احکام اموال و معاملات

احکام حیوانات
حکم تصادف با حیوانات جاده ای

- تصادف با حیوانات جاده ای اگر ملک شخصی بوده ضامن است، ولی اگر مالک خاصی نداشته ضامن نیست.

مسجد، مخروبه، زمین
حکم زمین مسجد پس از ویرانی

- طبق نظر آیت الله خامنه ای؛ خراب کردن مسجد، آن را از مسجد بودن خارج نمی کند مگر مسجدی که خراب و متروک شده و به جای آن بنای دیگر ساخته شده، یا به خاطر متروک ماندن، آثار مسجد بودن از آن محو گردیده و امیدی هم به بازسازی دوباره آن نیست.

کالای ایرانی
خرید کالای ایرانی

خرید کالای ایرانی اگر با نیت تقویت نظام اسلامی و اقتصاد آن باشد، ثواب دارد.

شارژ، استفاده، مدیر
استفاده شخصی از پول شارژ توسط مدیر ساختمان

- اگر مدیر ساختمان باقی مانده پول شارژ را با رضایت افرادی که در ساختمان هستند در حساب خود گذاشته و یا در مواقع نیاز از پول شارژ به صورت قرض برای امورات شخصی استفاده کند اشکال ندارد.

مسجد، راهرو، حیاط
حکم راهرو و حیاط اضافه شده به مسجد

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر راهرو و حیاط مسجد، جزء مسجد نبوده و بعدا زمین اضافه به قصد راهرو و حیاط مسجد اضافه شود و قصد مسجد بودن نکرده باشند، حکم مسجد را ندارد.

سود معامله
فروش به قیمت روز

- فروش اجناس به قیمت روز در صورتی که اجحاف و خلاف قوانین نباشد اشکالی ندارد .

ارث، برادر، خواهر
تقسیم ارث میتی که فقط یک برادر و خواهر دارد

- اگر میت، تنها یک برادر و یک خواهر دارد، تمام اموالش به نسبت دو به یک میان ایشان تقسیم می شود.

مسجد، وسایل، استفاده
استفاده از وسایل خریداری شده برای مسجد

- اگر وسایل خریداری شده برای مسجد، برای خصوص همان مسجد وقف شده، استفاده از آن ها در غیر احتیاجات مسجد جایز نیست.

وسایل، وقف، خرید
فروش اشیاء وقفی کهنه و خرید وسایل جدید

- معامله چیزی که وقف شده اگر بطوری خراب شده که نتوانند استفاده ای که مال برای آنها وقف شده ازآن ببرند، اشکال ندارد در صورت امکان باید پول  آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیکتر باشد.

کتاب، وقف، پیدا
تکلیف کتاب وقفی پیدا شده

- اختیار کتاب وقفی پیدا شده با حاکم شرع است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.