کوتاه نوشته

فلسفه وجود شیطان 03:41 - 1398/03/09 بازدید: 83

هدایت جایی معنا دارد که امکان گمراهی وجود داشته باشد.

شیطان موحد 03:16 - 1398/03/09 بازدید: 81

سجده بر انسان، اطاعت، عبادت و پرستش خدا بود. سجده بر انسان در طول سجده‌ی بر خدای عالم است.

اذان چه کارکردی دارد؟ 22:16 - 1398/03/08 بازدید: 88

اذان هم در گوینده ی آن و هم برای شنونده ی آن، پیام عظمت و کبریائی خدای عالم را هویدا می سازد.

آیا جهان می‌تواند از هیچ به وجود بیاید؟ 06:56 - 1398/03/08 بازدید: 56

چطور می‌توان پذیرفت که هیچ چیزی وجود ندارد، به یکباره اجسام بدون هیچ علتی به وجود بیایند؟

معجزه، قانون‌مندی یا قانون‌گریزی؟ 09:47 - 1398/03/07 بازدید: 77

معجزه هم به عنوان بخشی از حقیقت جهان، تابع قانون است؛ اما قوانین جهان منحصر در قوانین حاکم بر پدیده های فیزیکی - تجربی نیست.

عرفان های نوظهور چه مشکلی دارد؟ 09:40 - 1398/03/07 بازدید: 72

یکی از اشکالات عرفان های نوظهور این است که ادعاهایشان قابل پیگیری نیست.

چرا زندگی آدمی در دار دنیا باید همراه با دستورات دینی باشد؟ 08:52 - 1398/03/07 بازدید: 84

از آن‌جا که انسان خود به تنهایی و نیز انسان های دیگر، یارای یاری رساندن به او در رسیدن به کمالش را ندارند، به قوانین (دستورات) دینی نیازمند است.

قرآن
سنت قرآن بر سر گذاشتن، هنگام دعا 12:46 - 1398/03/06 بازدید: 84

در خصوص قرآن بر سر گذاشتن، در کتب شیعه و اهل سنت روایات زیادی وجود دارد.

توسل به قرآن، در سیره مسلمین 03:24 - 1398/03/06 بازدید: 70

توسل به قرآن کریم، یکی از سیره‌های مسلمین در قرون گذشته بوده است.

معجزه و جادوگری چه فرقی با هم دارند؟ 04:20 - 1398/03/05 بازدید: 125

بین کار پیامبر (معجزه) با کار مرتاض و جادوگر تفاوت وجود دارد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.