احکام نماز

رکوع، امام، سوره
تبعیت از امام و نخواندن سوره پس از برخواستن امام از رکوع 00:39 - 1397/03/12 بازدید: 45

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر مأمومی که در رکعت دوم خود و رکعت سوم امام مشغول خواندن حمد بود ولی بعد از سر برداشتن امام از رکوع، بدون اینکه سوره اخلاص با بخواند، به رکوع برود، نمازش به جماعت صحیح است.

سفر، ده، روز، نماز
خروج از محل اقامت در سفر و عدم نیت ده روز 22:51 - 1397/03/06 بازدید: 71

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که به قصد خروج از محل مسافرت، قصد ده روز نکرده و بعدا فهمیده که مسافتی که خارج شده است کمتر از مسافت شرعی بوده، اگر شرایط قصد ده روز را داشته، از این به بعد نماز را کامل خوانده و نمازهای گذشته را بنابر احتياط قضا نماید.

وقت، نماز، مغرب،‌عشا
ضیق وقت و اولویت نماز مغرب یا عشاء 00:42 - 1397/03/05 بازدید: 233

- کسی که در وقت مخصوص نماز عشاء فقط به اندازه 5 رکعت وقت دارد، ابتدا باید نماز مغرب را بخواند.

نماز، استیجاری، اذان، اقامه
گفتن اذان و اقامه نماز استیجاری بعد از نماز جماعت 00:40 - 1397/03/05 بازدید: 115

- طبق نظر مقام معظم رهبری، در صورت خواندن نماز استیجاری در مسجد، بعد از اتمام نماز جماعت و قبل از به هم خوردن صفوف، گفتن اذان و اقامه لازم نیست.

نماز، عشا، نیمه، شب
تکلیف نمازهای عشاء بعد از نیمه شب 23:24 - 1397/02/29 بازدید: 62

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ نمازهای قبل کسی که طبق گفته اطرافیان فرصت نماز عشا را تا اذان صبح می دانسته، محکوم به صحت است.

نماز، جماعت، مسافر، اتصال
ایستادن مسافر در صف اول و اتصال سایر نمازگزاران 13:19 - 1397/02/22 بازدید: 152

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ مسافری که در صف اول نماز جماعت است، اگر بلافاصله بعد از سلام، اقتدا کند، نماز سایرینی که به واسطه او متصل هستند، صحیح است.

غسل، جمعه، وضو، نماز
کفایت غسل جمعه از وضو برای نماز 23:34 - 1397/02/16 بازدید: 115

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ غسل جمعه بعد از اذان ظهر، کفایت از وضو برای نماز نمی کند.

شک، قنوت، توحید
شک در سوره توحید هنگام قنوت 22:35 - 1397/02/15 بازدید: 89

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که در قنوت نماز شک کند که سوره توحید را خوانده است یا نه، نباید به شک خود اعتنا کند.

مأموم، نماز، جماعت
ادای مجدد نماز به صورت جماعت توسط مأموم 23:32 - 1397/02/13 بازدید: 101

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر مأموم بخواهد همان نماز را اعاده کند، نماز او اشکال دارد.

نماز، امام، جماعت
ادای نماز در دو مکان توسط امام جماعت 23:00 - 1397/02/12 بازدید: 117

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ چنانچه جماعت دوم و اشخاص آن غیر از اول باشد، امام یا مأموم می تواند نمازی را که به جماعت خوانده اعاده کند.

صفحه‌ها

Subscribe to احکام نماز
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 187