اجتماعی

خشکشویی
احکام نجاست و پاکی خشکشویی‌ها 22:48 - 1398/04/30 بازدید: 187

- شستن لباس با لباس شویی بعد از برطرف کردن عین نجاست موجب پاک شدن لباس می‌شود و بعد از تخلیه آب، خود ماشین نیز پاک می باشد ولی در ماشین های دستی چنانچه لباس نجسی در درون اینگونه ماشین ها قرار داده شود هم لباس و هم درون ماشین نجس است که باید پاک و شسته شوند.

منشی زن
بکارگیری منشی یا فروشنده با پوشش و آرایش خاص 11:38 - 1397/11/19 بازدید: 190

- انجام فعالیت به عنوان منشی یا فروشنده با پوشش خاص و آرایشی که جلب توجه می کند جایز نیست اما کسب درآمد اگر به واسطه‌ی فروش کالای قانونی باشد اشکالی ندارد.

گروههای مطرب
پرداخت پول به گروههای مطرب برای مجالس عروسی 11:32 - 1397/11/19 بازدید: 133

- پول دادن به گروه های موسیقی مطرب در شبهای عروسی و غیره آن جایز نیست.

دامداری
استفاده از علوفه و آب غصبی در کشاورزی و دامداری 19:32 - 1397/10/29 بازدید: 131

- خوردن گیاهی که با آب غصبی آبیاری شده است یا حیوانی که با علوفه‌ی غصبی رشد یافته است اشکالی ندارد و تنها باید صاحبان این آب و علوفه را راضی و حق آنها را ادا کرد.

ساخت و ساز
مشخص نبودن کم و کیف تعهد قبل از معامله 19:13 - 1397/10/25 بازدید: 68

- در صورتی که فرد ملک خود را در اختیار کسی قرار دهد که در ملک او آپارتمان بنا کند و به نسبت متراژ زمین به او تعدادی واحد تحویل دهد در صورتی این معامله صحیح است که نمونه آپارتمان در نظر طرفین در هنگام عقد قرار داد، معلوم باشد.

مدل موی غربی
تقلید از مدلهای غربی در آرایشگاهها 08:15 - 1397/06/17 بازدید: 631

- تشبه به غرب در لباس و مدلهای مو جایز نیست و این حکم مربوط به غرب نمی باشد و هرگونه تشبهی به دشمنان اسلام ممنوع بوده و البته این حکم در زمان و مکانهای مختلف از نظر تشبه به کفار متفاوت می باشد.

زوجین
فروش و تولید لباس مخصوص زن و شوهر 14:15 - 1397/05/27 بازدید: 126

- تولید و فروش لباس های مخصوص زن و شوهر اگر برای فروشنده و خریدار مفسده ای نداشته باشد اشکالی ندارد.

فروش قبر
خرید و فروش قبر 16:37 - 1397/05/24 بازدید: 120

- خرید و فروش قبر در قبرستان ها در صورت وقفی بودن ملک، جایز نیست ولی اگر وقفی نباشد می توانند انتفاع و مباح بودن تصرف را به کسی بفروشند.

چپ دست
احترام چپ دست ها هم لازم است ... 04:04 - 1397/05/24 بازدید: 314

-روز 13 اوت، روز معروف به چپ دست هاست. چپ دست هایی که تفاوت چندانی با راست دست ها نداشته و حتی موفق تر نیز بوده اند.

حمل بار
ضرر وارد شدن به کالا در هنگام تعمیر و حمل‌ونقل 18:53 - 1397/05/23 بازدید: 95

- در صورتی که برای کاری فردی اجیر شود و یا شی‌ای برای تعمیر نزد کسی سپرده شود در صورتی که بعد از تحویل صاحب مال ضرر یا مشکلی در مال ایجاد شود، اگر فرد اجیر کوتاهی نکرده باشد ضامن نمی باشد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.