ازدواج، طلاق، روابط زن و مرد، حجاب و پوشش

عقد، موقت، تلفن
خواندن عقد موقت از پشت تلفن

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ خواندن عقد موقت پشت تلفن، صحيح است.

عقد، معنی، ازدواج
خواندن صیغه عقد بدون دانستن معنی آن

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر فردی که صیغه عقد را می خواند معنی عربی را نداند ولی نیت ایجاد زوجیت کرده و صیغه را با تلفظ درست بگوید، عقد خوانده شده صحیح است.

عقد، صیغه، معنی
خواندن عقد در صورت دانستن معنی اجمالی آن

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ شخصی معنای صیغه عقد را حدودا می داند اما در حین خواندن، معنا را در نظر نمی گیرد ولی در نظر دارد که همان معنای کلمات بیان شود، اگر قصد انشاء زوجیت را کرده باشد، صحیح است.

نردیکی، بارداری، شب، وسط، ماه
کراهت نزدیکی و بارداری در شب وسط ماه

-  در روایات از نزدیکی در شب وسط ماه یعنی شب پانزدهم نهی شده است.

ازدواج، اجازه، پدر، سنی
مخالفت پدر سنی با ازدواج دختر و پسر شیعه

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر پسر هم کفو دختر شیعه ای که پدر سنی اش مخالف ازدواج او است، باشد و پدر تنها به جهت مذهب پسر اجازه نمی دهد اجازه اش ساقط می شود.

ازدواج، موقت، فرزند، نفقه
نفقه و نگهداری از فرزند متولد از ازدواج موقت

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ نفقه فرزند متولد شده از ازدواج موقت به‌ عهده مرد است ولی اگر زن ضمن عقد نکاح بپذیرد که نفقه فرزند را بدهد مانع ندارد.

زنا، الت،‌ ختنه گاه
دخول تا ختنه گاه و تحقق زنا

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ چنانچه دخول به مقدار ختنه گاه صورت گیرد حکم زنا بر آن مترتب است.

زن، نزدیکی، آلت
بازی زن با آلت هنگام نزدیکی با همسرش

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ بازی زن با آلت خود هنگام نزدیکی با همسرش، جایز نیست.

حجاب، دوجنسه، زن
حجاب در برابر فرد دو جنسه

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ فرد دو جنسه اگر از راه عمل جراحی جنسیتش معلوم شده احکام آن مترتب می شود و در غیر این صورت باید نسبت به احکام مردان و زنان احتیاط شود.

بارداری، رضایت، شوهر
دروغ زن برای بارداری بدون رضایت شوهر

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر مرد با وجود داشتن دو فرزند راضی به بارداری همسرش نباشد، دروغ گفتن زن در مورد استفاده از قرص ضدبارداری به شوهرش جایز نیست.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.