احکام نماز

نماز
نماز با دستکش 22:17 - 1398/12/21 بازدید: 627

- خواندن نماز با  پوشیدن دستکش اشکال ندارد.

نماز جعفر طیار
کیفیت نماز جعفر طیار 01:26 - 1398/12/19 بازدید: 526

- نماز جعفر طیار دو نماز دو رکعتی است، در هر رکعت حمد و سوره و بعد از آن پانزده مرتبه: «سُبْحانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ للَّه وَ لا الهَ الَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ اکْبَر» خوانده شود، همین تسبیحات را ده مرتبه در رکوع و ده مرتبه بعد از سر برداشتن از رکوع، و ده مرتبه در سجدۀ اول و ده مرتبه بعد از سر برداشتن از آن و ده مرتبه در سجدۀ دوم و ده مرتبه بعد از سر برداشتن از آن گفته شود.

نماز
نگاه به موبایل در نماز 11:05 - 1398/12/17 بازدید: 177

- نگاه به موبایل در حال نماز مادامى كه صورت صلاتى را محو نكند(حالت نماز را به هم نزد)، اشكال ندارد.

نماز
برخواستن از سجده یا رکوع پیش از امام جماعت 15:11 - 1398/12/15 بازدید: 132

- اگر پیش از امام جماعت و به صورت غیر عمدی، از سجده یا رکوع سر برداشته شود، اگر بدانید که در صورت برگشت، به سجده یا رکوعِ امام جماعت می رسید، باید برگردید.

نماز
تصرف در ملک مشاع بدون رضایت شریک 15:06 - 1398/12/15 بازدید: 160

- اگر یکی از ورثه، رضایت نداشته باشد نسبت به خانه ارثی، تصرف جایز نیست و نماز در آنجا نیز صحیح نیست.

جماعت
شک در رسیدن به رکوع امام جماعت 18:09 - 1398/12/10 بازدید: 130

- اگر کسی موقعی که امام در رکوع است اقتدا کند و به رکوع رود و شک کند به رکوع امام رسید به نظر رهبری  نمازش صحیح است، اما باید نماز را به صورت فرادا ادامه دهد.

سجده
مانع بین پیشانی و محل سجده 22:48 - 1398/12/09 بازدید: 190

- اگر هنگام سجده، چادر یا کلاه روی صورت بیفتد و پیشانی با واسطه چادر یا کلاه روی مهر قرار بگیرد باید بدون بلند شدن از سجده، مانع ـ چادر ـ را کنار بکشید تا پیشانی بر مهر قرار گیرد.

نماز
شکستن نماز مستحبی 20:06 - 1398/12/08 بازدید: 134

- شکستن نماز مستحبی، هنگام صدا زدن والدین اگر موجب اذیت و آزار آنها نگردد، واجب نیست.

نماز جماعت
تبعیت مأموم از امام جماعت 06:12 - 1398/12/05 بازدید: 165

متابعت مأموم از امام در افعال نماز واجب است؛ اما نسبت به اقوال و اذکار ـ جز تکبیرة الاحرام ـ تبعیت واجب نیست.

قنوت
قنوت فراموش شده 13:33 - 1398/11/28 بازدید: 233

اگر در رکوع متوجه شوید قنوت انجام نداده اید، مستحب است بعد از رکوع انجام دهید.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.