احکام خرید و فروش

کالای ایرانی
خرید کالای ایرانی

خرید کالای ایرانی اگر با نیت تقویت نظام اسلامی و اقتصاد آن باشد، ثواب دارد.

سود معامله
فروش به قیمت روز

- فروش اجناس به قیمت روز در صورتی که اجحاف و خلاف قوانین نباشد اشکالی ندارد .

بیان عیوب در معامله
بیان عیوب کالا هنگام معامله ‍

- بیان عیوب کالا هنگام فروش واجب نیست ولی دروغ گفتن و مخفی کردن عیب صحیح نیست.

خودرو، پول، اضافه، ربا
معامله خودرو و دریافت مبلغ اضافه بابت تأخیر در پرداخت

- گرفتن پول اضافه بابت تاخیر در پرداخت قیمت ماشین ربا و حرام است.

فروش، جنس، وزن، کمتر
فروش اجناس با وزن کمتر از میزان مقرر

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر در عرف مقدار مشخصی در وزن جنس فروخته شده، قابل تسامح باشد اشکال ندارد، لکن اگر در خریدهای عمده چنین عملی عرفاً کم فروشی به حساب آید جایز نیست.

ماشین، کیلومترشمار، فروش
دستکاری کیلومترشمار ماشین هنگام فروش

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ دستکاری کیلومتر شمار ماشین، اگر موجب فریب مشتری شود غش در معامله و حرام است و چنانچه تاثیر در تفاوت قیمت آن شود به حدی که در مثل این معامله عرفا مسامحه نشود موجب خیار نیز می شود.

چک، فروش، مبلغ
فروش چک بابت قرض به قیمت کمتر

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ فروش چک مدت دار اگر چک دین باشد؛ به کمتر یا بیشتر از مبلغ آن، مانع ندارد.

معامله، نسیه، نقد
فروش نسیه به قیمت بیشتر

-نسیه فروختن اشکالی ندارد اگر چه از قیمت نقد بیشتر بگیرد.

ازدواج، موقت، مدت، حرام، ابدی
تکلیف ازدواج بدون اتمام مدت صیغه موقت

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ زن پس از پايان مدت ازدواج موقت و سپري شدن عده (درصورت دخول با مرد اول) می تواند با مرد ديگري ازدواج نماید و در صورت جهل به حکم اگر دخول صورت گرفته به همديگر حرام ابد می شوند و راهي براي ادامه يا ازدواج مجدد با مرد دوم وجود ندارد.

کالا، معیوب، هزینه، خریدار
مطالبه هزینه های جانبی از فروشنده در صورت معیوب بودن کالا

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در صورت معیوب بودن کالا، خریدار تنها می تواند معامله را به هم زده و مبلغی را که پرداخت کرده از او بگیرد و یا مابه التفاوت قیمت صحیح و معیوب را از او دریافت کند.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.