احکام خرید و فروش

فروش، امتیاز، وام
فروش حق تقدم و امتیاز وام به دیگری 22:31 - 1398/09/17 بازدید: 27

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ فروش اصل وام جایز نیست.

گذرنامه، گوشی، امتیاز
فروش امتیاز گذرنامه برای ثبت گوشی های وارداتی 23:08 - 1398/09/12 بازدید: 53

- طبق نظر مقام معظم رهبری، فروش امتیاز گذرنامه برای ثبت گوشی های وارداتی، تابع قوانین و مقررات مربوطه است.

خیاط، مبلغ، بیشتر
مطالبه مبلغ بیشتر از قرارداد در صورت افزایش قیمت 22:11 - 1398/09/11 بازدید: 49

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر کسی برای خرید کت، بیعانه پرداخت نماید ولی برای دریافت در موعد مقرر مراجعه نکند و قیمت افزایش پیدا کند، اگر در هنگام قرارداد اجرت کار تعیین شده باشد، خیاط حق مطالبه بیش از مبلغ تعیین شده را ندارد.

خرید، فروش، چک
خرید و فروش چکی که بابت قرض بوده 07:13 - 1398/09/10 بازدید: 65

- مقام معظم رهبری: خرید و فروش چکی که بابت قرض باشد حرام است.

خرید، سهام، بورس
خرید و فروش سهام شرکت ها و بانک ها 18:29 - 1398/09/08 بازدید: 57

- اگر ارزش مالی سهام کارگاه، کارخانه، شرکت و يا بانک به اعتبار خود سهام و براثر اعطای اعتبار به آنها توسط کسی که انجام اين کار به وسيله او صحيح است، باشد، خريد و فروش سهام آنها اشکال ندارد.

طلا، سفید، فروش
فروش یا تبدیل انگشتر طلای سفید خریداری شده هنگام ازدواج 23:40 - 1398/09/06 بازدید: 60

- اگر انگشتر طلای سفید قابل تغيير و تبديل باشد به شرطى که استفاده خريدار از آن در مورد حرام ‏معلوم نباشد، فروش یا تبدیل آن اشکال ندارد.

تبلیغ، کالا، خارجی
حکم تبلیغ کالاهای خارجی 14:26 - 1398/08/01 بازدید: 234

- تبلیغ کالای خارجی اگر موجب زیان بر مسلمین گردد، جایز نیست.

سند، خسارت، خانه
دریافت خسارت تأخیر ثبت سند خرید خانه از فروشنده 08:51 - 1398/05/13 بازدید: 20

- طبق نظر آیت الله مکارم؛ اگر گرفتن خسارت مطابق قرارداد نسبت به قیمت خانه متعارف باشد، اشکال ندارد.

گوشت، قصابی،‌ فسخ
خرید گوشت از قصابی و حق فسخ پس از کشف مریض بودن حیوان 01:00 - 1398/03/24 بازدید: 98

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر گوشتی را از قضابی بگیریم و متوجه شویم حیوان مریض بوده است، اگر عرفاً عیب باشد، می توان بیع را فسخ کرد.

عید، فروش، ابزیان
استفاده از آبزیان در ایام عید 07:41 - 1398/01/11 بازدید: 54

- تمام آبزیان حرام گوشت هستند، مگر ماهی دارای فلس (پولک دار) و میگو.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.