احکام نماز

نماز لباس
موی گربه در لباس نمازگزار 17:13 - 1398/03/24 بازدید: 221

- وجود مو یا آب دهان گربه در لباس نمازگزار باعث بطلان نماز می‏ شود.

گریه، نماز
حکم گریه در نماز 22:23 - 1398/03/22 بازدید: 963

- گریه عمدی و با صدای بلند برای امور دنیوی،‌ نماز را باطل می کند ولی گریه از ترس خدا اشکال ندارد.

کما، بی هوشی، نماز
حکم نمازهای کسی که در بی هوشی به شهر دیگری منتقل شده است 18:38 - 1398/03/21 بازدید: 116

- کسی در تهران به کما رفته و به مشهد منتقل شده و  بعد از چند روز به هوش آمده است، در مشهد نمازش تمام است.

زکات، فطریه
آيا غير سادات مي‏توانند به سادات فطريه بدهند؟ 12:03 - 1398/03/14 بازدید: 179

- کسی که سیّد نیست نمی تواند به سیّد فطره بدهد حتی اگر سیّدی نانخور او باشد نمی تواند فطره او را به سیّد دیگر بدهد.

زکات، فطریه
نپرداختن فطریه و تکلیف اعضای خانواده 01:11 - 1398/03/14 بازدید: 191

- کسی که زکات فطریه را نداده اگر کوتاهی کرده و به عمد نپرداخته یا حتی کنار نگذاشته، کار حرامی مرتکب شده است و بنابر احتیاط واجب باید بعدا ( بدون نیت ادا و قضا ) فطریه را بدهد.

سجده قرآنی
احکام سجده واجب قرآن 18:47 - 1398/03/10 بازدید: 268

- برای انجام سجده واجب قرآن، داشتن وضو و رو به قبله بودن لازم نیست.

آیات سجده دار
شنیدن غیر مستقیم آیه سجده 18:45 - 1398/03/10 بازدید: 128

- به نظر مقام معظم رهبری، با شنیدن آیه سجده دار حتی به صورت غیر مستقیم، سجده واجب می شود.

سجده قرآنی
واجبات سجده قرآن چیست؟ 23:27 - 1398/03/01 بازدید: 188

- در سجده واجب قرآن، گذاشتن پیشانی بر زمین کافی است و گفتن ذکر، رو به قبله بودن و وضو داشتن لازم نیست.

سجده قرآنی
سجده واجب قرآن چیست ؟ 23:41 - 1398/02/30 بازدید: 272

-  سجده های واجب در چهار سوره از قرآن کریم وجود دارد که اگر کسی به آن ها گوش دهد یا بخواند، باید بعد از تمام شدن آیه، فورا سجده کند.

سجده، کاشی، حکم
حکم سجده بر کاشی 21:51 - 1398/02/09 بازدید: 371

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ سجده بر کاشی صحیح نیست.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.