احکام خانواده و اجتماع

پارک، خودرو، ماشین، زمین، خالی
پارک خودرو در زمین های خالی 00:03 - 1396/11/12 بازدید: 161

- طبق نظر مقام معظم رهبری، پارک ماشین در زمین های خالی که صاحبانشان فعلا قصد ساخت و ساز ندارند،‌ در صورت اطمینان به رضایت صاحبان آنها، اشکال ندارد.

گوشی، شکستن، خسارت، غیر عمدی
خسارت شکستن غیر عمدی گوشی 20:26 - 1396/11/10 بازدید: 103

- طبق نظر مقام معظم رهبری، هزینه ی خسارت غیر عمدی به گوشی،‌ بر عهده مسبب آن بوده و ضامن می باشد.

شروط، شرط، ضمن، عقد، ازدواج
انواع شروط ضمن عقد و حکم آنها 00:08 - 1396/11/10 بازدید: 204

- از جمله شروط ضمن عقد، شروطی است که مخالف با مقتضای عقد هستند که در این صورت هم شرط و هم عقد، باطل است.

حق، طلاق، زن
حق طلاق زن و اجرای آن 00:05 - 1396/11/10 بازدید: 133

- واگذاری حق طلاق به زوجه صحیح نیست اما اگر زن در عقد دائم یا عقد لازم دیگر از طرف شوهر وکیل در طلاق بوده و همه شرایط را رعایت نماید، طلاق صحیح است.

شروط، شرط، ضمن، عقد، تحصیل، تدریس
تدریس و تحصیل به عنوان شرط ضمن عقد 23:59 - 1396/11/09 بازدید: 74

- شرط نمودن تدریس یا تحصیل در ضمن عقد از سوی زن، جایز است.

عقد، نکاح، ازدواج، فضولی
عقد ازدواج به صورت فضولی 23:01 - 1396/11/08 بازدید: 158

- در صورتی که زن و مرد بگویند به عقد فضولی راضی هستیم، عقد آنها صحیح است.

حائض، مشاهد، مشرفه، حرم، ائمه، عبور
زن حائض و عبور از مشاهد مشرّفه 20:13 - 1396/11/08 بازدید: 112

- طبق نظر مراجع معظم تقلید؛ عبور زن حائض از مشاهد مشرّفه، جایز نیست.

شرط، ضمن، عقد،‌ ازدواج
شروط ضمن عقد مجاز 20:09 - 1396/11/08 بازدید: 106

- هر گونه شرط جایز در ضمن عقد می تواند ذکر شود ولی در صورت عدم پذیرش آن، وجوب وفا ندارد.

حائض، مشاهد، مشرفه، حرم، ائمه
زن حائض و توقف در مشاهد مشرّفه 23:17 - 1396/11/07 بازدید: 106

- طبق نظر مراجع معظم تقلید؛ توقف حائض در مشاهد مشرّفه، جایز نیست.

اجازه، پدر، ازدواج، موقت، بکارت
اذن پدر پس زایل شدن بکارت با ازدواج موقت 23:05 - 1396/11/07 بازدید: 196

- طبق نظر مراجع معظم تقلید، اگر بکارت زن بواسطه ازدواج موقت از بین رفته باشد، برای ازدواج نیاز به اذن پدر نیست.

صفحه‌ها

Subscribe to احکام خانواده و اجتماع
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 284