طهارت و مطهّرات

جوش، خون، وضو
وجود جوش خونی در اعضای وضو 14:22 - 1398/01/18 بازدید: 71

- کسی که روی اعضای وضویش جوش خونی وجود دارد، اگر ممكن است تا وقتي که خوب نشده وضوي ارتماسي بگيرد يعني در حوض و يا طشت پر از آبي آن عضو را فرو برده و دست را روي زخم فشار دهد تا يك آن خونش بند آيد و با رعايت ترتيب از بالا بپايين عضو را از آب خارج کند.

مسجد، نجس، سقف
نجس کردن سقف، بام و قسمت بیرونی دیوار مسجد 14:22 - 1397/12/24 بازدید: 106

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ نجس کردن زمین، سقف، دیوار و بام مسجد حرام است.

وضو جبیره
وضو با دست شکسته 08:04 - 1397/12/19 بازدید: 194

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که دستش شکسته و در گچ است، باید به وظیفه جبیره عمل نماید و در صورتی که گچ بیشتر از حد معمول محل شکستگی را گرفته و برداشتن آن ممکن نیست، بنابر احتیاط واجب تیمم هم بنماید.

مانع در وضو
احتمال وجود مانع در اعضای وضو 09:37 - 1397/12/16 بازدید: 97

-  اگر مانع در اعضای وضو نمی گذارد آب به آنها برسد، در صورتی که احتمال وجود مانع، در نظر مردم به جا باشد باید قبل از وضو وارسی و برطرف شود.

تطهیر ظرف
نحوه تطهیر ظرفی که سگ لیسیده 17:03 - 1397/12/13 بازدید: 1116

ظرفی را که سگ در آن، آب یا چیز روان دیگر خورده یا آن را لیسیده است باید اول با خاکمال شستشو کرد و سپس با آب شست، و اگر با آب قلیل شسته می‌شود باید پس از خاکمال دو مرتبه شسته شود.

جبیره
وضو و غسل بعد از تتو 08:42 - 1397/12/11 بازدید: 485

-  زنی که تتو انجام داده و ابرویش زخم یا جراحت دارد اگر روی زخم باز است و آب برای آن ضرر ندارد، باید طبق معمول وضو و غسل انجام دهد، و اگر آب برای آن ضرر دارد، باید اطراف آن را بشوید.

مسح سر
مسح باید روی مو باشد یا پوست 23:00 - 1397/12/07 بازدید: 465

- مسح بر پوست سر واجب نیست، بلکه بر موی قسمت جلوی سر کافی است. امّا کسى که موى سر او به اندازه اى بلند است که اگر مثلاً شانه کند به صورتش مى ریزد، یا به جاهاى دیگر سر مى رسد، باید بیخ موها را مسح کند.

مسح پا
مسح روی یک انگشت پا 18:14 - 1397/12/05 بازدید: 186

- مسح روی یک انگشت که مانع و لاک ندارد کفایت می کند.

غسل، ترتیب
فراموش کردن نیت غسل 14:42 - 1397/12/04 بازدید: 473

-کسی که قصد غسل داشته ولی در حال غسل کردن نیت نکرده اگر هنگام شستن بدن کسی از او می‌پرسید چه می‌کنید جواب می‌داد دارم غسل می‌کنم، غسلش صحیح است.

مسح پا
مسح جلوی ناخن پا 12:08 - 1397/11/15 بازدید: 272

محل مسح پا، روی پا، از سر یکی از انگشتان تا مفصل است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.