طهارت و مطهّرات

مانع در وضو
احتمال وجود مانع در اعضای وضو 09:37 - 1397/12/16 بازدید: 64

-  اگر مانع در اعضای وضو نمی گذارد آب به آنها برسد، در صورتی که احتمال وجود مانع، در نظر مردم به جا باشد باید قبل از وضو وارسی و برطرف شود.

تطهیر ظرف
نحوه تطهیر ظرفی که سگ لیسیده 17:03 - 1397/12/13 بازدید: 181

ظرفی را که سگ در آن، آب یا چیز روان دیگر خورده یا آن را لیسیده است باید اول با خاکمال شستشو کرد و سپس با آب شست، و اگر با آب قلیل شسته می‌شود باید پس از خاکمال دو مرتبه شسته شود.

جبیره
وضو و غسل بعد از تتو 08:42 - 1397/12/11 بازدید: 197

-  زنی که تتو انجام داده و ابرویش زخم یا جراحت دارد اگر روی زخم باز است و آب برای آن ضرر ندارد، باید طبق معمول وضو و غسل انجام دهد، و اگر آب برای آن ضرر دارد، باید اطراف آن را بشوید.

مسح سر
مسح باید روی مو باشد یا پوست 23:00 - 1397/12/07 بازدید: 422

- مسح بر پوست سر واجب نیست، بلکه بر موی قسمت جلوی سر کافی است. امّا کسى که موى سر او به اندازه اى بلند است که اگر مثلاً شانه کند به صورتش مى ریزد، یا به جاهاى دیگر سر مى رسد، باید بیخ موها را مسح کند.

مسح پا
مسح روی یک انگشت پا 18:14 - 1397/12/05 بازدید: 91

- مسح روی یک انگشت که مانع و لاک ندارد کفایت می کند.

غسل، ترتیب
فراموش کردن نیت غسل 14:42 - 1397/12/04 بازدید: 172

-کسی که قصد غسل داشته ولی در حال غسل کردن نیت نکرده اگر هنگام شستن بدن کسی از او می‌پرسید چه می‌کنید جواب می‌داد دارم غسل می‌کنم، غسلش صحیح است.

مسح پا
مسح جلوی ناخن پا 12:08 - 1397/11/15 بازدید: 118

محل مسح پا، روی پا، از سر یکی از انگشتان تا مفصل است.

ناخن بلند
چرکهای زیر ناخن دروضو یا غسل 16:57 - 1397/11/08 بازدید: 121

- در غسل یا وضو اگر ناخن بلند باشد باید چرک هایی که مانع رسیدن آب است را بر طرف کرد.

عرق جنب
آيا عرق جنب نجس است؟ 10:06 - 1397/11/01 بازدید: 273

- عرق فرد جنب پاک است و لکن احتياط واجب آن است که با عرق جنب از حرام نماز خوانده نشود.

تیمم، وضو، غسل
آیا در هر حالی باید برای وضو از آب استفاده کرد؟ 19:21 - 1397/10/19 بازدید: 102

- اگر استعمال آب برای فرد ضرر داشته باشد، نباید وضو بگیرد بلکه باید تیمم کند.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.