احکام خانواده و اجتماع

لاک زدن
پوشاندن ناخن بلند و طرح دار

- اگر ناخن بلند، لاک زده، مصنوعی یا طرح دار عرفا زینت باشد باید از نامحرم پوشانده شود.

لباس مهیج
حکم شرعی لباس مهيّج

پوشيدن هر گونه لباسي که به نظر عرف مهيج و موجب برانگيختن شهوت است و توجه نامحرم را جلب مي کند، حرام است.

نظافت، زن، شوهر،‌ اطاعت
اطاعت از شوهر در نظافت و آرایش

- اگر شوهر درخواست نظافت و آرایش کند، رعایت آن بر زن واجب است.

طلاق، حیض
حکم طلاق در زمان حیض

- طلاق زن در زمان حیض جایز نیست مگر در موارد خاصی مانند اینکه شوهر بعد از ازدواج با او نزدیکی نکرده باشد.

ارتداد، عقد، توبه
عقد مجدد میان ساب النبی و همسرش پس از توبه

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در صورت توبه ساب النبی، باید دوباره عقد میان او و همسرش خوانده شود.

تبعیت، اعراض،‌ وطن
اطاعت از شوهر درتبعیت و اعراض از وطن

- مجرد زوجیّت موجب تبعیّت قهری نمی شود، و زن می تواند در انتخاب وطن و قصد اقامت و نیز اعراض تابع شوهر خود نباشد.

طلاق، توافقی، رضایت
صحت طلاق توافقی در صورت عدم رضایت قلبی زن

- در طلاق خلع باید حتما نوعی تنفّر از طرف زن وجود داشته باشد.

ازدواج
بکارت زن پس از ترمیم پرده بکارت

- طبق نظر آیت الله  مکارم؛ زن پس از ترمیم پرده بکارت،‌ باکره به حساب می آید اما بر اساس نظر عده دیگری از مراجع تقلید، با ترمیم پرده بکارت، زن باکره حساب نمی شود.

مهریه، بخشش، مطالبه
مطالبه مجدد مهریه پس از بخشیدن آن هنگام طلاق به دلیل تهدید مرد

- اگر مرد در هنگام طلاق، زن را تهدید کند و زن از مهریه اش بگذرد، می تواند حق خودش را مطالبه نماید.

حیض، نزدیکی
نزدیکی در حال حیض و کفاره

- طبق نظر آیات عظام: امام، بهجت و فاضل؛ در صورت نزدیکی از قُبُل با زن حائض، بنابر احتیاط واجب، باید کفاره بدهد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.