احکام نماز

سفر، نیت، گناه
نیت ارتکاب گناه در سفر و تکلیف نمازهای گذشته و حال 21:52 - 1398/01/24 بازدید: 64

- کسی که بدون قصد معصیت مسافرت کند، ولی در بین راه برای ادامه و تکمیل سفر قصد ارتکاب معصیت نماید، واجب است از زمانی که قصد استمرار سفر به‌خاطر معصيت کرده، نمازش را تمام بخواند.

نماز، آیات، گذشته
نمازهای آیات خوانده شده با محاسبه بسم الله به عنوان جزء سوره 19:48 - 1398/01/19 بازدید: 63

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که از روی جهل به مسأله، «بسم الله» را جزء رکوع نماز آیات حساب می کرده،‌ نمازهای گذشته اش صحیح است.

تکرار، حمد، جماعت
تکرار حمد و سوره توسط مأموم در نماز جماعت 19:44 - 1398/01/19 بازدید: 65

- اگر مأموم صداى قرائت امام را در نمازهاى صبح و مغرب و عشا بشنود، نباید حمد و سوره را بخواند.

نماز، لباس، نجس
صحت نماز با اشیاء و لباس نجس 22:13 - 1398/01/18 بازدید: 68

- نماز خواندن با اشیاء و زیور آلات نجس که همراه نمازگزار است مانند انگشتر و تسبیح جایز است.

ذکر، رکوع،‌ نماز
کیفیت ذکر رکوع نماز 22:06 - 1398/01/18 بازدید: 61

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ ذکر رکوع عبارت است از یک بار گفتن « سبحان ربی العظیم و بحمده» یا سه بار گفتن «سبحان الله».

نماز، ذکر، حرکت
حرکت غیر ارادی هنگام نماز 14:13 - 1398/01/18 بازدید: 109

- چنانچه حرکت مختصر هنگام نماز به صورت غیر اختیاری یا اشتباهی (برای لحظات کوتاهی) صورت بگیرد، اشکالی ندارد.

نماز، بی هوش‌، قضا
نماز افراد بی هوش و مجنون 20:43 - 1398/01/17 بازدید: 88

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ كسی كه در تمام وقت بی هوش بوده، قضا بر او واجب نیست.

نماز، ناتوانی، حفظ
حکم ناتوانی در حفظ حمد و سوره در نماز 20:34 - 1398/01/17 بازدید: 93

- کسی که نمی تواند حمد و سوره نماز را از حفظ بخواند، می تواند از روی نوشته بخواند.

نماز، یادگیری، ناتوانی
حکم ناتوانی در یادگیری نماز 20:32 - 1398/01/17 بازدید: 76

- انسان باید نماز را یاد بگیرد که غلط نخواند و کسی که به هیچ روشی نمی تواند نماز را بطور صحیح یاد بگیرد، باید هر طور که می تواند، بخواند.

کاشت ناخن
حکم کاشت ناخن برای وضو و غسل 10:03 - 1398/01/17 بازدید: 182

- ناخن مصنوعی و موادّ استفاده شده در فرایند کاشت، مانع رسیدن آب به اعضای وضو وغسل است و باید قبل از وضو یا غسل، هرچند مستلزم هزینه یا زحمت باشد برطرف شود.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.