احکام نماز

نماز، حمد، آمین
گفتن «آمین» بعد از حمد در نماز

- گفتن «آمین» بعد از حمد هنگام نماز، موجب بطلان نماز می شود.

نماز بیهوش
نماز فوت شده در بیهوشی

- اگر شخصی تمام وقت نماز را بیهوش بوده باشد، قضای آن لازم نیست.

نماز، مهر، پیشانی
برخورد دوباره پیشانی با مهر در سجده

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر هنگام سجده پیشانی دو بار پشت سر هم و به صورتی غیر قابل کنترل به مهر برخورد کند، یک سجده محسوب می شود.

نماز، تنه، حرکت، ذکر
حرکت بدن هنگام ذکر به دلیل برخورد با دیگران

- اگر به نمازگزار در حال خواندن حمد و سوره، تنه زده شود، در صورتی که از حال نمازگزار خارج نشود، نمازش باطل نیست؛ ولی ذکری را دوباره در حال آرامش بدن تکرار کند.

لباس نمازگزار
مقدار واجب پوشش زنان در نماز

بر زنان واجب است در نماز تمام بدن و موی خود را به غیر از صورت به مقداری که شستن آن در وضو واجب است، بپوشانند.

نماز جماعت
نمازهایی که به جماعت اقامه می شوند

- نماز جمعه باید به جماعت خوانده شود؛ ولی نمازهای مستحب را نمی توان به جماعت اقامه کرد، مگر نماز استسقا و نماز عید فطر و قربان.

نماز، صندلی، سجده، مهر
نماز روی صندلی و رساندن مهر به پیشانی

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که روی صندلی نماز می خواند، باید پشیانی را بر مهر بگذارد و رساندن مهر به پیشانی صحیح نیست.

نماز، جماعت، امام
ادای نماز جماعت توسط امام در چند محل مختلف

- اگر اعضاي جماعت متفاوت باشند، امام مي تواند در دو محل نماز جماعت بخواند.

نماز، عید، فطر
خواندن نماز عید فطر در چند جا توسط امام

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ جواز اقامه نماز عید فطر توسط امام جماعت در چند جا، مشکل بوده و احوط ترک تکرار است.

جماعت، اقتدا، تکیه
اقتدا به فردی که به عصا یا دیوار تکیه کرده

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ امام جماعت باید استقرار و آرامش در قیام به صورت طبیعی داشته باشد و بتواند آن را در حال قرائت  حمد و سوره و ذکرهای نماز و انجام افعال آن حفظ کند و قدرت بر رکوع و سجده داشته باشد؛ اقتدای دیگران به او در نماز بعد از احراز سایر شرایط امامت جماعت صحیح است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.