جامعه شناسی دین

عدالت
چالش‌های پیش روی عدالت‌خواهی 04:52 - 1398/11/30 بازدید: 141

عدالت خواهی در جامعه اسلامی یک اصل مسلم است که باید به آن توجه داشت و باید دقت کرد که دچار آفت نشود.

عدالت
شاخصه‌های یک انسان عدالت خواه 06:13 - 1398/11/28 بازدید: 104

یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های یک عدالت خواه واقعی آن است که ابتدا عدالت را در وجود خویش پیدا کند.

حمایت از رهبری
توده مردم همچنان طرفدار رهبر و نظام خود هستند 19:42 - 1398/09/13 بازدید: 164

توده مردم از گرانی و فشار اقتصادی‌ای که دولت با سوء مدیریت خود بر مردم تحمیل کرده ناراضی‌اند، اما هرگز با دشمنان هم کلام نشده و کشور خود را نمی‌فروشند.  

توکل بر خدا
رابطه توکل با تکاپوی انسانی 07:00 - 1398/09/04 بازدید: 172

توکل به خداوند متعال، نه تنها مانع تلاش و کوشش بشر نیست، بلکه در این مسیر انسان را نیز رشد می‌دهد.

جهاد
دیدگاه امام صادق(ع) در مورد کشتن کودکان در جنگ 10:26 - 1398/09/03 بازدید: 215

حدیث نقل شده از امام صادق(علیه‌السلام) در مورد جایز بودن کشتن کودکان، از جهت سندی ضعیف و از جهت محتوایی با روایات صحیح دیگر مخالف است.

اربعین
زیارت اربعین و رونق تولید 19:26 - 1398/07/26 بازدید: 161

بین زیارت اربعین و تولید ملی تعارضی وجودی ندارد.

وطن
رابطه اسلام با وطن دوستی 11:55 - 1398/06/16 بازدید: 298

اسلام با وطن دوستی موافق است و با وطن پرستی مخالف.

مصرف
تولید و مصرف بر اساس دیدگاه توحیدی 07:01 - 1398/01/11 بازدید: 120

از دیدگاه اسلام مصرف باید در حد اعتدال و محدود به ضروریات زندگی باشد.

هنر
هنر در تمدن اسلامی 07:00 - 1397/03/02 بازدید: 244

هنر در تمدن اسلامی، رشد کرده و از طریق مسلمانان به اروپا رفته است.

چشم
چشم پزشکان بزرگ مسلمان 06:00 - 1397/02/17 بازدید: 408

 چشم پزشکی دنیا مدیون دانشمندان و چشم پزشکان مسلمان است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.