طهارت و مطهّرات

وضو جبیره
وضو با دست شکسته 04:45 - 1399/04/12 بازدید: 546

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که دستش شکسته و در گچ است، باید به وظیفه جبیره عمل نماید و در صورتی که گچ بیشتر از حد معمول محل شکستگی را گرفته و برداشتن آن ممکن نیست، بنابر احتیاط واجب تیمم هم بنماید.

جبیره
وضو و غسل بعد از تتو 22:08 - 1399/04/10 بازدید: 848

-  زنی که تتو انجام داده و ابرویش زخم یا جراحت دارد اگر روی زخم باز است و آب برای آن ضرر ندارد، باید طبق معمول وضو و غسل انجام دهد، و اگر آب برای آن ضرر دارد، باید اطراف آن را بشوید.

غسل
نماز با غسل زیارت 22:02 - 1399/04/10 بازدید: 23

- به نظر مشهور مراجع: نمي‌توان با غسل زيارت نماز خواند و بايد وضو هم گرفت.

استحاضه، نماز، غسل
وظیفه مستحاضه متوسطه برای نماز 13:04 - 1399/03/28 بازدید: 23

علاوه بر کارهای در استحاضه قلیله، در هر شبانه روز، پیش از نماز صبح یک غسل هم باید انجام دهد.

وضو
خشک بودن اعضای وضو 18:27 - 1399/01/13 بازدید: 126

- در بین اعضاء وضو تنها جاى مسح بايد خشك باشد و خشک بودن بقیه اعضاء لازم نیست.

نجاست
خون مردگی زیر ناخن و پوست 07:20 - 1399/01/10 بازدید: 114

- خون مردگی اگر طوری باشد که به آن خون نگویند، پاک است در غیراینصورت  باید برای وضو و غسل (اگر مشقت نداشته باشد) خون را بیرون آورند.

وضو
وضو با وجود کِرِم ضد آفتاب در اعضاء 01:12 - 1399/01/10 بازدید: 279

- وجود کِرِم ضد آفتاب در اعضاء در حال وضوء اگر جذب پوست شده باشد و مانع نباشد اشکالی ندارد 

نوروز
اعمال عید نوروز 23:14 - 1398/12/29 بازدید: 183

- غسل و روزه روز اول فروردین، مستحب است اما سایر اعمالی به قصد رجاء انجام شود.

غسل میت
غسل دادن میت زن، در صورت کمبود غسل دهنده 19:30 - 1398/12/24 بازدید: 201

- غسل میت، واجب کفایی است، و در صورت نیاز، بر همه زنانی که می توانند با مراعات شرایط شرعی، میت را غسل دهند، این کار واجب خواهد بود.

حائض
رنگ کردن مو در ایام قاعدگی 18:26 - 1398/12/24 بازدید: 237

-  رنگ کردن موی سر در ایام قاعدگی اشکال شرعي ندارد. اما مکروه است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.