احکام عبادات

نماز، بیمار، صندلی، قضا
خواندن نماز قضا به صورت نشسته برای افراد پیر و بیمار

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ شخصی که به علت پیری و بیماری از خواندن نماز به صورت ایستاده معذور بوده و نمازهای خود را نشسته می خواند؛ در مورد قضای نماز اگر امید به خوب شدن ندارد واجب است به هر کیفیتی که  می تواند آن را انجام دهد.

دوش حمام
با یک نیت چند غسل را انجام دهیم؟

برای انجام یک غسل واجب ومستحب، ممکن هست یک نیت کافی باشد؟

سجده، مهر، نشسته، نماز
کیفیت قرار گرفتن اعضای سجده در نماز نشسته

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که نمی تواند ایستاده نماز بخواند، در صورت امکان هنگام سجده بايد انگشت شست را روي زمين قرار دهد.

سجده مهر
پاکیِ محلّ سجده

- مهر یا چیز دیگری که بر آن سجده میکنید باید پاک باشد.

خمس
تأخیر پرداخت خمس

تأخیر پرداخت خمس از سال خمسی به سال دیگر جایز نیست.

پوشش چانه
پوشاندن چانه در نماز

- پوشاندن قسمت پائين چانه در نماز واجب است نه خود آن، زيرا چانه ‏جزئى از صورت است.

لباس، نماز
حکم پوشیدن لباس تنگ در نماز

-  پوشیدن لباس تنگ در نماز موجب بطلان نماز نیست، اما مکروه است.

حائض،مسجد
توقف شخص جنب و حائض در حرم امامان و امامزاده گان

- ایستادن و توقف و مکث کردن فرد جنب، حایض و نفسا در حرم امامان معصوم علیهم السلام جایز نیست.

نماز، صندلی، زانو
نماز روی صندلی و قرار دادن کف دست روی زانو

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسي که روي صندلي نشسته و نماز می خواند، در هنگام سجده اگر می تواند باید کف دست را بر محلی قرار دهد و قرار دادن بر زانو کافی نیست.

کفاره، روزه
پرداخت قسطی کفاره

اگر کفاره ی تأخیر چندین روزه به عهده ی کسی باشد، می تواند به تدریج  بپردازد؛ و اگر کفاره ی افطار عمدی یک روزه به عهده ی اوست، می تواند به تدریج به ۶۰ فقیر طعام بدهد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.