احکام نماز

نماز، مهر، پیشانی
برخورد دوباره پیشانی با مهر در سجده 19:37 - 1398/05/11 بازدید: 429

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر هنگام سجده پیشانی دو بار پشت سر هم و به صورتی غیر قابل کنترل به مهر برخورد کند، یک سجده محسوب می شود.

مسجد، اتصال، بالکن
نحوه اتصال به نماز جماعت از بالکن مسجد 10:45 - 1398/05/08 بازدید: 158

- اگر بالكن مسجد فقط يك قسمت باز دارد و بقيه قسمت‏هاى آن پوشيده است، افرادى كه مقابل قسمت باز مى‏ ايستند با پايين وحدت مكان دارند و ديگران هم به آنها متصل مى‏ شوند.

عدول، نیت، نماز
تغییر نیت از نماز قضایی به نماز قضای دیگر 14:42 - 1398/05/05 بازدید: 132

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ به طور کلی عدول از نماز قضا به نماز قضای دیگر، فقط در صورتی ممکن است که دو نماز قضایی که در ادای آنها ترتیب معتبر است بر عهده شخص باشد و بر اثر فراموشی قبل از ادای نماز اول به خواندن نماز دوم مشغول شود.

نماز، صندلی، پا
نشسته خواندن نماز روی صندلی و قرار دادن پاها روی زمین 11:40 - 1398/05/03 بازدید: 852

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که روی صندلی به صورت نشسته نماز می خواند، در مورد نوک انگشت پا اگر می تواند باید بر روی زمین قرار دهد.

نماز، عدول،‌ نیت
عدول نیت از نماز قضای ظهر به نماز عشاء در نماز جماعت 11:35 - 1398/05/03 بازدید: 181

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر امام جماعت بخاطر کامل خواندن نماز مأمومین، نیت نماز قضای ظهر نموده و سپس نیت را به قضای نماز عشاء تغییر دهد، فقط در صورتی ممکن است که دو نماز قضایی که در ادای آنها ترتیب معتبر است بر عهده شخص باشد و بر اثر فراموشی قبل از ادای نماز اول به خواندن نماز دوم مشغول شود دراین جا عدول واجب است و درغیر اینصورت عدول از نماز قضا به نماز قضای دیگر وجه شرعی ندارد.

قبله در حال حرکت
رعایت قبله در نماز های مستحبی 07:28 - 1398/05/01 بازدید: 585

-  نماز نافله و مستحبی هم باید به طرف قبله خوانده شود، مگر اینکه در حال حرکت ـ راه رفتن یا سواره ـ خوانده شود، که رعایت قبله لازم نیست.

نماز، بیمار، صندلی، قضا
خواندن نماز قضا به صورت نشسته برای افراد پیر و بیمار 08:48 - 1398/04/27 بازدید: 494

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ شخصی که به علت پیری و بیماری از خواندن نماز به صورت ایستاده معذور بوده و نمازهای خود را نشسته می خواند؛ در مورد قضای نماز اگر امید به خوب شدن ندارد واجب است به هر کیفیتی که  می تواند آن را انجام دهد.

سجده، مهر، نشسته، نماز
کیفیت قرار گرفتن اعضای سجده در نماز نشسته 22:26 - 1398/04/20 بازدید: 534

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که نمی تواند ایستاده نماز بخواند، در صورت امکان هنگام سجده بايد انگشت شست را روي زمين قرار دهد.

سجده مهر
پاکیِ محلّ سجده 20:36 - 1398/04/04 بازدید: 179

- مهر یا چیز دیگری که بر آن سجده میکنید باید پاک باشد.

پوشش چانه
پوشاندن چانه در نماز 20:35 - 1398/04/04 بازدید: 681

- پوشاندن قسمت پائين چانه در نماز واجب است نه خود آن، زيرا چانه ‏جزئى از صورت است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.