احکام اموال و معاملات

خرید، گرو، وام، بانک
خرید ماشین و خانه گرو گذاشته شده از بانک 22:16 - 1397/04/29 بازدید: 11

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛‌ خریدن ماشین و خانه ای که از سوی بانک به عنوان گرو وام بوده و به جهت عدم پرداخت اقساط به فروش می رسد، اشکال ندارد.

بهایی، معامله، حرام، باطل
حرمت و بطلان معامله با بهائیان 21:12 - 1397/04/28 بازدید: 20

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ از هر گونه معاشرت با این فرقه ضاله و مضله باید اجتناب شود.

بیعانه، فروش، خرید
فروش مجدد جنسی که بیعانه آن پرداخت شده 22:04 - 1397/04/15 بازدید: 57

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ جنسی که بیعانه آن داده شده است فروش آن بعد از مهلتی که تعیین شده، مانعی ندارد.

بخشش، زمین، اطلاع، فرزند
بخشش زمین در زمان حیات پدر بدون اطلاع فرزند 21:16 - 1397/04/13 بازدید: 70

- اگر زمینی بدون اطلاع فرزند به او بخشیده شده و تحویل وی هم نشود، پس از فوت پدر، زمین ملک فرزند نمی باشد.

ارث، زن، نزدیکی
ارث زن از شوهر بدون نزدیکی 20:40 - 1397/04/13 بازدید: 109

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ زنی که به عقد مرد بیماری درآمده و مرد بدون نزدیکی فوت نموده، در صورتی که عقد دائم باشد، زن ارث می برد.

تسبیح، امامزاده، فروش
فروش یا اهداء تسبیح های جا مانده در امامزاده 21:47 - 1397/04/10 بازدید: 76

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ فروش یا اهداء تسبیح های امامزادگان، تابع اجازه و رضایت اهدا کنندگان است.

ارث، زن، شوهر
ارث شوهر از زن 21:30 - 1397/04/09 بازدید: 75

- هر گاه زن دائم بمیرد و از آن شوهر یا شوهر دیگری فرزند نداشته باشد، نصف مال زن به شوهر و بقیه به سایر ورثه می رسد.

قرض،‌ شرط،‌ ربا
مشروط کردن قرض 23:12 - 1397/04/08 بازدید: 43

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ هر گونه شرطی که منفعتی برای قرض دهنده از طرف قرض گیرنده در آن شده باشد ربا و حرام است.

مسجد، ساخت، تجاری
ساخت واحد تجاری در حیاط مسجد 21:26 - 1397/04/04 بازدید: 79

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ تبدیل حیاط مسجد به واحد تجاری جایز نیست.

جریمه، دیرکرد، قسط، خودرو
جریمه دیرکرد پرداخت اقساط خودرو 23:34 - 1397/04/02 بازدید: 91

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که بخاطر تأخیر در پرداخت اقساط خرید خودرو، مجبور به پرداخت جریمه دیرکرد بوده و کوتاهی در تأخیر پرداخت بدهی اصلی نداشته باشید، تکلیفی ندارد.

صفحه‌ها

Subscribe to احکام اموال و معاملات
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 105