طهارت و مطهّرات

پوست، ناخنگیر، نجس
حکم پوست کنده شده با ناخنگیر 23:19 - 1397/08/21 بازدید: 1837

- طبق نظر مقام معظم رهبری: پوستی که در حال افتادن نبوده اگر سهوا توسط ناخن گیر بدون درد کنده شود، به احتیاط واجب، نجس است.

صورت، سوخته، وضو، جبیره، تیمم
صورت سوخته و انجام وضوی جبیره یا تیمم 23:04 - 1397/08/20 بازدید: 585

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که صورتش سوخته و آب برای آن ضرر دارد باید علاوه بر وضوی جبیره تیمم هم انجام دهد و اگر تيمم بر روى زخم ممكن نيست و ضرر دارد، فقط وضوى جبيره بگیرد.

مسح، پا، بالا، انگشت
مسح پا از بالا به سمت نوک انگشتان 22:44 - 1397/08/18 بازدید: 140

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ احتياط آن است که مسح پا از سر انگشتان به بالا انجام شود.

نماز، تیمم،‌ وضو، نجس
حکم نماز در صورت عدم امکان طهارت 22:01 - 1397/07/24 بازدید: 400

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در صورتی که امکان تطهیر بدن وجود ندارد باید با بدن نجس نماز خواند و اگر امکان تطهیر لباس وجود ندارد ولی می توان لباس پاکی برای نماز تهیه کرد باید همین کار را انجام داد.

غسل، تیمم، بدل
جدا کردن ناخن مصنوعی از میت قبل از غسل 22:27 - 1397/07/23 بازدید: 1090

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ هنگام غسل میت، ناخن مصنوعی باید برطرف شود و اگر قابل برداشتن نيست بنابر احتیاط، علاوه بر غسل، تيمم هم بدهند.

بام، مسجد، حائض، جنب
عبور از پشت بام مسجد برای جنب و حائض 22:01 - 1397/07/22 بازدید: 151

- عبور جنب و حائض از بام مسجد، مانعی ندارد اما باید از مکث بر بام آناجتناب شود.

نماز، مانع، اعضا، وضو
دیدن مانع در اعضای وضو در بین نماز 22:23 - 1397/07/21 بازدید: 917

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر در بین نماز متوجه شویم که روی اعضای وضو مانع بوده و بر طرف نشده، در صورتی که مانع رسيدن آب به سطح پوست بوده، وضو و نماز باطل است.

وضو، کاشت، ناخن
حکم شرعی وضو با ناخن لاک زده چیست؟ 22:25 - 1397/07/19 بازدید: 582

استفاده از لاک در انگشتان دست: وضو باطل است.

وضو، تیمم، مسح، ضرر
صحت تیمم در صورت ضرر داشتن آب برای محل مسح 22:17 - 1397/07/19 بازدید: 139

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در صورتی که آب برای محل مسح ضرر داشته باشد، باید تیمم نمود.

مسح، پا، روغن
انجام مسح روی پای چرب شده 22:11 - 1397/07/19 بازدید: 474

- کسی که مبتلا به واریس است و پاهایش را با روغن چرب می کند اگر روغن مانع رسیدن آب به پوست نباشد مسح او هنگام وضو صحیح است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.