طهارت و مطهّرات

طریقه وضو
دست کشیدن روی اعضای وضو

- دست کشیدن روی اعضای وضو به نیت وضو لازم نیست و همین که آب از بالا به پایین ریخته و تمام عضو شسته شود، کافی است.

توالت، شلنگ، آفتابه
طهارت یا نجاست زمین، شلنگ و آفتابه در دستشویی های عمومی

- در دستشویی های عمومی بنا را بر این بگذارید که همه چیز و همه جا پاک است و هیچ نیازی به اجتناب و آب کشیدن وجود ندارد؛ مگر آنکه یقین به وجود نجاست یا نجس شدن کنید.

مسح، مو، بلند
کیفیت مسح سر با موهای بلند

- كسي كه موي جلوي سر او به اندازه اي بلند است كه اگر مثلا شانه كند به صورتش مي ريزد يا به جاهاي ديگر سر مي رسد، بايد بيخ موها را مسح كند.

کاشت مژه
غسل و وضو با وجود مژه مصنوعی

چسباندن مژه مصنوعی چه دائم و چه موقت، مانع رسیدن آب به اعضای وضو و غسل است و باید آن را قبل از وضو و غسل، هر چند مستلزم هزینه یا زحمت باشد برطرف کرد.

وضو، ناتوان، کمک
نبود کمک برای وضو گرفتن برای فرد ناتوان

- کسی که خودش نمی تواند به تنهائی وضو بگیرد اگر تا اخر وقت کسی پیدا نشود که او را در وضو گرفتن کمک کند؛ با تیمم نماز بخواند.

مسح سر
مسح سر با وجود تافت مو

- استفاده از تافت (حالت دهنده مو)، چسب مو، مواد نگه دارنده و حالت دهنده مو برای وضو و غسل ر مانع رسیدن آب و رطوبت به مو باشد باید برطرف شود.

کر، دستشویی، قطار
شک در کر بودن آب دستشویی قطار

- اگر بدانیم آب موجود در دستشویی های قطار و غیره قبلاً به اندازه‌ کر یا بیشتر بوده است و شک کنیم از کر افتاده می‌توانیم بنا را بر کر بودن آن بگذاریم.

دستشویی، آب، طهارت
نبود آب در دستشویی و نحوه طهارت

- اگر فرد پس از تخلی متوجه شود آب قطع است و در آفتابه هم آبی نیست؛ با استفاده از دستمال کاغذی و یا هر آنچه که در اختیار دارد مخرج ادرار را کاملا خشک و مخرج مدفوع را کاملا تمیز کند. برای نماز حتما باید مخرج ادرار را با آب تطهیر کرد.

جوش، خون، وضو
وجود جوش خونی در اعضای وضو

- کسی که روی اعضای وضویش جوش خونی وجود دارد، اگر ممكن است تا وقتي که خوب نشده وضوي ارتماسي بگيرد يعني در حوض و يا طشت پر از آبي آن عضو را فرو برده و دست را روي زخم فشار دهد تا يك آن خونش بند آيد و با رعايت ترتيب از بالا بپايين عضو را از آب خارج کند.

مسجد، نجس، سقف
نجس کردن سقف، بام و قسمت بیرونی دیوار مسجد

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ نجس کردن زمین، سقف، دیوار و بام مسجد حرام است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.