سایر عبادات

ولی، فقیه، اطاعت
اطاعت از ولی فقیه برای ساکنین سایر کشورها 22:49 - 1398/07/14 بازدید: 36

- ولایت فقیه مربوط به کشور ایران می شود.

ولایت، فقیه، شوهر
وظیفه زوجه در صورت تقابل امر شوهر با امر ولی فقیه 22:46 - 1398/07/14 بازدید: 49

- در مسائل حکومتی باید از ولی فقیه پیروی نمود.

ولایت، فقیه، تقلید
تحقیقی یا تقلیدی بودن ولایت فقیه 22:38 - 1398/07/14 بازدید: 31

- ولایت فقیه برای کسانی که مجتهد نیستند تقلیدی است.

ولایت، مطلقه، فقیه
تفاوت ولایت فقیه با ولایت مطلقه فقیه 23:31 - 1398/07/10 بازدید: 37

- ولایت مطلقه فقیه یعنی در تمام امور مربوط به حکومت اسلامی باید نظریات وی را پذیرفت.

ولایت، مطلقه، فقیه
منظور از «مطلقه» در ولایت مطلقه فقیه 23:30 - 1398/07/10 بازدید: 31

- منظور از مطلقه، همان مطلقه در دایره مصالح اسلام و مسلمین است.

ولایت، فقیه، عملی
عملی بودن مساله ولایت فقیه 23:25 - 1398/07/10 بازدید: 17

- ولایت فقیه به معناى بودن فقیه در رأس حکومت است.

عزاداری
گفتن الفاظی مانند من سگ حسینم 18:10 - 1398/06/18 بازدید: 211

- استفاده از برخی از الفاظ مانند من سگ حسینم در عزاداری شایسته نیست.

قمه زنی، مخفی، عزاداری
حکم قمه زنی 17:21 - 1398/06/17 بازدید: 34

قمه زنی علاوه بر این که از نظر عرفی از مظاهر حزن و اندوه محسوب نمی شود و سابقه ای در عصر ائمه(علیهم السلام) و زمان های بعد از آن ندارد ودر هیچ حالتی جایز نیست.

عزاداری
حکم زنجیر زدن در عزاداری 17:15 - 1398/06/17 بازدید: 42

-  زنجیرزدن به بدن اگر به نحو متعارف و به‌ گونه‌ای باشد که از نظر عرفی از مظاهر حزن و اندوه در عزاداری محسوب شود اشکال ندارد.

عزاداری
پوشیدن لباس مشکی 17:12 - 1398/06/17 بازدید: 57

- سیاهپوش کردن مساجد و پوشیدن لباس مشکی در ایام عزاداری خاندان عصمت و طهارت، ثواب خواهد داشت.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.