احکام خانواده و اجتماع

ازدواج، مهریه
مصادیق مهریه 21:23 - 1397/01/13 بازدید: 89

- هر چیزی را که مسلمان می تواند مالک شود، می توان مهریه قرار داد.

ازدواج، مهریه، بخشش
مطالبه مجدد مهریه پس از بخشش آن 20:55 - 1397/01/13 بازدید: 96

- زن پس از بخشش مهریه، در صورت موجود بودن عین آن، می تواند مجددا مهریه را از شوهرش پس بگیرد.

مهریه، ازدواج، عقد
قصد ندادن مهریه و صحت عقد 20:44 - 1397/01/13 بازدید: 90

- اگر مرد قصد دادن مهریه را نداشته باشد، عقد صحیح است ولی باید مهریه را بدهد.

ازدواج، موقت، مهریه
بخشش مدت عقد موقت و پرداخت مهریه 11:24 - 1397/01/11 بازدید: 98

- در صورت بخشش مدت از سوی مرد در ازدواج موقت اگر نزدیکی شده باشد، باید تمام مهر را پرداخت نماید.

ازدواج، نابالغ، محرمیت
عقد فرزندان نابالغ برای محرمیت 10:58 - 1397/01/11 بازدید: 124

- طبق نظر برخی از مراجع، عقد فرزندان نابالغ برای محرمیت به شرطی صحیح است که برای دختر مفسده نداشته باشد.

عقد، شروط، تفهیم
جاری کردن عقد بدون تفهیم شروط به زوجین 22:08 - 1397/01/09 بازدید: 129

- هنگام جاری کردن صیغه عقد، باید شروط مذکور در قباله به زوجین تفهیم شود.

مهریه، ازدواج، موقت، مالیت
عدم تعیین مهریه و کیفیت آن در ازدواج موقت 21:46 - 1397/01/09 بازدید: 158

- در ازدواج موقت، مهریه باید مشخص و مالیت داشته باشد.

ازدواج، موقت، دائم
تبدیل ازدواج موقت به دائم 21:44 - 1397/01/09 بازدید: 165

- تبدیل عقد موقت به دائم، در صورت اتمام مدت یا بخشش آن توسط مرد، امکان پذیر است.

ازدواج، استخاره
تجدید استخاره و عمل به آن در ازدواج 11:57 - 1397/01/08 بازدید: 171

- طبق نظر مقام معظم رهبری، عمل به استخاره الزامی نیست.

عده، ازدواج
زن و ادعای نبودن در عده برای ازدواج 11:43 - 1397/01/08 بازدید: 135

- طبق نظر امام خمینی (رحمه الله علیه) یکی از شرایط پذیرش ادعای زن در نبودن در عده، این است که مورد تهمت نباشد.

صفحه‌ها

Subscribe to احکام خانواده و اجتماع
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 129