احکام اموال و معاملات

کتاب، وقف، پیدا
تکلیف کتاب وقفی پیدا شده

- اختیار کتاب وقفی پیدا شده با حاکم شرع است.

مسجد، لوازم، فاتحه، عروسی
خارج کردن لوازم مسجد برای مراسم فاتحه و عروسی

-  وسایل مسجد باید در همان جهتی که برای آن وقف شده و زیر نظر متولی شرعی آن استفاده شود.

وقف، اموال، بدهی
وقف تمام اموال با وجود بدهی

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر انسان به دلیل دِین، محجور و مفلس باشد، وقف همه اموال صحیح نیست.

مسجد، وقف، حکم
حکم مسجد در صورت معلوم نبودن اصل وقف

- تا عنوان مسجد بودن در وقف معلوم نشود، حکم مسجد را ندارد.

وقف، زمین، نصف
تکلیف زمینی که نصفش وقف شده

- در جايى كه عين، مشترك بين وقف و ملك طلق است در جواز جدا كردن آن‏ها اشكالى نيست.

بیان عیوب در معامله
بیان عیوب کالا هنگام معامله ‍

- بیان عیوب کالا هنگام فروش واجب نیست ولی دروغ گفتن و مخفی کردن عیب صحیح نیست.

وقف، مرگ، واقف
تکلیف وقف پس از مرگ موقف علیه

- اگر کسی چیزی را به کسی وقف کند، در صورت فوت موقوف علیه، اگر واقف زنده است موقوفه به او بر می گردد و اگر فوت کرده، به وراث واقف باز می گردد.

پول، وقف، نذر
امکان وقف پول برای استفاده از سود آن

- در وقف معتبر است که عین موقوفه باقی بماند ولذا وقف اسکناس صحیح نیست ولى مى تواند به عنوان هبه و يا نذر باشد.

وام، خودرو، خرید
صرف وام برای خرید خودرو و استفاده از آن

- طبق نظر آیت الله خامنه ای مصرف وام در غیر موردش جایز نیست و حکم غصب دارد.

فارکس
حکم شرعی بازار فارکس

- در بازار معامله‌ای به نام «فارکس» چون شروط معامله رعایت نمی شود و بازار معامله‌ی آن صوری است معاملات دارای اشکال می‌باشد؛ از طرفی دیگر در این بازار کارگزاران به سرمایه‌ی معامله‌گر اعتبار می دهند که اگر این اعتبار به عنوان قرض باشد از آنجا که در مقابل آن سود دریافت می کنند این معامله صورت شرعی ندارد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.