طهارت و مطهّرات

انگور، ظرف،‌ سرکه
تهیه سرکه و ریختن مجدد انگور در ظرف آن 21:27 - 1397/10/12 بازدید: 131

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در صورتی که روی ظرفی که انگور برای سرکه گذاشته شده است مجددا انگور ریخته شود، اگر تبدیل به سرکه شود ولو در دو مرحله یا بیشتر پاک می باشد.

آب،‌ انگور، تبخیر، سرکه
میزان تبخیر در صورت اضافه کردن آب به آب انگور 22:28 - 1397/10/09 بازدید: 111

- اگر از مجموعِ آب انگور دو سوم بجوشد خوردن آن حلال است.

غسل، جمعه، حائض
غسل جنابت و جمعه از حائض 22:15 - 1397/10/08 بازدید: 171

صحت غسل جنابت در حال حیض محل اشکال است و بنابر احتیاط واجب باید پس از پاک شدن غسل جنابت کند ولی غسل جمعه در حال حیض اشکالی ندارد.

قبله، ذبح، گوسفند
ذبح گوسفند و ندانستن جهت قبله 22:40 - 1397/10/07 بازدید: 178

- کسی که در بیابان است و جهت قبله را نمی داند، به هر طرف که گمان به قبله بودن آن دارد به همان طرف ذبح کند.

تطهیر، مطهرات، نجس
حکم رنگ و بوی نجاست پس از تطهیر 22:56 - 1397/10/03 بازدید: 116

- اگر عین نجس را از لباس برطرف کنند و آب بکشند، اما رنگ یا بو در آن بماند، پاک می باشد.

استمناء، گناه، کبیره
مجوز استمنا توسط روان شناس 23:11 - 1397/10/02 بازدید: 693

- استمنا در هر شرایطی حرام است؛ مگر در جایی که برای معالجه بوده و درمان نیز تنها و تنها منحصر به استمنا باشد و راه حلالی در میان نباشد

مسح، پا، بالا، انگشت
رعایت نکردن مقدار مسح پا 00:02 - 1397/09/29 بازدید: 144

درصورتی که تا مفصل مسح پا انجام نمیشد، نسبت به گذشته محکوم به صحّت است و از این به بعد، تا مفصل، مسح نماید.
​​​​​​​

صورت، سوخته، وضو
تکلیف وضوی کسی که صورتش سوخته 21:02 - 1397/09/25 بازدید: 132

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که صورتش سوخته و امکان جبیره و تیمم هم ندارد، هر مقدار از صورت را که امکان شستن آن وجود دارد، به قصد وضو بشوید، کافی است.

بیماری، پوست، چرب، وضو
چرب کردن پوست در بیماری پوستی و انجام وضو 00:25 - 1397/09/24 بازدید: 245

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که به علت بیماری پوستی باید بدن را چرب نماید اگر می تواند با تاخیر نماز بخواند تا چربی جذب بدن شود، باید این کار را بکند و وضو بگیرد.

وضو، غسل، خار، تیغ
وجود تیغ یا خار ریز در اعضای وضو و غسل 00:15 - 1397/09/24 بازدید: 232

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ خار یا تیغ ریز اگر عرفا مانع محسوب نشود، برطرف کردن آن برای وضو و غسل لازم نیست.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.