طهارت و مطهّرات

فرش، نجس، تطهیر
تطهیر فرش نجس 22:40 - 1397/09/08 بازدید: 255

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر زیر فرشی که با منی نجس شده پس از برطرف کردن عین نجاست ظرفی قرار داده و مقداری آب در یک مرتبه روی آن ریخته شود و پس از خارج شدن مقداری از آن، باقی آب با حوله خشک شود، فرش تطهیر می شود.

زخم، زردابه، پوست
حکم پوست زیر سله زخم 22:35 - 1397/09/08 بازدید: 582

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ پوستی که زیر سله بوده بعد از کنده شدن سله پاک است.

خودارضایی، استمنا، کبیره
آیا استمنا حد و تعزیر دارد؟ 23:17 - 1397/09/02 بازدید: 1465

- حد خیر، ولی تعزیر دارد.

لباس، نماز، تطهیر،‌ نجس
تطهیر لباس نجس با ماشین لباسشویی 21:23 - 1397/08/29 بازدید: 249

-  طبق نظر رهبری، در لباسشویی اتوماتیک، اگر عین نجاست برطرف شده و آب متصل به لوله به لباس ها و تمام بخش های داخل ماشین رسیده و خارج شود، پاک می کند.

نایب، مسح، رطوبت
وظیفه نایب برای مسح پا در وضو 23:11 - 1397/08/26 بازدید: 207

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که برای وضو نایب گرفته بايد خودش نيت وضو كند و با دست خود مسح نمايد و اگر نمى‏‌تواند بايد نايبش دست او را بگيرد و به جاى مسح او بكشد و اگر اين هم ممكن نيست بايد از دست او رطوبت بگيرند و با آن رطوبت، سر و پاى او را مسح كنند و احتياط واجب در صورت امكان ضمّ تيمم است.

نماز، وضو، مانع
دقت در وضو و رویت مانع بعد از نماز اول 22:48 - 1397/08/23 بازدید: 123

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر بعد از نماز اول مانع در اعضاء وضو ببینید در صورتی که یقین کنید که در وقت وضو مانع در اعضاء وضو بوده، هم وضو و هم نماز اول باطل است باید وضو بگیرید و نماز اول را نیز دوباره بخوانید.

پوست، پا، پینه
حکم پوست کنده شده از پای پینه بسته 22:40 - 1397/08/23 بازدید: 473

- اگر پا، پینه بسته و بعد از مدتی پوست روی پینه بدون درد و سوز کنده شود، نجس نیست.

پوست، ناخنگیر، نجس
حکم پوست کنده شده با ناخنگیر 23:19 - 1397/08/21 بازدید: 985

- طبق نظر مقام معظم رهبری: پوستی که در حال افتادن نبوده اگر سهوا توسط ناخن گیر بدون درد کنده شود، به احتیاط واجب، نجس است.

صورت، سوخته، وضو، جبیره، تیمم
صورت سوخته و انجام وضوی جبیره یا تیمم 23:04 - 1397/08/20 بازدید: 327

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که صورتش سوخته و آب برای آن ضرر دارد باید علاوه بر وضوی جبیره تیمم هم انجام دهد و اگر تيمم بر روى زخم ممكن نيست و ضرر دارد، فقط وضوى جبيره بگیرد.

مسح، پا، بالا، انگشت
مسح پا از بالا به سمت نوک انگشتان 22:44 - 1397/08/18 بازدید: 102

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ احتياط آن است که مسح پا از سر انگشتان به بالا انجام شود.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.