احکام اموال و معاملات

چک، فروش، مبلغ
فروش چک بابت قرض به قیمت کمتر

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ فروش چک مدت دار اگر چک دین باشد؛ به کمتر یا بیشتر از مبلغ آن، مانع ندارد.

معامله، نسیه، نقد
فروش نسیه به قیمت بیشتر

-نسیه فروختن اشکالی ندارد اگر چه از قیمت نقد بیشتر بگیرد.

قرض، اضافه، ربا
طلب مبلغ اضافه بابت تأخیر در پرداخت قرض

- طلب مبلغ اضافه بابت تاخیر در پرداخت قرض، ربا و حرام است.

ماشین، پول، سود
پرداخت پول خرید ماشین به دیگری و دریافت سود از او

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر در قالب يكى از عقود اسلامى از جمله مضاربه، پولی را برای خرید ماشین به دیگری و دریافت سود از وی بپردازد، اشكال ندارد.

ازدواج، موقت، مدت، حرام، ابدی
تکلیف ازدواج بدون اتمام مدت صیغه موقت

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ زن پس از پايان مدت ازدواج موقت و سپري شدن عده (درصورت دخول با مرد اول) می تواند با مرد ديگري ازدواج نماید و در صورت جهل به حکم اگر دخول صورت گرفته به همديگر حرام ابد می شوند و راهي براي ادامه يا ازدواج مجدد با مرد دوم وجود ندارد.

کالا، معیوب، هزینه، خریدار
مطالبه هزینه های جانبی از فروشنده در صورت معیوب بودن کالا

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در صورت معیوب بودن کالا، خریدار تنها می تواند معامله را به هم زده و مبلغی را که پرداخت کرده از او بگیرد و یا مابه التفاوت قیمت صحیح و معیوب را از او دریافت کند.

تعویض، لباس، خرید
تعویض یا پس دادن لباس خریداری شده

- تعویض یا پس دادن لباس خریداری شده در صورت رضایت فروشنده اشکالی ندارد.

شارژ، مدیر، استفاده
استفاده شخصی مدیر آپارتمان از پول شارژ

- استفاده از پول هایی که برای شارژ و مصرف های آپارتمان به عنوان امانت به مدیر داده می شود، بدون اجازه صاحبان پول، جایز نیست.

معامله، صوری، سود
معامله صوری و دریافت سود

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ انجام معامله صوری جهت دریافت سود که برای فرار از ربا می باشد، جایز نیست.

چک، فروش،‌ مبلغ
فروش چک حقوق به قیمت کمتر از مبلغ آن

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ فروش چک مدت دار اگر برای قرض گرفتن نباشد؛ به کمتر یا بیشتر از مبلغ مندرج در چک، مانع ندارد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.