احکام خانواده و اجتماع

نوروز، حجاب، عید
دیدار بستگان بی حجاب در ایام نوروز

- در هر صورت باید در معاشرت و نگاه به نامحرم ضوابط شرعی مراعات نموده و بنا بر احتیاط واجب باید از نگاه عمدی به زنی که حجاب را رعایت نمی کنند، خودداری شود.

نوروز، عید، دیدار، مادر
منع مادر از دیدار مادربزرگ در ایام نوروز

- اگر بخاطر اختلاف، مادرتان شما را از دیدار مادربزرگ منع می کند، در صورت اذیت ایشان سعی کنید بدون اینکه مطلع شوند این کار انجام دهید.

پوشش
محدوده واجب پوشش

- تمام بدن زن به استثنای کف و روی دست ها تا مچ و گردی صورت باید از نامحرم پوشانده شود.

پوشش
حکم صورت آرایش شده

-زن باید صورت آرایش شده یا دارای گریم آرایشی را از نامحرم بپوشاند.

پوشیدن ساپورت
حکم پوشیدن ساپورت و مانتوهای بدن نما و خیلی کوتاه

- پوششی که محرک شهوت باشد و جلب توجه نامحرم کند یا مفسده داشته باشد یا زمینه ساز گناه باشد، در برابر نامحرم جایز نیست و حرام است .

معاشرت
رفت و آمد با خویشاوندان بی حجاب و اهل گناه

- رفت و آمد با خویشاوندان بی حجاب و اهل گناه اگر موجب ارتکاب گناه و یا تأیید آن باشد یا نهی از منکر متوقف بر خروج از آن مجلس یا شرکت نکردن در آن باشد، باید آن مجلس را ترک کرده و یا شرکت ننمایید.

پوشش
احکام پوشش در مقابل محارم

- پوشیدن لباس آستین کوتاه یا آستین حلقه ای و مانند آن در برابر پدر ، برادر و دیگر محارم، در صورتی که باعث مفسده نبوده و مهیج شهوت نباشد، اشکالی ندارد.

هفت سین
پهن کردن و چیدن سفره‌ی هفت سین

پهن کردن و چیدن سفره ی هفت سین در نوروز به خودی خود اشکال ندارد هر چند اینگونه امور، جنبه مذهبی ندارد.

غیبت
مجلس غیبت بزرگترها

- حضور در مجلس غیبت جایز نیست و اگر در مجلسی کسی قصد غیبت کردن داشته باشد یا در حال غیبت کردن باشد، با وجود شرایط نهی از منکر، نهی زبانی واجب است و در هر صورت اگر غیبت مسلمانی را بشنوید باید ردّ غیبت* کنید.

اطاعات از شوهر
اطاعت از شوهر برای شرکت در میهمانی گناه آلود

- اطاعت از شوهر در اجبار به شرکت در میهمانی گناه آلود،‌ لازم نبوده بلکه جایز نیست.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.