خمس، زکات و صدقه

بورس، سهام، خمس
پرداخت خمس سهام در صورت کاهش ارزش آن 22:11 - 1398/10/26 بازدید: 39

- طبق نظر آیت الله مکارم، در صورتی که سهام در سال خمسی یک میلیون تومان ارزش داشته باشد، لازم است خمس یک میلیون پرداخت شود.

ماشین، مسافر، خمس
کار با ماشین شخصی و تعلق خمس به آن 20:00 - 1398/10/18 بازدید: 64

- اگر شخصی از اول ماشین را برای کارهای شخصی و استفاده خود و خانواده خریداری کرده و بعد از گذشتن سال، ناچار شده که با آن کرایه کشی کند، خمس ندارد.

خمس، بیعانه، جهیزیه
پرداخت بیعانه خرید جهیزیه قبل از سال خمسی 00:37 - 1398/10/13 بازدید: 42

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که چند روز قبل از سال خمسی برای خرید جهیزیه دخترش بیعانه پرداخت کرده و ما بقی آن را چند روز بعد از سال خمسی داده باشد، با توجه به اینکه در آستانه مصرف بوده است خمس ندارد.

خمس، حقوق، سال
پرداخت خمس حقوق در هر ماه و نیاز به سال خمسی 22:52 - 1398/09/24 بازدید: 81

- اگر کسی بعد از هر درآمدی بلا فاصله خمس آن را می دهد سال خمسی داشتن لازم نیست.

خمس، پس انداز، بدهی
تعلق خمس به پول پس انداز شده برای پرداخت بدهی قبل از سال خمسی 23:34 - 1398/09/20 بازدید: 89

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر بدهی شخص قبل از سال خمسی از محل بدهی دیگری پرداخت شود، به پول پس انداز شده اولیه در صورتی که بدهی بعدی پرداخت گردد، خمس تعلق نمی گیرد.

خانواده
وجوهات شرعيه زن 10:58 - 1398/09/17 بازدید: 90

-  پرداخت بدهی های شرعی زن، بر شوهر واجب نيست و اگر زن  مال دارد، بايد خودش بدهد. در غير اين صورت، تكليفى ندارد.

خمس
جوان و خمس درآمدی که دارد 10:49 - 1398/08/28 بازدید: 80

اگر جوان مجرد، درآمد داشته باشد، واجب است که در سررسید سال خمسی، درآمد سالانۀ خود را محاسبه کند.

خمس
خمس هدیه 11:05 - 1398/08/12 بازدید: 121

اگر هدیه، صوری و به قصد فرار از خمس نباشد و در حدّ شأن او باشد خمس ندارد.

خمس، افزایش، تورم
افزایش قیمت ناشی از تورم اجناسی که خمس آن پرداخت شده 23:13 - 1398/05/19 بازدید: 61

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ مقداری از افزایش قیمت اجناس مخمس که ناشی از تورم باشد یعنی ارزش پول کم شده به طوری که همه اجناس با پول بیشتر معامله می شوند، خمس ندارد.

خمس
تعلق خمس به وام 19:22 - 1398/05/14 بازدید: 80

- وام خمس ندارد، مگر مقداری از وام که اقساط آن از درآمد بین سال پرداخت شده است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.