جملات کوتاه

بهشت
بهشت ملال‌آور نیست

در بهشت انسان به نهایت آرزو و آمالش می‌رسد، زیرا هر چه بخواهند در بهشت برایش مهیاست، و نزد خدا نعمت‌هاى بیشتری وجود دارد بخصوص رضایت الهی که اشباع کننده تمام خواست های انسان است.

راز فهم قرآن

فهم قرآن، نیازمند تفکر و تدبر است و نه لزوما تحصیلات عالی.

تعامل فرهنگی نبوی با سایر ادیان

بنا بر اسناد تاریخی، پیامبر (ص)، دعوت به سوی خیر و صلح را مقدم بر جنگ می‌دانستند.

اسلام دین صلح

اسلام دین صلح و آشتی است.

راستگویی در خانواده

با راستگویی، اعتماد را در زندگی مشترکمان ایجاد کنیم.

ازدواج با آدم خوب

ملاک ازدواج، کفویت است، نه فرشته یا معصوم بودن.

ازدواج و نیاز جنسی

 یکی از مهمترین اهداف ازدواج، آرامش است، هم روحی و هم جسمی.

گمان طلاق و آزادی

 عجله در طلاق، موجب پشیمانی و بیشتر شدن مشکلات است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.