سایر عبادات

پوشش دعا
حجاب زن در هنگام دعا

- برای زن هنگام دعا کردن با فرض نبود نامحرم، حجاب واجب نیست.

فوت، عضو، مصدوم
تکلیف امدادگر در صورت فوت یا قطع عضو مصدوم

- اگر فوت يا نقص عضوِ مصدوم، به سبب قصور يا تقصير امدادگر باشد ضامن است.

سجده شکر
کیفیت سجده شکر

برای سجده شکر، صرف قرار دادن پیشانی روی زمین همراه با نیّت، کافی است و احتیاط مستحب آن است که بقیۀ مواضع سجده هم بر زمین قرار بگیرد.

خواندن، شنیدن، آیه، سجده
خواندن و گوش دادن هم زمان آیه سجده دار

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر انسان موقعی که آیه سحده را می خواند، از دیگری هم بشنود، چنانچه با توجه بوده و با اختیار به آیه گوش داده، باید دو سجده نماید.

حجاب، کلاه، اروپا
استفاده از کلاه برای حجاب در کشور اروپایی

- در حجاب و پوشش واجب، لباس معينى شرط نيست و هر لباسى كه تمامى بدن زن (به‌جز صورت و دست‌ها تا مچ كه استثنا شده) را بپوشاند به‌گونه‌اى كه توجه نامحرم را جلب نكند، كفايت مى‌كند.

اعتکاف، مبطلات، عمدی
ارتکاب عمدی مبطلات اعتکاف

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در حال اعتکاف، بوییدن عطرعمدا یا سهوا بنابر احتیاط واجب اعتکاف را باطل می کند.

اعتکاف، نیت، پشیمانی
بازگشت از نیت اعتکاف و پشیمانی از آن

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر معتکف از نیت اعتکاف برگشته ولی پشیمان شود، اعتکاف باطل می شود.

اعتکاف، عطر، لذت
بوییدن عطر بدون قصد لذت در اعتکاف

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در حال اعتکاف، بوییدن عطر و گیاهان خوش بو برای لذت بردن حرام است و بنابر احتیاط واجب اعتکاف باطل می شود.

قمه زنی، مخفی، عزاداری
قمه زنی به صورت مخفی

- قمه زنی در زمان حاضر موجب وهن و بدنام شدن مذهب می شود بنا بر این در هیچ حالتی جایز نیست.

عزاداری، اهانت، الفاظ
حکم گفتن الفاظی مانند «من سگ حسینم» در عزاداری

- گفتن الفاظی مانند «من سگ حسینم» شایسته نیست و بهتر است مؤمنین مراعات شؤون عزاداری را بنمایند.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.