احکام خانواده و اجتماع

ازدواج، نگاه، خواستگاری
اجازه و رضایت دختر برای نگاه در ازدواج 10:39 - 1397/01/02 بازدید: 145

- برای نگاه کردن در ازدواج، رضایت دختر شرط نیست.

دختر، ازدواج، پدر، ولی
ادعای دختر در نداشتن پدر در ازدواج 11:23 - 1396/12/24 بازدید: 280

- طبق نظر آیت الله خامنه ای: اگر متهم به کذب نباشد قولش مورد قبول است.

ازدواج، باکره، رشیده، اجازه، پدر، ولی
ممانعت پدر از ازدواج دختر رشیده 09:13 - 1396/12/19 بازدید: 154

- طبق نظر آیات عظام: امام، سیستانی، مکارم، فاضل، و وحید؛ اگر ولی دختر بالغه باکره رشیده، از ازدواج او با هم کفو شرعی اش ممانعت کند، اذن پدر، ساقط است.

ازدواج، اجازه، پدر، دختر، اهل کتاب
اذن پدر در ازدواج با اهل کتاب 09:04 - 1396/12/16 بازدید: 104

- در ازدواج با اهل کتاب، اگر اجازه پدر را لازم می دانند، اذن لازم است.

حائض، مسجد، ورود، برداشتن
زن حائض و ورود به مسجد برای برداشتن چیزی 08:41 - 1396/12/16 بازدید: 101

- طبق نظر آیات عظام: امام، بهجت، فاضل، صافی، مکارم و نوری؛ ورود بدون توقف زن حائض به مسجد برای برداشتن چیزی، جایز است.

ازدواج، دختر، رشیده، بالغه، اجبار، پدر
اجبار پدر به ازدواج دختر رشیده 09:08 - 1396/12/15 بازدید: 182

- طبق نظر آیات عظام: آیات عظام: سیستانی و بهجت؛ پدر نمی تواند دختر بالغه رشیده را مجبور به ازدواج نماید.

زینت،عده، وفات
زینت زن در عده وفات همسر 08:16 - 1396/12/15 بازدید: 139

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در عده وفات همراه داشتن زیورهایی كه زن هميشه همراه داشته و برای تزیین برای شوهر نبوده است، اشکال ندارد.

حیض، خون، رحم، فرج
حکم خون خارج نشده از فضای فَرْج 23:25 - 1396/12/10 بازدید: 112

- اگر خون حیض از رحم زن خارج شده ولی از فضای فَرْج خارج نشده، طبق نظر آیات عظام: مکارم و نوری؛ احکام حائض، بار می شود.

ازدواج، اجازه، پدر، جد
تکلیف دختر در صورت غیبت پدر یا جد پدری برای ازدواج 23:00 - 1396/12/10 بازدید: 84

- در صورت غیبت پدر یا جد پدری و احتیاج دختر به شوهر کردن، لازم نیست از پدر یا جد پدری اجازه بگیرد.

زن، بیوه، ازدواج
پذیرش ادعای بیوه بودن زن در ازدواج 13:51 - 1396/12/09 بازدید: 143

- طبق نظر آیات عظام: امام، خویی، تبریزی، نوری، صافی، زنجانی و وحید؛ اگر زنی بگوید: من بیوه هستم، حرفش قبول است.

صفحه‌ها

Subscribe to احکام خانواده و اجتماع
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 132