احکام عبادات

فطریه، مبلغ، سال، 97
مبلغ زکات فطره و کفاره سال ۹۷ 01:31 - 1397/03/24 بازدید: 103

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ مبلغ زکات فطره برای سال ۱۳۹۷ حداقل 8000 تومان می باشد.

فطر، میهمان، فطریه
فطریه میهمان شب عید فطر 01:30 - 1397/03/24 بازدید: 69

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ میهمانی که قبل از غروب شب عید فطر وارد شده، اگر فقط یک شب بماند، فطریه اش بر عهده خودش می باشد.

فطریه، سرباز، زندانی
فطریه زندانیان، سربازان و ... 01:28 - 1397/03/24 بازدید: 51

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ فطریه کسانی که دولت غذای آنها را می دهد، بر عهده دولت نیست.

فطریه، همسر، موقت، ناشزه، شوهر
فطریه همسر موقت و زن ناشزه 01:26 - 1397/03/24 بازدید: 45

- همسر موقت و زن ناشزه، اگر نان خور شوهر باشند، فطریه شان بر عهده شوهر است.

فطریه، فقر، سرپرست
فقیر بودن سرپرست و تکلیف افراد در پرداخت فطریه 01:24 - 1397/03/24 بازدید: 61

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر کسی که باید فطریه انسان را بدهد، فقیر باشد، پرداخت آن بر خود شخص واجب نیست.

روزه، زکات، فطره، نانخور
فطریه کسی که نان خور دو نفر است 00:05 - 1397/03/23 بازدید: 43

- زنی که هم از شوهر و هم از پدرش خرجی می گیرد، فطره اش به نسبت مقدار خرجی که می گیرد، بر هر دوی شوهر و پدر واجب است.

روزه، زکات، فطره، زن، شوهر
پرداخت فطره توسط زن و تکلیف شوهر 00:04 - 1397/03/23 بازدید: 35

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ زنی که نان خور شوهرش است اگر فطریه اش را بپردازد، از عهده شوهرش ساقط نمی شود مگر با اجازه او پرداخت کرده باشد.

فطریه، نامزد، عقد، مطلقه، عده
فطریه نامزد در دوران عقد و زن مطلقه در عده 23:48 - 1397/03/22 بازدید: 88

- دختر در دوران عقد اگر نان خور پدرش باشد، فطریه اش بر عهده پدر است.

فطریه، مهیمان، میزبان، مرجع
تکلیف فطریه میهمان در صورت اختلاف نظر مراجع تقلید 23:46 - 1397/03/22 بازدید: 93

- اگر مرجع تقلید میزبان، فطریه میهمان را بر عهده خودش دانسته و مرجع تقلید میهمان نیز آن را بر عهده میزبان بداند، فطریه بر هیچکدام واجب نیست.

روزه، تأخیر، غسل، جنابت
تأخیر غسل جنابت تا تنگی وقت و صحت روزه 23:38 - 1397/03/20 بازدید: 41

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر شخص جنب شود و انجام غسل را به  تأخیر بیندازد تا جایی که وقت تنگ شود، تیمم کند و روزه اش صحیح است.

صفحه‌ها

Subscribe to احکام عبادات
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 231