مباحث عبادی بندگان

آزادی انسان
شک و تردید انسان، دلیلی بر اختیار 11:58 - 1397/05/11 بازدید: 50

اینکه قرآن کریم مجموعه ای از أوامر و نواهی را بیان می کند، دلالت بر این أمر دارد که بشر مختار است و اگر غیر از این بود(یعنی بشر مجبور بود) دیگر أمر و نهی معنا نداشت.

 دشنام دادن
مناظره ای حول حرام بودن دشنام 10:05 - 1397/05/01 بازدید: 82

ناسزا و دشنام، از نظر شرع مقدس اسلام حرام و ممنوع است، لذا اسلام، سب کردن، به معنای ناسزا و دشنام را با تاکیدات بسیارمنع کرده است.

عفاف
پاسخ به سوالاتی حول عفاف مردان 01:19 - 1397/04/29 بازدید: 200

قبل از اینکه خداوند زنان را به عفاف دعوت کند، مردان را به عفاف سفارش کرده و می فرماید: به مردان مؤمن بگو چشم‌های خود را  فرو گیرند و عفاف خود را حفظ کنند.

توسل
مناظره ای در باب اثبات شرک نبودن توسل 12:00 - 1397/04/25 بازدید: 21

توسل به اسباب و علل اگر با این تفکر باشه که اونا مستقل نیستند و مامور الهی اند، اشکالی نداره.

 محوریت کعبه
مناظره‌ای حول محوریت کعبه 12:19 - 1397/04/23 بازدید: 141

کعبه علاوه بر شرافت ذاتی که دارد و باید حفظ شود، باعث ایجاد نظم شده و وحدت مسلمین را به دنبال دارد.

روح
نفس، چیزی بیش از شبکه‌ی عصبی است 08:00 - 1397/04/06 بازدید: 81

علم گرایان تجربی، آتئیست ها و مادی انگاران، انسان را محدود به ماده می دانند. اگر انسان صرفا مادی باشد، جایگاه محسوسات عریض و طویلی که در او نقش بسته، کجاست؟

فلسفه نماز و روزه حائض
فلسفه نماز و روزه زن حائض 15:10 - 1397/02/26 بازدید: 245

تخفیف در نماز یا روزه زن حائض بر مبنای آسان و بدون مشقت بودن احکام اسلامی است که در موراد متعدد تخفیفات شایسته‌ای ارائه شده، اما از طرف دیگر راه کارهای مناسبی نیز برا حفظ ارتباط معنوی با خداوند پیشنهاد شده است.

 ناسزا در اسلام
ممنوعیت ناسزا در اسلام 07:16 - 1397/02/16 بازدید: 361

ناسزا و دشنام (بویژه اگر دروغ باشد) از نظر شرع مقدس اسلام حرام و ممنوع است، لذا اسلام؛ سب به معنای ناسزا و دشنام را با تاکیدات بسیارمنع کرده است.

جزام و برس
جزام و برس نشانه بی ایمانی نیست 08:10 - 1397/01/22 بازدید: 198

دچار شدن به بیماری‌های مختلف نشانه بی‌ایمانی، و برخورداری از صحت و سلامت، نشانه ایمان نمی‌باشد.

ادرار شتر
خوردن ادرار شتر بدون شک حرام است 08:00 - 1397/01/20 بازدید: 346

در رابطه با ادرار شتر، حکم اولیه حرمت مصرف آن است؛ مگر در مواردی که درمان بیماری متوقف بر آن باشد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 281