احکام عبادات

نماز
سه نکته درباره غلط خواندن نماز 20:32 - 1398/10/29 بازدید: 20

ادای صحیح حروف و کلمات در ذکرهای واجب نماز، شرط صحت آن است. بنابراین چنانچه از روی عمد، کلمه ای را غلط بخواند نمازش باطل است.

جنب
مکروهات برای فردی که جنابت دارد 20:26 - 1398/10/29 بازدید: 23

- نه چيز بر جنب مكروه است: اول و دوم: خوردن و آشاميدن....

زمان غسل جنابت 20:25 - 1398/10/29 بازدید: 30

غسل جنابت به خودی خود پس از جنابت مستحب است و برای خواندن نماز واجب و برخی از اعمال واجب می شود.

کفن، میت، دوخت
استفاده از کفن دوخته برای میت 22:59 - 1398/10/28 بازدید: 25

- اگر قسمتی از کفن  میت،‌ دوخت داشته باشد اشکالی ندارد ولی مکروه است.

نماز، اقامت، تدریس
نماز معلمی که هر روز میان محل اقامت و تدریس رفت و آمد دارد 22:58 - 1398/10/28 بازدید: 27

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ معلمی که هر روز بین محل اقامت تا محل تدریس رفت و آمد دارد، نماز وی در محل اقامت و تدریس کامل می باشد.

استحاضه، کثیره، غسل
انجام یک غسل برای چند نماز در استحاضه کثیره 21:42 - 1398/10/27 بازدید: 50

- مستحاضه کثیره باید یک غسل برای نماز صبح و یک غسل برای نماز ظهر و عصر و یک غسل برای نماز مغرب و عشاء انجام دهد.

سرباز، نماز، خدمت
تکلیف نماز در دوره خدمت سربازی 21:41 - 1398/10/27 بازدید: 40

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که در خدمت سربازی می باشد اگر حداقل سه ماه ادامه خواهد داشت نماز در محل خدمت و بین راه تمام و روزه صحیح است.

بورس، سهام، خمس
پرداخت خمس سهام در صورت کاهش ارزش آن 22:11 - 1398/10/26 بازدید: 27

- طبق نظر آیت الله مکارم، در صورتی که سهام در سال خمسی یک میلیون تومان ارزش داشته باشد، لازم است خمس یک میلیون پرداخت شود.

نماز، قضا، شک
شک در قضای نماز مغرب و عشاء یا ظهر و عصر 22:10 - 1398/10/26 بازدید: 29

- کسی که شک دارد نماز مغرب و عشاء یا ظهر و عصر او قضا شده، یک نماز چهار رکعتی به نیت ما فی الذمه خوانده، بعد یک نماز سه رکعتی مغرب، سپس یک نماز چهار رکعتی دیگر به نیت مافی الذمه می خواند.

نماز، قضا، نشسته
نماز قضای والدین به صورت نشسته توسط دختر میت 20:26 - 1398/10/25 بازدید: 37

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ دختر میت که بخاطر عذر،‌ نمازهایش را نشسته می خواند، نمی تواند نماز قضای والدینش را بخواند.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.