طهارت و مطهّرات

دوش حمام
با یک نیت چند غسل را انجام دهیم؟

برای انجام یک غسل واجب ومستحب، ممکن هست یک نیت کافی باشد؟

بول، تطهیر، قلیل
قطع و وصل آب در محاسبه شستن محل بول با آب قلیل

- در شستن محل بول با آب قلیل برای محاسبه بار اول، قطع آب لازم نیست اما برای محاسبه شستن های بعدی استمرار کفایت نمی کند و باید آب قطع گردد.

تطهیر، بول، شستن
محاسبه بار اول در شستن محل بول

- برای محاسبه بار اول در اولین شستن بعد از برطرف شدن عین نجاست، قطع آب لازم نیست وهمین که پس از برطرف شدن عین، آب به قسمت‌های نجس برسد، یک مرتبه شستن به حساب می‌آید.

شیر، حمام، کر، جاری
کر یا جاری بودن آب حمام متصل به لوله کشی شهری

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ آب حمام که متصل به لوله کشی شهری است، آب کر می باشد.

حائض، سوره،‌ آیه، سجده، گوش کردن
امور مستحب برای حائض

- مستحب است زن حائض، هنگام نماز، خود را پاک کرده و وضو یا تیمم نموده و مشغول ذکر و دعا شود.

طریقه وضو
دست کشیدن روی اعضای وضو

- دست کشیدن روی اعضای وضو به نیت وضو لازم نیست و همین که آب از بالا به پایین ریخته و تمام عضو شسته شود، کافی است.

توالت، شلنگ، آفتابه
طهارت یا نجاست زمین، شلنگ و آفتابه در دستشویی های عمومی

- در دستشویی های عمومی بنا را بر این بگذارید که همه چیز و همه جا پاک است و هیچ نیازی به اجتناب و آب کشیدن وجود ندارد؛ مگر آنکه یقین به وجود نجاست یا نجس شدن کنید.

مسح، مو، بلند
کیفیت مسح سر با موهای بلند

- كسي كه موي جلوي سر او به اندازه اي بلند است كه اگر مثلا شانه كند به صورتش مي ريزد يا به جاهاي ديگر سر مي رسد، بايد بيخ موها را مسح كند.

کاشت مژه
غسل و وضو با وجود مژه مصنوعی

چسباندن مژه مصنوعی چه دائم و چه موقت، مانع رسیدن آب به اعضای وضو و غسل است و باید آن را قبل از وضو و غسل، هر چند مستلزم هزینه یا زحمت باشد برطرف کرد.

وضو، ناتوان، کمک
نبود کمک برای وضو گرفتن برای فرد ناتوان

- کسی که خودش نمی تواند به تنهائی وضو بگیرد اگر تا اخر وقت کسی پیدا نشود که او را در وضو گرفتن کمک کند؛ با تیمم نماز بخواند.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.