احکام خانواده و اجتماع

زن، بچه، شوهر
ممانعت زن از بچه دار شدن بدون رضایت شوهر

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر چه نفس ممانعت زن از بچه دار شدن به تنهایی موجب نشوز نشود ولی به هر حال زن بدون اجازه شوهر فی نفسه حق جلوگیری ندارد.

وسواس، زن، مرد
نگفتن وسواس به مرد قبل از ازدواج

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر زن حقیقت را در مورد وسواس خود به مرد نگوید، هر چند مرتکب دروغ و حرام شده اما حق فسخ برای شوهر ایجاد نمی کند مگر اینکه در عقد شرط شده باشد.

عروسی، شاباش، رقص
دادن و گرفتن شاباش در عروسی

- گرفتن شاباش اگر در مقابل رقص حرام باشد، جايز نيست و لازم است به نحوى به صاحبش برگردانده شود.

عروسی، حجاب، تذکر
تذکر به حجاب میهمانان در عروسی

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در صورتي که نهي از منکر در مراسم عروسی، مفسده داشته باشد، وظيفه اي نداريد.

رقص، زن، تولد
رقص زن در مجالس زنانه

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ رقص بطور کلی اگر رقص به گونه ای باشد که شهوت را تحریک کند یا مستلزم کار حرام و یا ترتب مفسده ای باشد حرام است.

رقص، گناه، عروسی
شرکت در عروسی دارای رقص و موسیقی

- شرکت در مجلس معصیت اگر مستلزم ارتکاب حرام یا مجالس لهو باشد و یا مفسده‌ای داشته باشد جایز نیست.

پوشش، بانون، چادر
استفاده از کوله پشتی از روی چادر

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در استفاده از کوله پشتی از روی چادر اگر جلب نظر نامحرم می کند و یا مفسده برآن مترتب شود اجتناب لازم است.

عزاداری، فاطمیه، ازدواج
ازدواج در ایام فاطمیه

- اگر به گونه ای باشد که هتک حرمت اهل بیت (علیهم السلام) محسوب شود، جایز نیست.

شیر، کودک، اجازه، شوهر
شیر دادن به کودک دیگر بدون اجازه شوهر

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ شیر دادن زن به بچه دیگر بدون اجازه شوهر، اشکال ندارد.

ازدواج، تدلیس، فسخ
تدلیس در ازدواج

تدلیس یعنی پنهان نمودن عیب یا چیزی را برخلاف یا بهتر از واقع نشان دادن به قصد فریب دادن دیگری است، و صِرف آرایش تدلیس محسوب نمی‌شود.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.