خمس، زکات و صدقه

هدیه، خمس، گیرنده
تکلیف گیرنده هدیه ای که خمس آن پرداخت نشده

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ هدیه اگر به لحاظ خمس درآمد کسب باشد، خمس آن بر ذمه هدیه دهنده است و بر گیرنده آن تکلیفی نیست.

غذا، خمس، اموال
مصرف اموال کسی که خمس پرداخت نمی کند

- استفاده ی از اموال میزبانی که خمس پرداخت نمی کند، اشکال ندارد.

خمس سل زادگان
اختصاص خمس به سیل زدگان

آیت الله مکارم: مردم می توانند از یک سوم وجوهات شرعیّه خود برای این کار استفاده کنند.

خمس
تعیین سال خمسی

هر مکلفی که درآمد داشته باشد و از مخارج سالش زیاد بیاید، بر او واجب است در سررسید هر سال خمسی، یک پنجم درآمدی را که زیاد آمده است، محاسبه و به عنوان خمس پرداخت کند.

برداشت از صندوق صدقه
برداشت قرض از صندوق صدقات

-  پولی را که به عنوان صدقه کنار گذاشته‌ اید تا زمانی که به فقیر یا وکیل یا ولی او تحویل نداده اید، از ملک شما خارج نشده است و می توانید در آن تصرف کنید.

سفر، سوغات، خمس
تعلق خمس به سوغاتی خریداری شده عید

- اگر سوغاتی كه با درآمد خريداری می‌شود تا سر سال خمسی به اشخاص داده شود، خمس ندارد.

عیدی، هدیه، خمس
خمس هدایا و عیدی های دریافتی

- هدیه دریافتی خمس ندارد.

عیدی، کارمند، خمس
خمس عیدی و هدایای آخر سال

- عیدی و آنچه که در مقابل کار پرداخت نمی شود، خمس ندارد. 

حقوق، خمس، کارمند
خمس حقوق پرداختی به خانواده پس از فوت کارمند

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ حقوقی که پس از فوت کارمند به خانواده او داده می شود، خمس ندارد و هر مکلف بايد بر طبق فتواى مرجع تقليدش عمل کند.

خانه، دوم، خمس، اجاره
تعلق خمس به خانه اجاره داده شده

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛  اگر کسی به خاطر کوچک بودن منزل، خانه دیگری بخرد و خانه اول را اجاره دهد به آن خمس تعلق نمی گیرد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.