خمس، زکات و صدقه

حقوق، خمس، کارمند
خمس حقوق پرداختی به خانواده پس از فوت کارمند

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ حقوقی که پس از فوت کارمند به خانواده او داده می شود، خمس ندارد و هر مکلف بايد بر طبق فتواى مرجع تقليدش عمل کند.

خانه، دوم، خمس، اجاره
تعلق خمس به خانه اجاره داده شده

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛  اگر کسی به خاطر کوچک بودن منزل، خانه دیگری بخرد و خانه اول را اجاره دهد به آن خمس تعلق نمی گیرد.

مال، دزدی، خمس
حکم پول مخلوط به حرام

- اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هیچ کدام معلوم نباشد باید خمس تمام مال را بدهد.

پول، حرام، خمس
پرداخت خمس مال مصرف شده در حرام

- اگر مالی در حرام مصرف شود، باید خمسش پرداخت شود.

خمس، پول، رهن
خمس پولِ پیش پرداخت

- خمس تعلّق می‌گیرد.

گوسفند، زکات، وام
تعلق زکات به گوسفندان خریداری شده از پول وام

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ گوسفند خریداری شده با پول وام که به حد نصاب بوده در صورت عدم پرداخت اقساط،‌ با تحقق شرائط دیگر زکات دارد.

گوسفند، زکات، پول
ذبح گوسفند یا پرداخت پول آن به عنوان زکات

- می توان از میان گوسفندها، یکی را به عنوان زکات انتخاب و زنده و یا بعد از ذبح به مصارف زکات رساند و می توان قیمت آن را پرداخت.

پس انداز، ازدواج، خمس
خمس پس انداز برای ازدواج

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ پول اگر براى تهيه هزينه هاى ازدواج درآينده نزديك پس انداز شده باشد و با پرداخت خمس آن، نتواند آنها را تهيه كند، خمس ندارد.

خمس، درامد، سال، خمسی
خمس طلاهای خانم صاحب درآمد

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر طلای خریداری شده توسط خانم دارای درآمد، در حدّ شأن و مورد نیازش بوده و به قصد استفاده خریده، خمس ندارد.

خمس، درامد، سال، خمسی
خمس طلاهای خانم صاحب درآمد

اگر در حدّ شأن زن باشد و مورد نیازش و به قصد استفاده خریده خمس ندارد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.