جهاد، دفاع، امر به معروف و نهی از منکر

متخصص، مشروب، خوک
متخصصین کشورهای بیگانه‌ای که مرتکب اعمال خلاف شئون دینی می‌شوند 21:14 - 1398/07/28 بازدید: 119

- بر مسئولين مربوطه واجب است که به مأمورین متخصص بیگانه دستور دهند که از تظاهر به امورى مثل شرابخوارى و خوردن گوشت‏ هاى حرام خوددارى کنند.

بدگویی، جبران، غیبت
جبران ناسزا و فحش به دیگران 08:03 - 1398/07/26 بازدید: 276

- کسی که از دیگری بدگویی کرده و یا به او فحش داده، بايد گفته‌هاى خود را به هر کس که رسانده تکذيب کند و از شخصى که به او اهانت کرده تحصيل رضايت نمايد.

اختلاس، رشوه، پرداخت
پرداخت رشوه برای ممانعت از اختلاس! 10:50 - 1398/07/25 بازدید: 171

- توسل به رشوه و راه هاى غيرقانونى براى هر عملى هرچند به منظور جلوگيرى از فساد، جايز نيست.

معاشرت، علما، سلاطین
معاشرت علما با سلاطین و افراد ظالم برای کاهش ظلم 21:33 - 1398/07/24 بازدید: 153

- اگر براى عالم ثابت شود که ارتباط او با ظالم منجر به منع ظلم او شده و در نهى وى از منکر مؤثر است، معاشرت با وی، اشکال ندارد.

منکر، نسبی، نهی
نگاه نسبی به منکرات و ترک نهی از آن در مقایسه با منکرات بزرگتر 23:43 - 1398/07/08 بازدید: 87

- منکرات از اين جهت که منکر هستند، فرقى بين آنها نيست.

همسر، خلاف، برخورد
نحوه برخورد با همسر در صورت ارتکاب عمل خلاف عفت 22:56 - 1398/07/07 بازدید: 500

- واجب است از سوء ظن و استناد به قرائن و شواهد ظنى در ارتکاب اعمال خلاف عفت همسر، اجتناب شود و در صورت احراز، جلوگيرى از آن از طريق تذکر و نصيحت و نهى از منکر واجب است.

دختر، پسر، درس
کمک دختر به پسر نامحرم در درس و غیر آن 22:52 - 1398/07/07 بازدید: 116

- دختر می ‏تواند با رعایت موازین اسلامی به پسر در درس و غیر آن کمک کند.

سلام، جواب، نهی از منکر
خودداری از جواب سلام برای نهی از منکر 23:22 - 1398/07/06 بازدید: 110

- اگر بر خوددارى از جواب سلام به قصد نهى از منکر، عرفاً نهى و منع از منکر صدق کند، جايز است.

بی نماز، کمک، معاشرت
حکم کمک به شوهرخواهر بی نماز و نحوه برخورد با وی 22:46 - 1398/07/04 بازدید: 157

- در مقابل کسی که نماز نمی خواند تکلیفی جز مداومت بر امر او به معروف و نهى وى از منکر، در صورت تحقق شرايط آن، واجب نيست.

نگاه، نامحرم، منکر
نگاه به نامحرم به قصد نهی از منکر 22:42 - 1398/07/04 بازدید: 411

- نگاه عمدى به غير از صورت و دست ‏ها تا مچ جايز نيست، هرچند به قصد امر به معروف باشد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.