اوصاف الهی

علم غیب
سوال امیرالمومنین(ع) از سلامت دینش! 00:15 - 1399/02/22 بازدید: 112

سوال از سلامت دین، سوال حقیقی نبود، بلکه به منظور تاکید بر دین حضرت در میان اصحاب بوده است.

اختلاف ادیان
عقل راه‌گشای آدمی در برابر اختلاف ادیان 09:19 - 1398/11/06 بازدید: 107

خداوند به انسان عقل و خرد داده است تا با آن، به اختلافات نظر کرده و بهترین آن‌ها را انتخاب کند.

خدا
صفات الهی و تحول در خداوند متعال 18:50 - 1398/10/02 بازدید: 181

صفاتی مانند محبت و اشتياق و غضب و امثال آن در خداوند به معناي رفتار محبت‌آميز كه همان پاداش و اكرام باشد يا رفتار غضب آلود كه همان عذاب و رسوا كردن است.

بهشت و جهنم
تغییر حالت خداوند محال است! 23:19 - 1398/10/01 بازدید: 263

خشم خداوند یعنی عذاب و جهنم و مهربانی و رحمت خداوند یعنی نعمت و بهشت الهی.

خیرخواهی خدا
بدون شک خدا انسان‌ها را دوست دارد! 19:27 - 1398/09/24 بازدید: 481

یکی از اوصاف خداوند متعال خیرخواهی و دوست داشتن بندگان خود و قرار دادن آن‌ها در مسیر رشد و سعادت انسان است.

مسیحیان
همه مسیحیان یا یهودیان مستحق عذاب ابدی نیستند! 19:39 - 1398/09/16 بازدید: 140

عذاب و جهنم ابدی تنها برای گروهی است که با فطرت خود مخالفت کرده و منکر خداوند متعال باشند و یا بت‌پرست بوده و برای خدا شریک قائل شوند.

 

عالم مجردات
موجود فرازمان تخیلی بیش نیست؟! 08:27 - 1398/09/13 بازدید: 151

زمان تنها در عالم ماده معنا دارد که میزان حرکت است، ماده چون حرکت دارد و از قوه به فعلیت میرسد، زمان بردار است

کلیسا
تجاوز به کودکان در کلیسا نیز اثر آزادی انسان است 07:08 - 1398/09/10 بازدید: 151

چون انسان مختار است هر کاری بکند، خداوند متعال جلوی انسان را نمی‌گیرد، حتی اگر بخواهد در کلیسا یا هر مکان مقدسی به کودکان معصوم تجاوز کند.

علم الهی
تعارض علم الهی با مختار بودن خداوند! 18:23 - 1398/09/05 بازدید: 166

خداوند متعال بر اساس علم خود به نظام احسن و مصالح عالم عمل می‌کند و رویه او نیز ثابت است.

خدا
درک انسان از اوصاف الهی 06:54 - 1398/06/17 بازدید: 113

باید صفات خداوند متعال را بر اساس براهین که در خداشناسی ارائه شده است، تحلیل کند.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.