کسب و کار در اسلام

بازار
بازار مسلمین

- خرید چرم و گوشت در بازار مسلمین اشکالی ندارد و در تذکیه و پاکی آن نباید شک کرد.

اعتکاف
خرید و فروش در ایام اعتکاف

- خرید و فروش در ایام اعتکاف حرام است ولی موارد ضروری مانند معامله برای خودش در ایام اعتکاف بدان احتیاج دارد و نفقه خانواده اشکالی ندارد.

چشمه
استفاده از آب چشمه ای که هدر می رود

- استفاده از چشمه یا قناتی که بلا استفاده مانده و از آن اعراض کرده اند اشکالی نداردو اگر این چشمه یا قنات وقف شده باشد در صورت عدم ضرر به موقوف علیهم، استفاده از آن بلامانع است.

گرفتن جا
گرفتن جا در اتوبوس و صف

- در صف‌ها حق تقدم با کسی است که زودتر حضور پیدا کند و گرفتن جا در اینگونه موارد معنا ندارد.

مال الاجاره مال غصبی و منفعت حاصله از مال غصبی

- هرگونه غصب در مال جایز نیست و فرد غاصب باید مالاجاره مدتی که مال رل غصب کرده بود به مالک آن پرداخت کند.

حمل اعیان نجس
اشتغال از طریق خرید و فروش اعیان نجس

- تعمیر ماشین هایی که برای حمل مشروبات الکلی بکار برده می شود و حمل گوشت تذکیه نشده برای کسی که قصد خوردن آن را دارد، جایز نیست.

ذبح
حکم استفاده و فروش بچه در شکم حیوان ذبح شده

- بچه ای که در درون شکم حیوان ذبح شده یافت می شود اگر خلقت او کامل شده و مو یا پشم بر بدنش روییده باشد، پاک است ولی از ماهی های یافت شده درون شکم ماهی، باید اجتناب شود.

ذبح با شوک
شوک برقی و اتصال جریان الکتریکی برای ذبح مرغ و صید ماهی

- شوک برقی دادن به مرغ و ماهی قبل از ذبح و صید اشکالی ندارد در صورتی که با این شوک از بین نرفته و نمرده باشند.

فسخ معامله
فسخ معامله بعد از زمان تعیین شده

- کسی که در عقد برای خود حق فسخ قرار داده است حق فسخ معامله بعد از زمان تعیین شده ندارد و حق اجبار به فروشنده را ندارد و تنها در صورت گذشت زمان فسخ می تواند با درخواست از فروشنده اقاله کند.

معامله
حکم معامله‌ی مالی که در مالکیت مالک شک داریم

- با توجه به قاعده ید هرگونه معامله با کسی که شک داریم مالک مال است یا نه اشکالی ندارد ولی اگر بعد از خرید معلوم شود که مال برای کسی دیگر بوده است باید رضایت مالک اصلی جلب شود.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.