ازدواج، طلاق، روابط زن و مرد، حجاب و پوشش

ازدواج، موقت، عده
ازدواج مجدد در حین عده عقد موقت و محاسبه عده 19:20 - 1397/05/24 بازدید: 29

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ زنی که در عده عقد موقت مردی بوده و در اولین حیض همان مرد با او مجددا ازدواج موقت کرده و بدون نزدیکی دوباره جدا شدند، باید عده را از ابتدا نگه دارد.

تخیل، شهوت، فکر
تخیل شهوت بدون خروج منی 23:52 - 1397/05/21 بازدید: 77

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ تحریک شهوت از طریق تخیل شهوت بدون خروج منی جایز نیست.

بازی، آلت، منی
تحریک جنسی بدون قصد خروج منی 23:48 - 1397/05/21 بازدید: 142

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ تحریک شهوت از طریق بازی با آلت بدون قصد خروج منی و با یقین به عدم خروج آن جایز نیست.

مهریه، ازدواج، افزایش
تقاضای افزایش مهریه از سوی زن 23:52 - 1397/05/20 بازدید: 29

- مهریه همان است که در عقد مشخص شده و زن نمی تواند تغییر آن را مطالبه نماید.

ازدواج، موقت، عقد، صیغه
گفتن کلمه «قبلت» توسط زن و صحت عقد موقت 01:04 - 1397/05/20 بازدید: 58

- در ازدواج موقت پس از تعيين مهر و مدت، نخست خانم بگويد: «زَوَّجْتُكَ نَفْسى فِى الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلومْ»؛ «خود را در مدت معين و با مهر مشخص همسر تو كردم» و پس از آن بدون فاصله (طولانى) مرد بگويد: «قَبِلْتُ التَّزْويجَ»؛ «اين ازدواج را قبول كردم».

ازدواج، موقت، صیغه، فارسی
حکم کلمه فارسی بین صیغه عقد موقت 00:42 - 1397/05/18 بازدید: 38

- در ازدواج موقت پس از تعيين مهر و مدت، نخست خانم بگويد: «زَوَّجْتُكَ نَفْسى فِى الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلومْ»؛ «خود را در مدت معين و با مهر مشخص همسر تو كردم» و پس از آن بدون فاصله (طولانى) مرد بگويد: «قَبِلْتُ التَّزْويجَ»؛ «اين ازدواج را قبول كردم».

ازدواج، دختر، رشیده، اجبار، پدر
اجبار پدر به ازدواج دختر رشیده 21:27 - 1397/05/15 بازدید: 43

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ پدر نمی تواند دختر بالغه رشیده را مجبور به ازدواج نماید و چنین عقدی باطل است.

ربیبه، ناپدری، محرمیت
محرمیت ناپدری با ربیبه و دخترانش 21:54 - 1397/05/13 بازدید: 36

- اگر مرد، زنى را عقد کرده و با او نزديكى نمايد، دختر و نوه دخترى و پسرى آن زن هرچه پايين روند، بر او  محرم می شوند.

ناخن
پوشاندن ناخن بلند و طرح دار 20:11 - 1397/05/09 بازدید: 595

- پوشاندن ناخن بلند در صورتی که زینت به حساب آید (سیستانی و مکارم: مفسده انگیز باشد)، واجب است.

مهریه، اموال، یک سوم
تعیین یک سوم اموال به عنوان مهریه 00:51 - 1397/05/08 بازدید: 37

- مهریه باید در هنگام عقد، معین و معلوم باشد.

صفحه‌ها

Subscribe to ازدواج، طلاق، روابط زن و مرد، حجاب و پوشش
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 104