سایر عبادات

کفن، میت، دوخت
استفاده از کفن دوخته برای میت 22:59 - 1398/10/28 بازدید: 53

- اگر قسمتی از کفن  میت،‌ دوخت داشته باشد اشکالی ندارد ولی مکروه است.

قرآن
خواندن ترجمه قرآن 09:59 - 1398/09/23 بازدید: 118

خواندن ترجمه قرآن و تدبّر در آن، بسیار خوب و مطلوب است، ولی قرائت متن عربی قرآن، ثواب و آثار ویژه ای دارد.

مسجد، میت، صیغه
دفن میت در قسمتی که جاری شدن صیغه مسجد در آن مشکوک است 23:31 - 1398/09/20 بازدید: 95

- دفن میت در زمینی که وقف مسجد شده جایز نیست.

حکم، حکومتی، اطاعت
وجوب تبعیّت از حکم حکومتی ولی فقیه از سوی مراجع دیگر 21:20 - 1398/07/28 بازدید: 78

-  تبعیّت از حکم حکومتی ولی فقیه بر همگان حتی مراجع تقلید واجب است.

ولی، فقیه، اطاعت
اطاعت از ولی فقیه برای ساکنین سایر کشورها 22:49 - 1398/07/14 بازدید: 123

- ولایت فقیه مربوط به کشور ایران می شود.

ولایت، فقیه، شوهر
وظیفه زوجه در صورت تقابل امر شوهر با امر ولی فقیه 22:46 - 1398/07/14 بازدید: 493

- در مسائل حکومتی باید از ولی فقیه پیروی نمود.

ولایت، فقیه، تقلید
تحقیقی یا تقلیدی بودن ولایت فقیه 22:38 - 1398/07/14 بازدید: 82

- ولایت فقیه برای کسانی که مجتهد نیستند تقلیدی است.

ولایت، مطلقه، فقیه
تفاوت ولایت فقیه با ولایت مطلقه فقیه 23:31 - 1398/07/10 بازدید: 202

- ولایت مطلقه فقیه یعنی در تمام امور مربوط به حکومت اسلامی باید نظریات وی را پذیرفت.

ولایت، مطلقه، فقیه
منظور از «مطلقه» در ولایت مطلقه فقیه 23:30 - 1398/07/10 بازدید: 80

- منظور از مطلقه، همان مطلقه در دایره مصالح اسلام و مسلمین است.

ولایت، فقیه، عملی
عملی بودن مساله ولایت فقیه 23:25 - 1398/07/10 بازدید: 72

- ولایت فقیه به معناى بودن فقیه در رأس حکومت است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.