احکام خانواده و اجتماع

حجاب
سایه خانم روی پرده آشپزخانه و اتاق 22:59 - 1396/01/24 بازدید: 848

- ایستادن زن در کنار پرده اتاق و آشپزخانه در صورت دیده شدن سایه بدون حجاب وی، جایز نیست.

حجاب
نشان دادن عکس به نامحرم 21:47 - 1396/01/24 بازدید: 642

- نشان دادن عکس زن بدون حجاب به نامحرمی که او را می شناسد، حرام است و اگر تصویر مفسده انگیز باشد بر هر نامحرمی حرام است.

حجاب
پوشش در مقابل خواستگار 11:33 - 1396/01/23 بازدید: 346

- زنی که قصد ازدواج با مردی را دارد در صورتی که همه تحقیقات انجام شده، مانعی از ازدواج نبوده، تنها به مقدار آگاهی خواستگار از وضع ظاهری او باشد و برای اطمینان خواستگار، علاوه بر گردی صورت و کف دو دست، موها و سر و گردن خود را به آن مرد نشان دهد.

عکس
عکس گرفتن بدون پوشش 10:59 - 1396/01/23 بازدید: 197

- در صورت علم به پخش شدن عکس بدون حجاب و دیده شدن توسط نامحرم، گرفتن عکس بدون حجاب جایز نیست.

حجاب
خوش بو کردن لباس 10:55 - 1396/01/23 بازدید: 170

- معطر کردن مانتو یا چادر هنگام خروج از منزل اگر موجب جلب توجه نامحرم شود، جایز نیست.

لباس
تعریف و حکم پوشش لباس مهیج 10:28 - 1396/01/23 بازدید: 292

- پوشیدن لباس مهیج، حرام است.

حجاب
رعایت عفت نزد فرزندان و عقب مانده ذهنی 12:28 - 1396/01/20 بازدید: 190

- رعایت عفت نزد فرزندان واجب است ولی پوشش برابر عقب مانده ذهنی لازم نیست.

حجاب
پوشش نزد پزشک 11:56 - 1396/01/20 بازدید: 149

- اگر درمان مستلزم نگاه یا لمس بدن باشد، بانوان در صورتی می توانند به پزشک مرد مراجعه نمایند که پزشک زن در دسترس نبوده یا دسترسی به او مشقت داشته باشد و یا مهارت پزشک مرد خیلی بیشتر باشد.

تزریق آمپول
مراجعه به پزشک مرد و انجام تزریق 11:48 - 1396/01/20 بازدید: 377

- تزریق آمپول توسط مرد در غیر موارد اضطرار و مراجعه به پزشک مرد بدون تحقیق از بودن پزشک زن، اگر مستلزم نگاه یا لمس بدن باشد، حرام است.

حجاب
نحوه پوشش در برابر اعضای خانواده 11:45 - 1396/01/20 بازدید: 530

- به غیر از زن و شوهر، بقیه اعضای خانواده باید از نگاه به مواضع خاص بدن دیگری بپرهیزند.

صفحه‌ها

Subscribe to احکام خانواده و اجتماع
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 222