احکام عبادات

نماز، اداره، کارمند
نحوه برخورد با کارمندان بی تفاوت نسبت به نماز 21:34 - 1398/06/24 بازدید: 34

- در مورد بعضی از کارمندان ادارات در خواندن نماز کوتاهی کرده و یا اصلاً نماز نمی‏ خوانند و نصیحت و راهنمایی هم تأثیری نداشته، اگر بر حسب مقررات قانونى محروم ساختن اينگونه افراد از مزاياى شغلى مجاز باشد، بايد در مورد آنان اجرا شود.

مجرد، امربه معروف، نهی از منکر
تأثیر مجرد بودن در ساقط شدن نهی از منکر 22:35 - 1398/06/20 بازدید: 30

- اگر موضوع و شرايط امر به معروف و نهى از منکر محقق باشد، تکليف شرعى همه مکلفين است و مجرّد يا متأهل بودن در آن تاثير ندارد.

عزاداری
گفتن الفاظی مانند من سگ حسینم 18:10 - 1398/06/18 بازدید: 60

- استفاده از برخی از الفاظ مانند من سگ حسینم در عزاداری شایسته نیست.

قمه زنی، مخفی، عزاداری
حکم قمه زنی 17:21 - 1398/06/17 بازدید: 26

قمه زنی علاوه بر این که از نظر عرفی از مظاهر حزن و اندوه محسوب نمی شود و سابقه ای در عصر ائمه(علیهم السلام) و زمان های بعد از آن ندارد ودر هیچ حالتی جایز نیست.

عزاداری
حکم زنجیر زدن در عزاداری 17:15 - 1398/06/17 بازدید: 31

-  زنجیرزدن به بدن اگر به نحو متعارف و به‌ گونه‌ای باشد که از نظر عرفی از مظاهر حزن و اندوه در عزاداری محسوب شود اشکال ندارد.

عزاداری
پوشیدن لباس مشکی 17:12 - 1398/06/17 بازدید: 30

- سیاهپوش کردن مساجد و پوشیدن لباس مشکی در ایام عزاداری خاندان عصمت و طهارت، ثواب خواهد داشت.

صلیب، نماد، غرب
وظیفه مردم در قبال استفاده کنندگان از مظاهر غربی 18:54 - 1398/06/15 بازدید: 24

- بر ديگران واجب است که در برابر مظاهر فرهنگى تقليدى از بيگانگان مبادرت به نهى از منکر زبانى کنند.

تظاهرات
وظیفه مردم در قبال منکر در صورت کوتاهی مراکز مربوطه 17:47 - 1398/06/15 بازدید: 33

- در صورت کوتاهی مأمورین جلوگیری از فساد و ظلم، مبادرت مردم به امر به معروف و نهى از منکر و اعتراض با رعايت حدود و شرايط آن، اشکال ندارد.

حجاب
اکتفا به امر به معروف و نهی از منکر زبانی در حکومت اسلامی 17:30 - 1398/06/15 بازدید: 20

- آنچه در حال حاضر برای امر به معروف بر مردم عادی لازم است امر به معروف و نهی از منکر لسانی می‌باشد نه بیشتر.

عزاداری
حکم لطمه زدن به بدن در عزاداری ها 18:14 - 1398/06/14 بازدید: 73

- لطمه زدن در عزاداری اگر ضرر قابل توجهی بر بدن داشته باشد و یا موجب وهن مذهب یا مؤمنین یا مراسم عزاداری معصومین (علیهم السلام) باشد، جایز نیست.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.