احکام روزه

خوابیدن جنب با علم به بیدار نشدن و صحت روزه

- کسی که در بیداری جنب شده یا پس از جنب شدن در حال خواب، بیدار شده و می‌داند که اگر به خواب رود، تا پیش از اذان صبح برای غسل بیدار نخواهد شد، جایز نیست قبل از غسل کردن بخوابد.

حائض، سوره،‌ آیه، سجده، گوش کردن
حکم خواندن قرآن در زمان عادت ماهانه

قرائت قرآن جز آياتى كه سجده واجب داردجايز است، هرچند خواندن بيش از هفت آيه كراهت دارد.

استمناء، روزه، رمضان
اعتیاد به استمناء و تکلیف نماز و روزه های انجام شده

- اگر استمناء در حال روزه در روز ماه رمضان صورت بگيرد، در حکم افطار عمدى با حرام است.

روزه، استمنا، جنابت
تکلیف روزهای گرفته شده با وجود جنابت به سبب استمناء

- شخصی در ابتدای سن بلوغ روزه می‏ گرفته، ولی در اثناء روزه استمناء نموده و جنب شده و به همین صورت چند روز روزه گرفته است، اگر می دانسته که حرام است، علاوه بر قضا بنابر احتیاط واجب باید کفاره بدهد؛ ولی در مورد روزهای بعد از آن که نمی‌دانسته برای روزه گرفتن تطهیر از جنابت لازم است، قضای آن روزه ها کافی است.

نگاه، شهوت، روزه، جنابت
جنابت روزه دار با نگاه به صحنه شهوت انگیز

- اگر روزه دار با نگاه به صحنه شهوت انگیزی جنب شود، در صورتی که نگاه‌کردن او به قصد انزال بوده و يا مى‏ دانسته که اگر به آن منظره نگاه کند، جنب مى ‏شود و يا عادت او بر اين بوده است و در عين حال عمداً نگاه کرده و جنب شده، حکم جنابت عمدى را دارد.

کفاره، روزه
کفـاره‌ی افطار عمـدی

- کفـاره‌ی افطار عمـدی روزه‌ی ماه مبارک رمضان یکی از دوچیز است: 1. دو ماه (شصت روز) روزه گرفتن 2. شصت فقیر را غذا دادن.

اجبار، خوردن، روزه
صحت روزه در صورت اجبار به خوردن و آشامیدن

- روزه شخص روزه دار با داخل شدن چيزى در حلقش بدون اختيار و يا با فرو بردن سرش به همان صورت به زير آب باطل نمى ‏شود.

روزه، اصرار،‌ مادر
حکم روزه فرزند در صورت اصرار مادر بر افطار

- خوردن و آشاميدن هرچند بر اثر درخواست و اصرار شخص ديگرى باشد، روزه را باطل می کند.

روزه، افطار،‌ تبعیت
تبعیت از دیگران در افطار روزه بدون احراز دخول وقت

- تبعيت از ديگران در افطار روزه بدون احراز دخول وقت افطار، اگر از موارد تقيه باشد جايز است، ولى روزه آن روز قضا دارد.

روزه، سحری
حکم روزه نگرفتن فردی که سحری نخورده

- انسان نمى ‏تواند به خاطر سحری نخوردن، روزه را بخورد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.