احکام نماز

نماز، قضا، نشسته
نماز قضای پدر به صورت نشسته 21:08 - 1398/10/21 بازدید: 250

-در صورتی که پسر بزرگ می داند تا آخر عمر نمی تواند نماز ایستاده بخواند و امید به بهبودی ندارد، می تواند نماز قضای پدر را و نیز نماز قضای مادر را بنابر احتیاط نشسته بخواند. اگر متوفی نسبت به نماز و روزه قضا، وصیتی داشته باشد، باید از ثلث اموال برای او شخصی را اجیر نمایند.

نماز، آیات، حمد
خواندن سوره حمد قبل از هر آیه در نماز آیات 22:55 - 1398/10/20 بازدید: 207

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در نماز آیات چنانچه بخواهد برای هر رکوعی به یک آیه از سوره‌ای اکتفا کند، نباید سوره‌ حمد را بیش از یک مرتبه در اول آن رکعت بخواند.

کسوف، نماز، طلوع
کسوف و خواندن نماز آیات قبل از طلوع خورشید 22:54 - 1398/10/20 بازدید: 168

- قبل از طلوع خورشید اصلا نماز آیات واجب نمی شود و اگر نماز قبل از طلوع خوانده شود صحیح نیست.

نماز وحشت
کیفیت نماز شب اول قبر (نماز وحشت) 18:40 - 1398/10/18 بازدید: 1594

- در ركعت اول پس از «حمد» يك مرتبه «آية الكرسى» و در ركعت دوم پس از «حمد» ده مرتبه سوره «انّا انزلناه».

سجده
موارد وجوب سجده سهو 07:42 - 1398/10/06 بازدید: 594

- موارد وجوب سجده سهو: سهوا حرف زدن - فراموش کردن یک سجده - فراموش کردن تشهد - سلام بی جا در نماز - در نماز چهار ركعتی و پس از سجده دوم بین اینکه چهار ركعت خوانده یا پنج رکعت شک کند.

نماز
آهسته خواندن قرائت در نمازهای جهریة 18:50 - 1398/10/02 بازدید: 370

برمردان واجب است که حمد و سوره را در نمازهای صبح و مغرب و عشا بلند بخوانند. اگر سهواً یا جهلاً آهسته بخوانند نماز صحیح است.

نماز، رضایت، مالک
نماز در ملکی که رضایت مالک آن معلوم نیست 21:34 - 1398/09/27 بازدید: 121

- اگر نماز در حال قضا شدن باشد و قرائنی وجود داشته باشد که اطمینان ایجاد کند که مالک به خواندن نماز در آنجا راضی است، باید نماز را در همان جا خواند.

نماز، وحشت، آمریکا
نماز وحشت در آمریکا برای میت مدفون در ایران 21:32 - 1398/09/27 بازدید: 611

- کسی که در کشور دیگر است، پس از دفن میت می تواند طبق افق مکان خودش، نماز وحشت را بخواند.

غسل، توبه، وضو
کفایت غسل توبه از وضو برای نماز 22:38 - 1398/09/25 بازدید: 500

- می توان به قصد ثواب و رجاء غسل توبه انجام داد اما کفایت از وضو برای  نمی کند.

نماز، شب، شفع، وتر
تقدیم نماز شفع و وتر در نماز شب 22:36 - 1398/09/25 بازدید: 185

- اگر چهار رکعت از نماز شب را قبل از اذان صبح خوانده بقیه را می تواند بعد از اذان به نیت ادا ادامه دهد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.