خمس، زکات و صدقه

خمس
خمس ماشین ثبت نامی 23:24 - 1399/04/25 بازدید: 27

- آیت الله خامنه ای: اگر ماشین مورد نیاز شخصی شما است و پول پرداخت شده بابت خرید بوده نه مشارکت در تولید و مبلغ پرداخت شده در اثنای سال خمسی بوده خمس ندارد.

خمس
کم کردن پس انداز سال گذشته از پس انداز سال خمسی امسال 05:43 - 1399/04/18 بازدید: 70

- اگر عین همان پول باقی باشد پولی که خمس آن داده شده مجددا خمس ندارد.

خمس
زمان محاسبه خمس اموال 21:28 - 1399/04/17 بازدید: 49

- در هر ساعتی از 15 مرداد خمس اموال خود را محاسبه نمایید اشکال ندارد.

خمس
خمس هدیه ای که در بورس سرمایه گذاری شده 21:53 - 1399/04/15 بازدید: 75

- به نظر مقام معظم رهبری هدیه اگر به قصد تجارت خریداری شده، ارزش افزوده آن سرسال خمسی مشمول خمس می باشد.

خمس
خمس وسائل مصرفی خریداری شده 19:13 - 1399/04/08 بازدید: 45

- به نظر آیت الله خامنه ای:  وسائل بهداشتی و آرایشی که قبل از سال خمسی خریداری شده و بعد از سال خمس تحیول داده می شود خمس دارد.

خمس
تاخیر پرداخت خمس 10:28 - 1399/03/31 بازدید: 90

-  اگر خمس سال قبل از درآمد سال جديد پرداخت شود، واجب است که خمس درآمد سال جديد نيز پرداخت شود.

خمس
برداشت پول از حساب مشترک به نیت غیر مخمس 12:49 - 1399/03/28 بازدید: 36

-به نظر رهبری اگر از حساب مشترک به نیت غیر مخمس برداشت کنید کفایت می کند 

خمس
خمس کودک و سال خمسی او 13:43 - 1399/03/27 بازدید: 74

-آیت الله خامنه ای: پرداخت خمسِ سودِ حاصل از تجارت با اموالِ شخص غیر بالغ و همچنین خمس درآمد کسب و کار او بر ولی واجب نیست، بلی در صورتی که سود و درآمد حاصله تا زمان بلوغش باقی بماند ادای خمس آن بنا بر احتیاط بر خود او، واجب است.

کارت به کارت کردن فطریه 19:04 - 1399/03/15 بازدید: 79

- آیت الله خامنه ای : باید همان پول کنار گذاشته را به فقیر بدهید مگر از فقیر اذن بگیرید

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.