سایر عبادات

کفن، چادر، احرام
استفاده از چادر نماز یا لباس احرام به عنوان کفن 23:12 - 1398/05/23 بازدید: 33

- استفاده از چادر نماز یا لباس احرام برای کفناشکالی ندارد ولی باید مقدار واجب کفن نمودن رعایت شود.

پوشش دعا
حجاب زن در هنگام دعا 19:39 - 1398/02/15 بازدید: 75

- برای زن هنگام دعا کردن با فرض نبود نامحرم، حجاب واجب نیست.

فوت، عضو، مصدوم
تکلیف امدادگر در صورت فوت یا قطع عضو مصدوم 21:55 - 1398/01/23 بازدید: 44

- اگر فوت يا نقص عضوِ مصدوم، به سبب قصور يا تقصير امدادگر باشد ضامن است.

سجده شکر
کیفیت سجده شکر 19:39 - 1398/01/22 بازدید: 96

برای سجده شکر، صرف قرار دادن پیشانی روی زمین همراه با نیّت، کافی است و احتیاط مستحب آن است که بقیۀ مواضع سجده هم بر زمین قرار بگیرد.

خواندن، شنیدن، آیه، سجده
خواندن و گوش دادن هم زمان آیه سجده دار 14:19 - 1398/01/18 بازدید: 48

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر انسان موقعی که آیه سحده را می خواند، از دیگری هم بشنود، چنانچه با توجه بوده و با اختیار به آیه گوش داده، باید دو سجده نماید.

حجاب، کلاه، اروپا
استفاده از کلاه برای حجاب در کشور اروپایی 22:17 - 1397/07/21 بازدید: 424

- در حجاب و پوشش واجب، لباس معينى شرط نيست و هر لباسى كه تمامى بدن زن (به‌جز صورت و دست‌ها تا مچ كه استثنا شده) را بپوشاند به‌گونه‌اى كه توجه نامحرم را جلب نكند، كفايت مى‌كند.

اعتکاف، مبطلات، عمدی
ارتکاب عمدی مبطلات اعتکاف 22:05 - 1397/07/16 بازدید: 95

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در حال اعتکاف، بوییدن عطرعمدا یا سهوا بنابر احتیاط واجب اعتکاف را باطل می کند.

اعتکاف، نیت، پشیمانی
بازگشت از نیت اعتکاف و پشیمانی از آن 22:03 - 1397/07/16 بازدید: 115

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر معتکف از نیت اعتکاف برگشته ولی پشیمان شود، اعتکاف باطل می شود.

اعتکاف، عطر، لذت
بوییدن عطر بدون قصد لذت در اعتکاف 23:27 - 1397/07/11 بازدید: 144

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در حال اعتکاف، بوییدن عطر و گیاهان خوش بو برای لذت بردن حرام است و بنابر احتیاط واجب اعتکاف باطل می شود.

قمه زنی، مخفی، عزاداری
قمه زنی به صورت مخفی 20:49 - 1397/06/26 بازدید: 255

- قمه زنی در زمان حاضر موجب وهن و بدنام شدن مذهب می شود بنا بر این در هیچ حالتی جایز نیست.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.