احکام نماز

آیه الکرسی
آیت الکرسی چند آیه است؟ 19:44 - 1399/01/15 بازدید: 65

- مشهور مراجع در نماز وحشت آیه الکرسی سه آیه است احتیاط واجب.

کثیرالسفر
منظور از کثیر السفر در احکام مسافر (طبق نظر آیت الله خامنه ای) 15:51 - 1399/01/15 بازدید: 229

- کسی که هر روز غیر از جمعه ها به مدت سه ماه سفرشغلی دارد یا هر ده روز یک سفر شغلی دارد به مدت یک سال، کثیرالسفر است.

نماز مسافر
تمام خواندن نماز توسط مسافر 00:37 - 1399/01/13 بازدید: 43

- گر مسافر، نمازی را که باید به صورت شکسته بخواند، به خاطر غفلت از این که مسافر است و از روی عادت، به صورت کامل بخواند، چنانچه در داخل وقت متذکر شود، باید نمازش را اعاده کند ولی اگر بعد از وقت متوجه شود، نمازش قضا ندارد.

نماز
بجا آوردن قضای نماز در اسرع وقت 15:41 - 1399/01/12 بازدید: 54

- به نظر مقام معظم رهبری واجب نیست نماز قضا فورا خوانده شود، ولی نباید انجام آن را به قدری تأخیر بیندازد که استخفاف به نماز محسوب شود.

مسافر
وظیفه مسافر مردّد در اقامت ده روز 01:16 - 1399/01/11 بازدید: 33

- مسافری که در جایی اقامت کرده و نمی داند ده روز می‌ماند یا خیر، نماز او شکسته است و روزه اش صحیح نیست.

نماز نشسته
نماز خواندن به صورت نشسته 22:39 - 1398/12/28 بازدید: 55

به طور کلی انسان تا می تواند باید ایستاده نماز بخواند، هر چند با تکیه کردن بر چیزی باشد و اگر نمی تواند، یا مشقت زیاد دارد، یا خوف ضرر دارد، می‌تواند نشسته نماز بخواند.

نماز
نماز خواندن روی صندلی 22:39 - 1398/12/28 بازدید: 44

- کسی که روی صندلی نماز می خواند، باید در حد امکان شرایط سجده را رعایت کند.

قبله
رعایت نکردن جهت قبله 23:04 - 1398/12/21 بازدید: 66

- انحراف از قبله جایز نیست، ولی اگر انحراف از قبله کم باشد به گونه‌ای که عرفا رو به قبله محسوب شود، نماز صحیح است.

نماز
نماز با دستکش 22:17 - 1398/12/21 بازدید: 227

- خواندن نماز با  پوشیدن دستکش اشکال ندارد.

نماز جعفر طیار
کیفیت نماز جعفر طیار 01:26 - 1398/12/19 بازدید: 187

- نماز جعفر طیار دو نماز دو رکعتی است، در هر رکعت حمد و سوره و بعد از آن پانزده مرتبه: «سُبْحانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ للَّه وَ لا الهَ الَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ اکْبَر» خوانده شود، همین تسبیحات را ده مرتبه در رکوع و ده مرتبه بعد از سر برداشتن از رکوع، و ده مرتبه در سجدۀ اول و ده مرتبه بعد از سر برداشتن از آن و ده مرتبه در سجدۀ دوم و ده مرتبه بعد از سر برداشتن از آن گفته شود.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.