افعال الهی

خدا و افعال قبیح
خدا و افعال قبیح 00:44 - 1391/12/10 بازدید: 961

خدا با وجود اینکه قادر بر انجام کار قبیح است ولی کار قبیح انجام نمی دهد و همواره کار خیر و نیک از او سر می زند و اساسا در دستگاه خداوند هیچ کار قبیحی وجود ندارد.

امتحان الهی
امتحانات الهی 13:35 - 1391/11/28 بازدید: 2546

امتحانات الهی یک سنت غیر قابل تغییر است، و هیچ کسی از این قانون الهی مستثنا نیست؛

سنت امداد الهی
خدا و رساندن انسان به اهدافش 12:42 - 1391/11/27 بازدید: 1379

خدا انسان را به هر هدفی بخواهد می رساند و این یکی از سنت های الهی است.

اختیار انسان
تغییر سرنوشت به دست کیست؟ 12:16 - 1391/11/22 بازدید: 879

سنت خداوند متعال بر این بنا شده است که انسان را در انتخاب آینده خود مختار قرار دهد، چه آینده فردی و چه آینده اجتماعی

مومن و یاد خدا
ثمره و نتیجه درد و رنج دنیا 08:03 - 1391/11/21 بازدید: 1099

یکی دیگر از ثمرات بلا و مصیبت و سختی ها، یاد خداست.

مومن و بلا
فلسفه بلا چیست؟ 07:55 - 1391/11/21 بازدید: 1836

یکی از سوالاتی که ذهن خیلی از انسان ها را مشغول کرده است این است که چرا خداوند متعال مومنان و بندگان مونش را به بلاهای زیادی مبتلا میکند؟

نمونه انسان کامل
الگویی برای انسانیت تا ابد 07:46 - 1391/11/21 بازدید: 489

او کسی است که خون قلب خودش رو به تو هدیه کرد، تا بندگانت را از ضلالت و جهالت و کوری و شک و تردید نجات دهد و آنها را هدایت کند و راهنمایی نماید.

نعمت الهی
معیار عزت در نزد خداوند 07:29 - 1391/11/21 بازدید: 632

بعضی از مسلمان ها فکر می کنند که هر کسی ایمان بیشتری داشته باشد، باید در دنیا جاه و منزلت بهتری داشته باشد

سنت الهی
چگونگی اداره عالم 01:34 - 1391/11/11 بازدید: 531

جهان هستی بر اساس یک سری قوانین به نام سنت های الهی اداره می گردد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.