احکام نماز

آب، بها، مسجد
عدم پرداخت آب بهای مسجد 20:56 - 1398/08/21 بازدید: 97

- امتناع از پرداخت آب‌بهای مسجد جايز نيست و در صورت علم، موجب بطلان وضو مى‌‌باشد.

اقتدا، اهل سنت، نماز
اقتدا به اهل سنت در نماز جماعت 20:02 - 1398/08/18 بازدید: 125

- نماز جماعت براى حفظ وحدت اسلامى، جايز و صحيح است.

نماز، جماعت، اداره
برگزاری نماز اول وقت به جماعت در ادارات و مراعات حقوق مراجعین 00:20 - 1398/08/18 بازدید: 198

- بايد به‌گونه ‏ای مقدمات برگزاری نماز جماعت در ادارات فراهم شود که وسيله ‏ای برای به تأخيرانداختن کارهای مراجعه‌کنندگان نشود. 

غدیر
طریقه خواندن نماز شب عید غدیر 08:27 - 1398/05/25 بازدید: 1335

-نماز شب عید غدیر 12 رکعت به صورت شش نماز دو رکعتی مثل نماز صبح به نیت نماز شب عید غدیر خوانده می شود و در هر دو رکعت باید سلام نماز گفته شود.

نماز، نجس، دستمال
جواز همراه داشتن شیء نجس در نماز 23:23 - 1398/05/19 بازدید: 136

- در جواز همراه داشتن شیء نجس در نماز، فرقی بین محمول نجس و متنجس نیست.

کیفیت خواندن نماز در تنگی وقت 19:31 - 1398/05/18 بازدید: 186

- کیفیت خواندن نماز در تنگی وقت به این صورت است: نماز بدون سوره، یک مرتبه تسبیحات اربعه در رکعتهای سوم و چهارم و حذف مستحبات مانند قنوت و اکتفاء به یک سلام در پایان نماز.

امر به معروف، نهی از منکر، وسواس
ارشاد جاهل به حکم شرعی 19:19 - 1398/05/14 بازدید: 146

- اگر مشاهده شود شخصی بعضی از افعال نمازش را اشتباه انجام می دهد، اگر اشتباه به گونه‌ای است که موجب بطلان نماز است، باید حکم صحیح را به او بگویید.

سفر، وطن، نماز
عبور از دوکیلومتری محل تولد در مسیر سفر از محل سکونت 18:52 - 1398/05/14 بازدید: 138

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر از محل سکونت تا مقصد حداقل 20/5 کیلومتر فاصله باشد، نماز شکسته است و عبور از فاصلۀ 2 کیلومتری وطن دوم تأثیر ندارد.

اتصال، جماعت، مسجد
باز بودن قسمتی از طبقه بالای مسجد جهت اتصال به نماز جماعت 00:05 - 1398/05/14 بازدید: 131

- معيار در اتصال نماز طبقه بالای مسجد، «صدق وحدت مكان» است؛ اگر به نحوی باشد که به صدق وحدت مکان و جماعت واحد ضرر نزند و عرفا دو مکان مستقل محسوب نشود، کافی و صحیح است.

نماز، رها، ادامه
رها کردن نماز در صورت آگاهی از خواندن آن 18:59 - 1398/05/12 بازدید: 128

- اگر در بین نماز عصر متوجه شویم که نماز عصر را خوانده ایم، می توانیم نماز را رها کنیم.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.