احکام خرید و فروش

عید، فروش، ابزیان
استفاده از آبزیان در ایام عید

- تمام آبزیان حرام گوشت هستند، مگر ماهی دارای فلس (پولک دار) و میگو.

خرید، فروش، پول، نو
خرید و فروش پول نو در ایام عید

- خرید و فروش پول نو در ایام عید اشکال ندارد مشروط به اینکه نقد به نقد صورت پذیرفته باشد و نسیه یا پیش فروشی در بین نباشد.

کالای ایرانی
خرید کالای ایرانی

خرید کالای ایرانی اگر با نیت تقویت نظام اسلامی و اقتصاد آن باشد، ثواب دارد.

سود معامله
فروش به قیمت روز

- فروش اجناس به قیمت روز در صورتی که اجحاف و خلاف قوانین نباشد اشکالی ندارد .

بیان عیوب در معامله
بیان عیوب کالا هنگام معامله ‍

- بیان عیوب کالا هنگام فروش واجب نیست ولی دروغ گفتن و مخفی کردن عیب صحیح نیست.

خودرو، پول، اضافه، ربا
معامله خودرو و دریافت مبلغ اضافه بابت تأخیر در پرداخت

- گرفتن پول اضافه بابت تاخیر در پرداخت قیمت ماشین ربا و حرام است.

فروش، جنس، وزن، کمتر
فروش اجناس با وزن کمتر از میزان مقرر

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر در عرف مقدار مشخصی در وزن جنس فروخته شده، قابل تسامح باشد اشکال ندارد، لکن اگر در خریدهای عمده چنین عملی عرفاً کم فروشی به حساب آید جایز نیست.

ماشین، کیلومترشمار، فروش
دستکاری کیلومترشمار ماشین هنگام فروش

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ دستکاری کیلومتر شمار ماشین، اگر موجب فریب مشتری شود غش در معامله و حرام است و چنانچه تاثیر در تفاوت قیمت آن شود به حدی که در مثل این معامله عرفا مسامحه نشود موجب خیار نیز می شود.

چک، فروش، مبلغ
فروش چک بابت قرض به قیمت کمتر

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ فروش چک مدت دار اگر چک دین باشد؛ به کمتر یا بیشتر از مبلغ آن، مانع ندارد.

معامله، نسیه، نقد
فروش نسیه به قیمت بیشتر

-نسیه فروختن اشکالی ندارد اگر چه از قیمت نقد بیشتر بگیرد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.