ازدواج، طلاق، روابط زن و مرد، حجاب و پوشش

پوشش، بانون، چادر
حجاب با غیر چادر

- پوشش مناسب در هر صورت چادر است و انسان خردمند بهترین حجاب را انتخاب می کند.

ناشزه
عدم اطاعت زن از شوهر در خانه داری

- عدم اطاعت زن از شوهر در مسائل غیر جنسی مانند پختن غذا، موجب ناشزه شدن وی نمی گردد.

سفر بدون اجازه
سفر غیر واجب بدون اجازه شوهر

- سفر غیر واجب و بدون اجازه شوهر، سفر معصیت بوده و زن باید نماز را کامل بخواند.

ولنتاین
هدیه روز ولنتاین چه حکمی دارد؟

- هدیه روز ولنتاین اگر به عنوان ابراز علاقه به نامحرم باشد یا ترویج فرهنگ غرب باشد جایز نیست.

ولنتاین
حکم شرعی ترویج روز ولنتاین

- هدیه روز ولنتاین اگر به عنوان ابراز علاقه به نامحرم باشد یا ترویج فرهنگ غرب باشد جایز نیست.

نگاه
آیا می توان بدون حجاب عکس گرفت؟

- در صورت علم به پخش شدن عکس بدون حجاب و دیده شدن توسط نامحرم، گرفتن عکس بدون حجاب جایز نیست.

آرایش مختصر با حفظ حجاب

-آرایش اگر عرفا زینت باشد باید از نامحرم پوشانده شود.

پوشش
تعریف لباس شهرت

- لباس شهرت، لباسی است که بر خلاف شأن فرد بوده و یا جلب توجه نماید.

ازدواج، تولد، عده
ازدواج زن پس از تولد فرزند و قبل از تمام شدن عده وفات شوهر

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ زن قبل از تمام شدن ایام عده وفات حتی با وجود تولد فرزند، شرعا حق ازدواج با دیگری را ندارد.

تمکین، نفقه، شوهر
عدم تمکین زن در صورت عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ حتی در صورت عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر، زن باید تمکین کند.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.