احکام عبادات

آیه الکرسی
آیت الکرسی چند آیه است؟ 19:44 - 1399/01/15 بازدید: 22

- مشهور مراجع در نماز وحشت آیه الکرسی سه آیه است احتیاط واجب.

کثیرالسفر
منظور از کثیر السفر در احکام مسافر (طبق نظر آیت الله خامنه ای) 15:51 - 1399/01/15 بازدید: 215

- کسی که هر روز غیر از جمعه ها به مدت سه ماه سفرشغلی دارد یا هر ده روز یک سفر شغلی دارد به مدت یک سال، کثیرالسفر است.

وضو
خشک بودن اعضای وضو 18:27 - 1399/01/13 بازدید: 50

- در بین اعضاء وضو تنها جاى مسح بايد خشك باشد و خشک بودن بقیه اعضاء لازم نیست.

نماز مسافر
تمام خواندن نماز توسط مسافر 00:37 - 1399/01/13 بازدید: 41

- گر مسافر، نمازی را که باید به صورت شکسته بخواند، به خاطر غفلت از این که مسافر است و از روی عادت، به صورت کامل بخواند، چنانچه در داخل وقت متذکر شود، باید نمازش را اعاده کند ولی اگر بعد از وقت متوجه شود، نمازش قضا ندارد.

نماز
بجا آوردن قضای نماز در اسرع وقت 15:41 - 1399/01/12 بازدید: 51

- به نظر مقام معظم رهبری واجب نیست نماز قضا فورا خوانده شود، ولی نباید انجام آن را به قدری تأخیر بیندازد که استخفاف به نماز محسوب شود.

مسافر
وظیفه مسافر مردّد در اقامت ده روز 01:16 - 1399/01/11 بازدید: 31

- مسافری که در جایی اقامت کرده و نمی داند ده روز می‌ماند یا خیر، نماز او شکسته است و روزه اش صحیح نیست.

نجاست
خون مردگی زیر ناخن و پوست 07:20 - 1399/01/10 بازدید: 42

- خون مردگی اگر طوری باشد که به آن خون نگویند، پاک است در غیراینصورت  باید برای وضو و غسل (اگر مشقت نداشته باشد) خون را بیرون آورند.

وضو
وضو با وجود کِرِم ضد آفتاب در اعضاء 01:12 - 1399/01/10 بازدید: 34

- وجود کِرِم ضد آفتاب در اعضاء در حال وضوء اگر جذب پوست شده باشد و مانع نباشد اشکالی ندارد 

خمس
استفاده از مال کسی که خمس نمی دهد 22:06 - 1399/01/02 بازدید: 65

- به نظر آیات عظام خامنه ای و سیستانی:استفاده از اموال و غذای کسی که خمس نمی دهد، جایز است.

نوروز
اعمال عید نوروز 23:14 - 1398/12/29 بازدید: 102

- غسل و روزه روز اول فروردین، مستحب است اما سایر اعمالی به قصد رجاء انجام شود.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.