فلسفه دین

فاجعه انسانی
برهان شر، برهانی در رد وجود خدا 23:14 - 1391/12/06 بازدید: 5100

برهان شر به عنوان تنها برهانیست که بر علیه وجود خدا اقامه می شود. در این پست این برهان تقریر و نقد می شود.

موتور سواران
آزادي و محدوديت 23:20 - 1391/11/29 بازدید: 823

وضع قوانين بشري و قوانين الهي نشانگر محدوديت تمام ابعاد انساني است. و ناقض آزادي مطلق و بر طبق فطرت و موجب سعادت است

دین
آیا دین پژوهی لغزش دارد ؟ 23:42 - 1391/11/28 بازدید: 528

این بحث پیرامون لغزش ها و مواردی که که یک دین پژوه و خطراتی که یک دین پژوه به آن نیاز دارد بداند بحث می کند .

دین
از دین چه می خواهیم ؟ 22:00 - 1391/11/26 بازدید: 513

این بحث به مطلب انتظار از دین اشاره می کند

دیدگاه های انتظار از دین 21:48 - 1391/11/26 بازدید: 548

این مطلب به بحث از دو دیدگاه می پردازد و اجمالا این دید گاه ها را بررسی می کند

سبک
سبک دینداری 21:37 - 1391/11/26 بازدید: 545

این مبحث به دو سبک مختلف دینداری می پردازد

 دین
نگاه به دین 21:06 - 1391/11/26 بازدید: 3640

این مطلب به دو نگاه درون و برون دینی می پردازد و مخاطب را با این دو نگاه به طور اجمال آشنا می کند

متدین
مرگ دین! 23:48 - 1391/11/24 بازدید: 767

رهروان ولایت _ در مورد مرگ دین دست کم می توانیم دو تعبیر داشته باشیم، یکی از آنها مرگ واقعیست و دیگری مرگ شخصی.

دین کلید حل مشکلات
دین کلید حل مشکلات 23:56 - 1391/11/12 بازدید: 1280

در جوامع بشری حوادث زشت و ننگین و غیر اخلاقی زیادی اتفاق می افتد. یکی از این حوادث غیر اخلاقی، جنایتی بود

دین داری واقعی یا تصنّعی 12:05 - 1391/11/10 بازدید: 1319

یکی از نعمتهائی که خداوند به انسان ارزانی داشته است نعمت دین است. اسلام آوردن با کلمه شهادتین آغاز می‌شود و مسلمان واقعی بعد از به دست آوردن اسلام،

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.