ازدواج، طلاق، روابط زن و مرد، حجاب و پوشش

پاسپورت، گذرنامه، عکس، حجاب
عکس بی حجاب پاسپورت برای زنان تبعه کشور خارجی 00:21 - 1397/04/31 بازدید: 22

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ برای گذرنامه زنان تبعه کشور خارجی اگر عكس را زن يا محرم برداشته و ظاهر كند، الصاق آن به گذرنامه و نگاه به آن توسط نامحرم در حال ضرورت اگر مفسده اى بر آن مترتب نشود، اشكال ندارد.

طلاق، وکالتی، وکیل
صحت اجرای وکالتی طلاق 22:17 - 1397/04/29 بازدید: 16

- اگر فرد زندانی از طریق برادرش کسی را وکیل اجرای طلاق همسرش کند، وکالت و طلاق جاری شده مطابق ضوابط شرعی، صحیح می باشند.

ارتداد، ازدواج، عده
ارتداد همسر و بطلان ازدواج 01:49 - 1397/04/29 بازدید: 22

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر زن متوجه شود که مرد قبل از محرمیت، خدا و پیامبر را قبول نداشته، عقد از اول باطل بوده است و اگر دخولی صورت گرفته باشد باید عده وطی به شبهه نگهدارد.

ازدواج، عده، دخول
جهل به حرمت ازدواج در عده و شک در دخول 21:20 - 1397/04/26 بازدید: 29

- اگر یکی از طرفین ندانند که زن در عدّه است و عقد در عدّة جائز نیست و يا در صورت جهل دخول صورت پذيرد، حرمت ابدی محقق نمی شود.

عقد، موقت، اختلاف، مدت
اختلاف در مدت صیغه موقت 14:17 - 1397/04/24 بازدید: 42

- در صورت شک در مدت عقد موقت، نظر کسی که مدعی مدت کم است، مقدم می باشد.

زنا، مادرزن، طلاق، ازدواج
زنا با مادرزن و ازدواج مجدد با همسر پس از طلاق 21:53 - 1397/04/22 بازدید: 259

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که نعوذ بالله با مادرزن خود زنا کرده و زنش را طلاق داده، بنابر احتیاط واجب، حرام ابدی می شوند.

ازدواج، کفو، مخالفت، پدر
ازدواج دختر با کفو شرعی و مخالفت پدر 21:51 - 1397/04/22 بازدید: 38

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر دختر نیاز به ازدواج داشته و خواستگار هم کفو او بوده و در حال حاضر خواستگار دیگری که واجد شرائط باشد وجود ندارد، اذن پدر ساقط است.

ازدواج، اهل، کتاب، اذن، پدر
اجازه پدر در ازدواج با دختر اهل کتاب 23:52 - 1397/04/20 بازدید: 80

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر دختر اهل کتاب، باكره باشد بنابر احتياط اذن پدر در ازدواج، شرط است.

صیغه، موقت، عده، شبهه
غلط خواندن صیغه عقد موقت و عده وطی به شبهه 22:08 - 1397/04/15 بازدید: 164

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در صورتی که عقد موقت به صورت ناآگاهانه صحیح خوانده نشود، عقد باطل بوده و زن باید به مدت سه پاکی از حیض، عده وطی به شبهه نگه دارد.

طلاق، مهریه، طلا، لباس
به هم خوردن نامزدی و برداشتن طلا به جای مهریه 21:22 - 1397/04/12 بازدید: 82

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در صورت به هم خوردن عقد یا نامزدی، اگر مرد از دادن مهریه امتناع می کند، زن می تواند هدیه ها را در عوض مهریه نگه دارد.

صفحه‌ها

Subscribe to ازدواج، طلاق، روابط زن و مرد، حجاب و پوشش
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 161