احکام اموال و معاملات

بیمه، تکمیلی، هزینه
دریافت هزینه از بیمه تکمیلی در صورت عدم پرداخت ویزیت پزشک 21:13 - 1398/10/21 بازدید: 105

- کسی که تحت پوشش بیمه تکمیلی است و پزشک معالج به جهت رفاقت یا آشنایی هزینه ای از او دریافت نمی کند یا تخفیف می دهد، نمی تواند هزینه های درمانی را از بیمه تکمیلی دریافت نماید.

پیش بینی، مسابقه، پول
پول های به دست آمده از شرکت در مسابقه پیش بینی 21:11 - 1398/10/21 بازدید: 71

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ نفس شرط بندی موجب مالکیت شخص برنده نمی شود.

مال، حرام، پدر
استفاده از اموال پدر در صورت یقین به حرام بودن آن 20:14 - 1398/10/17 بازدید: 64

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر معاملاتی که پدر انجام داده، به ذمه بوده، همه آنها صحیح اند و فقط آنچه را بابت خرید از مال حرام پرداخته مدیون است، بنابر این تصرف در اموال چنین پدری اشکال ندارد.

کفاره، روزه، پدر
پرداخت کفاره های پدر توسط پسر بزرگتر 20:04 - 1398/10/17 بازدید: 76

- پرداخت کفاره های پدر بر پسر بزرگتر واجب نیست.

مال، حرام، سرمایه
تکلیف سرمایه به دست آمده از مال حرام 22:37 - 1398/10/14 بازدید: 70

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که با مال حرام کاری را شروع کرده، اگر معاملاتش به ذمه بوده، همه آنها صحیح اند و فقط آنچه را بابت خرید از مال حرام پرداخته مدیون است.

مهر، نماز، غصبی
غصبی بودن مُهر نماز 23:24 - 1398/10/13 بازدید: 70

- اگر تعدادی از مهرهای موجود در خانه غصبی بوده و مشخص نباشد، باید از همه آنها اجتناب کرد.

فروش، جهیزیه، مرد
فروش جهیزیه توسط مرد بدون اجازه خانم 23:22 - 1398/10/13 بازدید: 54

- طبق نظر آیت الله مکارم، فروش جهیزیه توسط مرد بدون اجازه خانم، جایز نیست و مرد ضامن است.

کفاره، میت، مال
کسر کفارات از اصل مال میت 00:36 - 1398/10/13 بازدید: 65

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کفارات از اصل مال میت کم می شود.

فروش، اینترنتی، ایراد
ایرادات اجناس در فروش اینترنتی 22:32 - 1398/10/10 بازدید: 58

- وجود برخی ایرادات در کالا در فروش اینترنتی، چنانچه عرفا جزء عیوب محسوب نشود و جنس معلوم باشد نه مبهم و نامعلوم، معامله آن اشکالی ندارد.

ازدواج، موقت، ارتداد، ارث
ارث از همسر در ازدواج موقت 21:12 - 1398/09/26 بازدید: 92

- در عقد موقت زن و شوهر از هم ارث‏ نمى ‏برند.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.