احکام اموال و معاملات

هدیه، نامحرم، نگهداری
نگهداری هدیه از طرف نامحرم 00:43 - 1397/05/18 بازدید: 38

- هدیه گرفتن از نامحرم اگر مستلزم مفسده بوده یا خوف ارتکاب گناه وجود داشته باشد، جایز نیست.

مسجد، حیاط، حسینیه
تبدیل حیاط مسجد به حسینیه 21:30 - 1397/05/15 بازدید: 29

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ با فرض وقف یک محل به عنوان مسجد، تغییر و تبدیل آن به حسینیه جایز نیست.

میت، ارث، برادر، همسر
تقسیم ارث بین همسر و برادر متوفی 21:46 - 1397/05/13 بازدید: 28

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر وارث میت زن فقط یک برادر و همسرش باشد، یک چهارم اموال منقول و یک چهارم قیمت اموال غیرمنقول، ارث همسر و بقیۀ اموال، ارث برادر است.

بیمه، عمر، خمس
تعلق خمس به بیمه عمر کارمندان 13:24 - 1397/05/12 بازدید: 48

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ به مبلغی که از حقوق کارمند به عنوان بیمه عمر کسر شده و پس از فوت به ورثه پرداخت می گردد، خمس تعلق نمی گیرد.

شوهر، حرام، همسر
وظیفه زن در قبال مال حرام شوهر 16:15 - 1397/05/05 بازدید: 95

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ زن و فرزندان تا زمانی که یقین به حرام بودن عین مال کسب شده توسط سرپرست خانواده ندارند، استفاده اشکال ندارد و بررسی کردن هم لازم نیست.

خرید، گرو، وام، بانک
خرید ماشین و خانه گرو گذاشته شده از بانک 22:16 - 1397/04/29 بازدید: 42

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛‌ خریدن ماشین و خانه ای که از سوی بانک به عنوان گرو وام بوده و به جهت عدم پرداخت اقساط به فروش می رسد، اشکال ندارد.

بهایی، معامله، حرام، باطل
حرمت و بطلان معامله با بهائیان 21:12 - 1397/04/28 بازدید: 58

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ از هر گونه معاشرت با این فرقه ضاله و مضله باید اجتناب شود.

بیعانه، فروش، خرید
فروش مجدد جنسی که بیعانه آن پرداخت شده 22:04 - 1397/04/15 بازدید: 85

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ جنسی که بیعانه آن داده شده است فروش آن بعد از مهلتی که تعیین شده، مانعی ندارد.

بخشش، زمین، اطلاع، فرزند
بخشش زمین در زمان حیات پدر بدون اطلاع فرزند 21:16 - 1397/04/13 بازدید: 103

- اگر زمینی بدون اطلاع فرزند به او بخشیده شده و تحویل وی هم نشود، پس از فوت پدر، زمین ملک فرزند نمی باشد.

ارث، زن، نزدیکی
ارث زن از شوهر بدون نزدیکی 20:40 - 1397/04/13 بازدید: 145

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ زنی که به عقد مرد بیماری درآمده و مرد بدون نزدیکی فوت نموده، در صورتی که عقد دائم باشد، زن ارث می برد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 122