احکام نماز

استحاضه، نماز، غسل
تعداد غسل برای خواندن نماز قضای صبح در استحاضه متوسطه 22:42 - 1398/11/01 بازدید: 104

- اگر مستحاضه متوسطه به هنگام نماز صبح (به هر دليلي) غسل نكند و همان روز بخواهد قضاي نماز صبح را بجا آورد، یک غسل کافی می باشد.

نماز
سه نکته درباره غلط خواندن نماز 20:32 - 1398/10/29 بازدید: 289

ادای صحیح حروف و کلمات در ذکرهای واجب نماز، شرط صحت آن است. بنابراین چنانچه از روی عمد، کلمه ای را غلط بخواند نمازش باطل است.

نماز، اقامت، تدریس
نماز معلمی که هر روز میان محل اقامت و تدریس رفت و آمد دارد 22:58 - 1398/10/28 بازدید: 112

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ معلمی که هر روز بین محل اقامت تا محل تدریس رفت و آمد دارد، نماز وی در محل اقامت و تدریس کامل می باشد.

استحاضه، کثیره، غسل
انجام یک غسل برای چند نماز در استحاضه کثیره 21:42 - 1398/10/27 بازدید: 121

- مستحاضه کثیره باید یک غسل برای نماز صبح و یک غسل برای نماز ظهر و عصر و یک غسل برای نماز مغرب و عشاء انجام دهد.

سرباز، نماز، خدمت
تکلیف نماز در دوره خدمت سربازی 21:41 - 1398/10/27 بازدید: 252

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که در خدمت سربازی می باشد اگر حداقل سه ماه ادامه خواهد داشت نماز در محل خدمت و بین راه تمام و روزه صحیح است.

نماز، قضا، شک
شک در قضای نماز مغرب و عشاء یا ظهر و عصر 22:10 - 1398/10/26 بازدید: 123

- کسی که شک دارد نماز مغرب و عشاء یا ظهر و عصر او قضا شده، یک نماز چهار رکعتی به نیت ما فی الذمه خوانده، بعد یک نماز سه رکعتی مغرب، سپس یک نماز چهار رکعتی دیگر به نیت مافی الذمه می خواند.

نماز، قضا، نشسته
نماز قضای والدین به صورت نشسته توسط دختر میت 20:26 - 1398/10/25 بازدید: 670

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ دختر میت که بخاطر عذر،‌ نمازهایش را نشسته می خواند، نمی تواند نماز قضای والدینش را بخواند.

نماز، قضا، نشسته
نماز قضای پدر به صورت نشسته 21:08 - 1398/10/21 بازدید: 215

-در صورتی که پسر بزرگ می داند تا آخر عمر نمی تواند نماز ایستاده بخواند و امید به بهبودی ندارد، می تواند نماز قضای پدر را و نیز نماز قضای مادر را بنابر احتیاط نشسته بخواند. اگر متوفی نسبت به نماز و روزه قضا، وصیتی داشته باشد، باید از ثلث اموال برای او شخصی را اجیر نمایند.

نماز، آیات، حمد
خواندن سوره حمد قبل از هر آیه در نماز آیات 22:55 - 1398/10/20 بازدید: 188

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در نماز آیات چنانچه بخواهد برای هر رکوعی به یک آیه از سوره‌ای اکتفا کند، نباید سوره‌ حمد را بیش از یک مرتبه در اول آن رکعت بخواند.

کسوف، نماز، طلوع
کسوف و خواندن نماز آیات قبل از طلوع خورشید 22:54 - 1398/10/20 بازدید: 145

- قبل از طلوع خورشید اصلا نماز آیات واجب نمی شود و اگر نماز قبل از طلوع خوانده شود صحیح نیست.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.