احکام خانواده و اجتماع

زن، نفقه، غذا
نفقه زن؛ غذای آماده یا مواد اولیه 21:32 - 1397/04/31 بازدید: 18

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در نفقه زن لازم نیست که نفقه، غذای آماده باشد.

علوم، غریبه، یادگیری
یادگیری علوم غریبه و عمل به آن 21:30 - 1397/04/31 بازدید: 17

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ آموختن علومی مانند جفر و رمل به طور صحیح اشکال ندارد به شرطی که مفسده ای بر آنها مترتب نشود.

پاسپورت، گذرنامه، عکس، حجاب
عکس بی حجاب پاسپورت برای زنان تبعه کشور خارجی 00:21 - 1397/04/31 بازدید: 57

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ برای گذرنامه زنان تبعه کشور خارجی اگر عكس را زن يا محرم برداشته و ظاهر كند، الصاق آن به گذرنامه و نگاه به آن توسط نامحرم در حال ضرورت اگر مفسده اى بر آن مترتب نشود، اشكال ندارد.

طلاق، وکالتی، وکیل
صحت اجرای وکالتی طلاق 22:17 - 1397/04/29 بازدید: 22

- اگر فرد زندانی از طریق برادرش کسی را وکیل اجرای طلاق همسرش کند، وکالت و طلاق جاری شده مطابق ضوابط شرعی، صحیح می باشند.

ارتداد، ازدواج، عده
ارتداد همسر و بطلان ازدواج 01:49 - 1397/04/29 بازدید: 32

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر زن متوجه شود که مرد قبل از محرمیت، خدا و پیامبر را قبول نداشته، عقد از اول باطل بوده است و اگر دخولی صورت گرفته باشد باید عده وطی به شبهه نگهدارد.

نماز، حیض،‌ مغرب، عشا
پاکی از حیض قبل از نیمه شب و نماز مغرب و عشاء 23:27 - 1397/04/27 بازدید: 27

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ زنی که بعد از نیمه شب شرعی از حیض پاک شده، بنابر احتیاط واجب نماز مغرب و عشاء را به قصد مافى الذمّة قبل از طلوع صبح بخواند.

ازدواج، عده، دخول
جهل به حرمت ازدواج در عده و شک در دخول 21:20 - 1397/04/26 بازدید: 31

- اگر یکی از طرفین ندانند که زن در عدّه است و عقد در عدّة جائز نیست و يا در صورت جهل دخول صورت پذيرد، حرمت ابدی محقق نمی شود.

عقد، موقت، اختلاف، مدت
اختلاف در مدت صیغه موقت 14:17 - 1397/04/24 بازدید: 43

- در صورت شک در مدت عقد موقت، نظر کسی که مدعی مدت کم است، مقدم می باشد.

زنا، مادرزن، طلاق، ازدواج
زنا با مادرزن و ازدواج مجدد با همسر پس از طلاق 21:53 - 1397/04/22 بازدید: 267

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که نعوذ بالله با مادرزن خود زنا کرده و زنش را طلاق داده، بنابر احتیاط واجب، حرام ابدی می شوند.

ازدواج، کفو، مخالفت، پدر
ازدواج دختر با کفو شرعی و مخالفت پدر 21:51 - 1397/04/22 بازدید: 39

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر دختر نیاز به ازدواج داشته و خواستگار هم کفو او بوده و در حال حاضر خواستگار دیگری که واجد شرائط باشد وجود ندارد، اذن پدر ساقط است.

صفحه‌ها

Subscribe to احکام خانواده و اجتماع
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 198