احکام عبادات

خمس
کم کردن پس انداز سال گذشته از پس انداز سال خمسی امسال 05:43 - 1399/04/18 بازدید: 56

- اگر عین همان پول باقی باشد پولی که خمس آن داده شده مجددا خمس ندارد.

خمس
زمان محاسبه خمس اموال 21:28 - 1399/04/17 بازدید: 38

- در هر ساعتی از 15 مرداد خمس اموال خود را محاسبه نمایید اشکال ندارد.

خمس
خمس هدیه ای که در بورس سرمایه گذاری شده 21:53 - 1399/04/15 بازدید: 65

- به نظر مقام معظم رهبری هدیه اگر به قصد تجارت خریداری شده، ارزش افزوده آن سرسال خمسی مشمول خمس می باشد.

سجده
مانع بودن مواد آرایشی برای سجده 05:29 - 1399/04/15 بازدید: 190

اگر مواد آرایشی به مقداری روی پوست را بپوشاند که پوستِ پیشانی با مُهر تماس پیدا نکند، سجده صحیح نیست.

وضو جبیره
وضو با دست شکسته 04:45 - 1399/04/12 بازدید: 613

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ کسی که دستش شکسته و در گچ است، باید به وظیفه جبیره عمل نماید و در صورتی که گچ بیشتر از حد معمول محل شکستگی را گرفته و برداشتن آن ممکن نیست، بنابر احتیاط واجب تیمم هم بنماید.

جبیره
وضو و غسل بعد از تتو 22:08 - 1399/04/10 بازدید: 984

-  زنی که تتو انجام داده و ابرویش زخم یا جراحت دارد اگر روی زخم باز است و آب برای آن ضرر ندارد، باید طبق معمول وضو و غسل انجام دهد، و اگر آب برای آن ضرر دارد، باید اطراف آن را بشوید.

پوشش دعا
حجاب زن در هنگام دعا 22:07 - 1399/04/10 بازدید: 703

- برای زن هنگام دعا کردن با فرض نبود نامحرم، حجاب واجب نیست.

غسل
نماز با غسل زیارت 22:02 - 1399/04/10 بازدید: 42

- به نظر مشهور مراجع: نمي‌توان با غسل زيارت نماز خواند و بايد وضو هم گرفت.

خمس
خمس وسائل مصرفی خریداری شده 19:13 - 1399/04/08 بازدید: 43

- به نظر آیت الله خامنه ای:  وسائل بهداشتی و آرایشی که قبل از سال خمسی خریداری شده و بعد از سال خمس تحیول داده می شود خمس دارد.

روزه
حکم افطار روزه احتیاطی بعد از اذان ظهر 20:13 - 1399/04/06 بازدید: 43

- اگر یقین ندارید که روزه قضا به ذمه شماست، می توانید برای قضاهای احتمالی به عنوان احتیاط روزه بگیرید.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.