کوتاه نوشته

آرامش درون 01:19 - 1395/10/21 بازدید: 241

خوب می‌دانی که دنیا زودگذر است؛ پس آرام باش.

مدیریت دنیا 17:37 - 1395/10/19 بازدید: 260

- زهد یعنی رها کردن دلبستگی‌های دنیوی

اناجیل 17:23 - 1395/10/19 بازدید: 433

- در کتاب مقدس مسیحیان چهار انجیل وجود دارد.

برادری مومنان 17:03 - 1395/10/19 بازدید: 446

- طبق آموزه های اسلام، مؤمنین با هم برادرند.

تغییر فرهنگ‌های بد 16:58 - 1395/10/19 بازدید: 235

- تغییر ناهنجاری‌های اجتماعی نیازمند زمان است.

چیدمان آیات قرآن 16:42 - 1395/10/19 بازدید: 242

- چیدمان آیات در قرآن و تشکیل سوره‌ها در همان عصر نزول صورت گرفته است.

عبور از جاده زندگی 16:25 - 1395/10/19 بازدید: 379

- گذر از زندگی مثل گذر از جاده است.

حیا و انسانیّت 16:24 - 1395/10/19 بازدید: 200

- حیا برخاسته از انسانیت است.

درس‌های عاشورا 16:15 - 1395/10/19 بازدید: 285

- عاشورا یک دانشگاه واقعی است.

کتاب و مسئولیت ما 02:54 - 1395/10/19 بازدید: 187

- مطالعه کتاب، درصد خطا را کاهش می دهد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.