احکام خرید و فروش

ربا
حکم خرید خانه از پول حرام و ربا 15:04 - 1399/04/19 بازدید: 39

- خرید خانه از پول ربوی طبق نظر رهبری  باعث بطلان نماز و اعمال دیگر نیست.

خمس
خمس کودک و سال خمسی او 13:43 - 1399/03/27 بازدید: 69

-آیت الله خامنه ای: پرداخت خمسِ سودِ حاصل از تجارت با اموالِ شخص غیر بالغ و همچنین خمس درآمد کسب و کار او بر ولی واجب نیست، بلی در صورتی که سود و درآمد حاصله تا زمان بلوغش باقی بماند ادای خمس آن بنا بر احتیاط بر خود او، واجب است.

رهن
گرفتن کمیسیون در قبال رهن کامل خانه توسط بنگاه 14:35 - 1399/01/17 بازدید: 111

- اگر اجرت گرفته شده بنگاه در قبال رهن کامل منزل باشد جایز نیست.

دورغ
قسم دروغ در معامله 15:24 - 1399/01/07 بازدید: 144

- قسم دروغ خوردن حرام است ولی اگر شرایط معامله رعایت شده باشد معامله صحیح و سود حاصله حلال است.

پزشکی
احتکار اقلام دارویی و پزشکی 21:51 - 1398/12/24 بازدید: 151

- انبار کردن کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم به قصد آنکه بتواند با قیمت بالاتر به فروش برساند حرام است.

غش (فریب) در فروش خودرو 21:41 - 1398/12/13 بازدید: 149

- فروشنده هنگام فروش اتومبیل یا موتور، اگر قسمت هایی که زدگی یا خرابی دارد را، پُلیش بکشد، یا رنگ کند، کار حرامی انجام داده و خریدار حق فسخ داد.

معاملات
تغییر کیلومتر شمار خودرو برای فروش 21:35 - 1398/12/13 بازدید: 130

-اگر فروشنده کیلومتر شمار ماشین را  دستکاری می کند، اگر موجب فریب مشتری شود، حرام است.

فروش، اینترنتی، ایراد
ایرادات اجناس در فروش اینترنتی 22:32 - 1398/10/10 بازدید: 97

- وجود برخی ایرادات در کالا در فروش اینترنتی، چنانچه عرفا جزء عیوب محسوب نشود و جنس معلوم باشد نه مبهم و نامعلوم، معامله آن اشکالی ندارد.

فروش، امتیاز، وام
فروش حق تقدم و امتیاز وام به دیگری 22:31 - 1398/09/17 بازدید: 183

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ فروش اصل وام جایز نیست.

گذرنامه، گوشی، امتیاز
فروش امتیاز گذرنامه برای ثبت گوشی های وارداتی 23:08 - 1398/09/12 بازدید: 154

- طبق نظر مقام معظم رهبری، فروش امتیاز گذرنامه برای ثبت گوشی های وارداتی، تابع قوانین و مقررات مربوطه است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.