احکام اموال و معاملات

پول، بدهی، ربا
اخذ مبلغ بیشتر از سوی طلبکار به دلیل کاهش ارزش پول

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ طلبکار در صورت کاهش ارزش پول، باید همان مقدار را پس بگیرد و نسبت به مقدار کاهش ارزش پول بنابر احتیاط واجب باید مصالحه کنند.

قرض،‌ رهن، اجاره
اجاره رایگان خانه در قبال قرارداد قرض الحسنه به مستاجر

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در صورتی که مالک، خانه خود را به مدّت معیّن و اجرت مشخصی اجاره بدهد به این شرط که مستأجر مبلغی را به عنوان قرض به او بپردازد، اشکال ندارد

گوشت، قصابی،‌ فسخ
خرید گوشت از قصابی و حق فسخ پس از کشف مریض بودن حیوان

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر گوشتی را از قضابی بگیریم و متوجه شویم حیوان مریض بوده است، اگر عرفاً عیب باشد، می توان بیع را فسخ کرد.

وصیت، یک سوم، ارث
وصیت یک سوم اموال به یکی از فرزندان

- فرد می تواند وصیت کند که ثلث اموالش را به یکی از وراث بدهد.

قطع، پا، مصدوم
حکم قطع پا برای نجات جان مصدوم

- اگر براى نجات مصدوم از مرگ راهى جز قطع پاى او وجود ندارد، قطع پاى او جايز بلكه واجب است.

دزدی، مرغ، خروس
جبران دزدی مرغ و خروس در گذشته

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در پرداخت قیمت مرغ و خروس دزدیده شده در گذشته، نسبت به تفاوت ارزش، احوط مصالحه است.

مسجد، درب، پنجره
فروش درب و پنجره مسجد

- فروختن درب و پنجره و چیزهای دیگر مسجد حرام است و اگر مسجد خراب شود باید آنها را در تعمیر و بازسازی همان مسجد یا مسجد دیگر به کار برده و یا پس از فروش پول آن را در تعمیر همان مسجد یا مسجد دیگر به کار ببرند.

هدایا،‌ نقدی، مسجد
مصرف پول های اهدایی به مسجد در امور دیگر

- استفاده از امکانات مسجد به چگونگی و کیفیت وقف یا نذر آن امکانات بستگی دارد.

نجات، مصدوم، دیه
وارد شدن صدمه به مصدومین حین عملیات نجات

- اگر حین نجات مصدومین به بدن آنها آسیب وارد شود، در صورتی که نجات جان مستلزم آن بوده و کوتاهی نکرده، ضامن نیست.

استفاده، خودرو، بیت المال، نماز
حکم نماز کسی که از خودروی بیت المال برای سفر استفاده می کند

- استفاده از خودروی بیت المال موجب بطلان نماز در سفر نمی شود.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.