احکام عبادات

جنب، حائض، حرم
محدوده ضریح معصومین در حرمت ورود جنب و حائض 13:17 - 1397/05/27 بازدید: 16

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ در حرمت ورود جنب و حائض به حرم ائمه معصومین، مراد از حرم امامان علیهم السلام همان زیرگنبد و جائی است که به آن حرم و مشهد شریف گفته می شود.

وضو، تیمم، زن، نامحرم
وضو و تیمم زن در حضور نامحرم 21:23 - 1397/05/24 بازدید: 63

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ حضور نامحرم مجوز تیمم برای زن نبوده و باید به گونه ای که نامحرم نبیند وضو بگیرد. 

روزه، مسافت، شرعی، نیت
سفر به مسافت شرعی و نیت عدم روزه بدون خوردن و آشامیدن 19:37 - 1397/05/24 بازدید: 19

- روزه دار که می داند قبل از ظهر به مسافرت تا اندازه مسافت شرعی می رود، تا از حد ترخص خارج نشده است نمی تواند چیزی بخورد.

حج، استطاعت، بدهی، مهریه
تحقق استطاعت با وجود بدهکاری بابت مهریه 23:48 - 1397/05/23 بازدید: 16

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ با توجه به اینکه یکی از شرائط استطاعت در حج نداشتن بدهی است، مهریه بدهی محسوب می شود.

حج، مهریه، مهلت، زن
بدهکاری مهریه و لزوم استمهال از زن برای حج 23:47 - 1397/05/23 بازدید: 17

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اجازه گرفتن از زن بابت مهریه جهت حج، واجب نیست.

حقوق، بازنشستگی، خمس
خمس حقوق بازنشستگی 23:46 - 1397/05/23 بازدید: 26

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ حقوق بازنشستگی اگر تا سر سال خمسی مصرف نشود، خمس دارد.

اعتکاف، خرید، سیمکارت
خرید سیم کارت هنگام اعتکاف 23:42 - 1397/05/23 بازدید: 17

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ هر چند خرید و فروش در حال اعتكاف حرام است، ولى مبطل اعتکاف نیست.

اعتکاف، مسواک
مسواک زدن هنگام اعتکاف 23:41 - 1397/05/23 بازدید: 16

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ مسواک زدن هنگام اعتکاف، اشکالی ندارد.

نماز، جماعت، فرادا
اقامه نماز فرادا هنگام نماز جماعت 23:47 - 1397/05/20 بازدید: 26

- خواندن نماز فرادا در جایی که نماز جماعت برپا مى شود اگر تضعيف نماز جماعت و اهانت و بى‌احترامى به امام جماعت محسوب شود، جايز نيست.

خمس، سهام، هدیه
تعلق خمس به سهام هدیه 23:43 - 1397/05/20 بازدید: 17

- طبق مقام معظم رهبری؛ اصل سهام هدیه خمس ندارد ولی سود آن اگر تا سال خمسی باقی بماند، خمس دارد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 121