدید: 49

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ خانمی در عده ازدواج موقت به خاطر جهل به مسئله با فرد دیگری عقد موقت خوانده و دخول صورت گرفته، به مرد دوم حرام ابد شده است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.