پیامبر شناسی

قرآن کریم
وحی نبوت، نه وحی زنبور است و نه طوطی 08:00 - 1397/02/02 بازدید: 293

-آقای سروش از کاربرد وحی برای زنبور در قرآن در یک برداشت عجولانه برای تأیید تئوری خود دربارة قرآن استفاده می کند.

کتابت وحی
شایعه قتل کاتب وحی، توسط پیامبر اسلام(ص) 08:00 - 1397/02/01 بازدید: 291

عبدالله بن ابی سرح یکی از کاتبان وحی بود که به جهت ارتداد و تلاش برای تغییر در کتابت وحی، دستور قتلش توسط پیامبر(ص) صادر گردید.اما وی به مکه گریخت و در جریان فتح مکه با شفاعت و وساطت برادرش عثمان(خلیفه سوم) حکم ارتدادش ملغی اعلام شد. وی بعد از به حکومت رسیدن برادرش و به دستور او حاکم مصر گردید.

پیامبر اکرم
رفتارحکیمانه پیامبر(ص) با منافقان 08:00 - 1397/01/28 بازدید: 256

رفتار پیامبر( ص) با منافقان دارای مراحل متعددی می باشد که حذف فیزیکی  برخی منافقان، در آخرین مرحله قرار دارد.

قرآن کریم
قرآن با عقاید باطل همراهی نمی کند 07:00 - 1397/01/28 بازدید: 202

همراهی با اعتقادات باطل اعراب دروغی که به قرآن نسبت داده شده است.نظریه سروش

قرآن کریم
ورود خطا در قرآن نتیجه کلام دکتر سروش 08:00 - 1397/01/26 بازدید: 299

آن ها مدعی اند قرآن در موارد متعددی دربردارنده مطالب خطاست و این شاهدی بر بشری بودن این کتاب است.

سروش
الفاظ قرآن دلیل بشری بودن آن نیست! 08:00 - 1397/01/25 بازدید: 225

آقای سروش مدعی است الفاظ به کار رفته در قرآن نشان دهنده بشری بودن این کتاب است؛ اما این سخن نادرست است.

نظریه سروش
نقد دلایل سروش بر مدعای خود 07:00 - 1397/01/21 بازدید: 222

سروش می‌گوید: خداوند جسم نیست که بتواند حرف زنید، پاسخش این است که او خلق صوت می‌کند.

پیامبر
رفتار پیامبر و سیاه پوستان 09:35 - 1397/01/16 بازدید: 796

روایت منسوب به پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) که سیاه پوستان را جهنمی می‌داند، با قرآن، سیره حضرت و عقل سازگاری ندارد.

الگو
سیره پیامبر(ص) در قضای حاجت 07:00 - 1397/01/16 بازدید: 452

در صحیحه بخاری این گونه آمده است که پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) ایستاده بول کرده است، این گفته با قرآن و دیگر روایات سازگاری ندارد.

قرآم کریم
قرآن مخالف نظریه سروش است 11:10 - 1397/01/10 بازدید: 365

نظریه سروش در باب وحی، مخالف متن صریح خود قرآن کریم است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.