احکام عبادات

کفاره، روزه
کفـاره‌ی افطار عمـدی

- کفـاره‌ی افطار عمـدی روزه‌ی ماه مبارک رمضان یکی از دوچیز است: 1. دو ماه (شصت روز) روزه گرفتن 2. شصت فقیر را غذا دادن.

سجده قرآنی
سجده واجب قرآن چیست ؟

-  سجده های واجب در چهار سوره از قرآن کریم وجود دارد که اگر کسی به آن ها گوش دهد یا بخواند، باید بعد از تمام شدن آیه، فورا سجده کند.

اجبار، خوردن، روزه
صحت روزه در صورت اجبار به خوردن و آشامیدن

- روزه شخص روزه دار با داخل شدن چيزى در حلقش بدون اختيار و يا با فرو بردن سرش به همان صورت به زير آب باطل نمى ‏شود.

روزه، اصرار،‌ مادر
حکم روزه فرزند در صورت اصرار مادر بر افطار

- خوردن و آشاميدن هرچند بر اثر درخواست و اصرار شخص ديگرى باشد، روزه را باطل می کند.

روزه، افطار،‌ تبعیت
تبعیت از دیگران در افطار روزه بدون احراز دخول وقت

- تبعيت از ديگران در افطار روزه بدون احراز دخول وقت افطار، اگر از موارد تقيه باشد جايز است، ولى روزه آن روز قضا دارد.

روزه، سحری
حکم روزه نگرفتن فردی که سحری نخورده

- انسان نمى ‏تواند به خاطر سحری نخوردن، روزه را بخورد.

روزه، غسل
حکم تلاقی غسل جنابت با اذان صبح

- اگر در ماه رمضان با اعتقاد به اینکه برای غسل جنابت وقت دارد، مشغول غسل شود و در این بین بفهمد که مقداری از غسل با اذان صبح همراه شده، روزه اش صحیح است.

روزه، سرمه
حکم کشیدن سرمه برای روزه دار

- سرمه کشیدن روزه را باطل نمی کند و چنانچه مزه یا بوی آن به حلق برسد مکروه است.

روزه، نگاه
نگاه حرام در حال روزه

-  شخص روزه ‏داری که در ماه رمضان به صحنه شهوت انگیزی عمدا نگاه کرده و جنب شده و نگاهش به قصد انزال بوده، حکم جنابت عمدى را دارد يعنى هم قضاء بر عهده او مى‏ باشد و هم کفّاره.

روزه، اخلاط
حکم فرو بردن آب دهان و خلط

- به نظر آیت الله خامنه ای فرو بردن اخلاط سر و سینه، اگر به فضای دهان نرسیده باشد، اشکالی ندارد؛ ولی در حال روزه اگر به فضای دهان رسیده،‌ باید بنابر احتیاط واجب آن را فرو نبرد، و اگر به عمد فرو برد، بنابر احتیاط، قضا و کفاره بر او واجب می  شود.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.