جنبش بوی بهار

مجلس خبرگان رهبري
چه نهادي بر مجلس خبرگان رهبري نظارت مي‌كند؟

نظارت شوراي نگهبان؛طبق تبصرة 1 مادة ‌3 آيين نامة انتخابات خبرگان «مرجع تشخيص دارا بودن شرايط فوق(شرايط خبرگان رهبري)فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي مي‌باشند

حسین نوری همدانی
تمامی ویژگی های امام در وجود حضرت آیت الله خامنه ای متبلور است

حضرت آیت الله نوری همدانی از امام راحل به عنوان فقیهی شجاع و سیاست مدار یاد و تاکید کرد: تمامی این اوصاف و ویژگی ها در وجود آیت الله خامنه ای متبلور است. ..

شورایی بودن ولایت فقیه
آيا نظريه شورايي بودن ولايت فقيه مورد قبول است؟

درشرايط حساس سياسي،اجتماعي كه به قدرت و تمركز در تصميم‌گيري نياز دارد.موجب شد كه در بازنگري قانون اساسي بحث رهبري شورايي از قانون اساسي حذف شود.

عملکرد ولایت فقیه
عملكرد ولايت فقيه را بيان فرماييد؟

عملكرد ولي فقيه بر محور قانون اساسي قابل تحليل است.يعني طبق قانون چه وظايفي بر عهده رهبري قرار گرفته است تا براساس همان، عملكرد رهبري مورد ارزيابي قرار گيرد.

ولایت عدالت اعلمیت
شرط عدالت و اعلميت در ولي فقيه مانع از خطاء و نسيان هم می شود؟

با توجّه به اين‌كه احتمال اشتباه و خطا در حكومت ديني به مراتب كمتر از حكومت غير ديني است لذا از نظر عقلي اين حكومت بر ساير حكومت‌ها ترجيح دارد.

انتقاد به ولی فقیه
آيا مي‌توان به ولي فقيه انتقاد كرد؟

انتقاد تا هنگامي محترم است كه تبديل به توطئه نشود و خيانت به وليّ امر مسلمين نباشد.

قبول نداشتن ولي فقيه يا توهين به اين مقام عظمي چه عواقبي دارد؟

ولي فقيه توسط قانون اساسي كه به تصويب كليه ملّت رسيده است به اين مقام منصوب شده و لذا مخالفت و عناد با شخص ولي فقيه به منزلة مخالفت با قانون اساسي خواهد بود.

رهبری ولي فقيه را ناظر معرفي نمودند آيا اين برخلاف نظريه امام است؟

ولايت فقيه برخلاف برداشت ها امري تشريفاتي نيست بلكه پاسدار و ديده بان حركت كلي نظام به سمت تحقق اهداف آرماني است.

خامنه ای نایب مهدی
آيا آيت الله خامنه اي نايب امام زمان (عج) هستند؟

فقيه جامع الشرايط، كسي است كه علاوه بر اينكه لازم است علم دين را درست بفهمد.بايد آن علم را در خودش و محدودة حياتش و در جامعة اسلامي به درستي اجرا نمايد.

نگرانی رهبری
بيشترين نگراني رهبری در چه زمينه هايي وجود دارد؟

مي توان نگراني هاي رهبر را در چار چوب اصولی ذكر كرد كه اين اصول موجب ثبات انقلاب خواهد شد و عدم توجه به آن باعث تضعيف حكومت اسلامي و مباني ديني خواهد گشت.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.