خمس، زکات و صدقه

خمس، پس انداز، بدهی
تعلق خمس به پول پس انداز شده برای پرداخت بدهی قبل از سال خمسی 23:34 - 1398/09/20 بازدید: 6

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر بدهی شخص قبل از سال خمسی از محل بدهی دیگری پرداخت شود، به پول پس انداز شده اولیه در صورتی که بدهی بعدی پرداخت گردد، خمس تعلق نمی گیرد.

خانواده
وجوهات شرعيه زن 10:58 - 1398/09/17 بازدید: 44

-  پرداخت بدهی های شرعی زن، بر شوهر واجب نيست و اگر زن  مال دارد، بايد خودش بدهد. در غير اين صورت، تكليفى ندارد.

خمس
جوان و خمس درآمدی که دارد 10:49 - 1398/08/28 بازدید: 51

اگر جوان مجرد، درآمد داشته باشد، واجب است که در سررسید سال خمسی، درآمد سالانۀ خود را محاسبه کند.

خمس
خمس هدیه 11:05 - 1398/08/12 بازدید: 99

اگر هدیه، صوری و به قصد فرار از خمس نباشد و در حدّ شأن او باشد خمس ندارد.

خمس، افزایش، تورم
افزایش قیمت ناشی از تورم اجناسی که خمس آن پرداخت شده 23:13 - 1398/05/19 بازدید: 50

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ مقداری از افزایش قیمت اجناس مخمس که ناشی از تورم باشد یعنی ارزش پول کم شده به طوری که همه اجناس با پول بیشتر معامله می شوند، خمس ندارد.

خمس
تعلق خمس به وام 19:22 - 1398/05/14 بازدید: 57

- وام خمس ندارد، مگر مقداری از وام که اقساط آن از درآمد بین سال پرداخت شده است.

دیه، خمس، زمین
تعلق خمس به زمین خریداری شده از پول دیه 18:27 - 1398/05/14 بازدید: 64

- دیه خمس ندارد اما آنچه که به مقدار قیمت زمین اضافه شود و سال بر آن بگذرد، مشمول خمس می باشد.

خمس، مخمس، پول
کسر مبلغ مخمس سال گذشته از خمس سال جاری 19:02 - 1398/05/12 بازدید: 70

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ چيزى از درآمد سال به جاى مال مخمّسى که مصرف شده، استثنا نمى‌شود.

خمس، قبر، کفن
تکلیف ورثه در قبال خمس کفن و قبر میت 10:15 - 1398/05/12 بازدید: 63

- در صورت دفن میت اگر خمس کفن یا قبر وی به دلیل عدم آگاهی به مسأله پرداخت نشده باشد، ورثه خمس آن را از اصل مال میت پرداخت کنند.

قبر، کفن، خمس
تعلق خمس به کفن و قبر خریداری شده 08:42 - 1398/05/12 بازدید: 18

- کساني که قبر يا کفن از قبل براي خود تهيه مي کنند؛ چنانچه سال بر آن بگذرد خمس دارد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.