فرق، ادیان و مذاهب

اگر خدا مي‌خواست مردي چهار همسر داشته باشدچهار حوا خلق مي‌كرد؟ 12:06 - 1393/06/22 بازدید: 153

چکیده: آفرينش و خلقت انسان از يك مرد و زن (آدم و حوّاء) شروع شده است. ولي اين امر طبيعي، مانع از آن نبوده كه بشر با توجه به مقتضيات، راه چند همسري را پيشه نمايد. تبليغات دنياي غرب اسلام را به عنوان مبتكر تعدد زوجات، مورد حمله قرار داده و آنچنان چهره زشتي از قانون چند همسري ساخته كه امر را، حتي براي بعضي از مسلمانان مشتبه نموده است.

چرا فقط در دين اسلام ازدواج به دو طريق دائم و موقت مطرح است؟ 11:59 - 1393/06/22 بازدید: 169

چکیده: ازدواج و تشكيل خانواده در اديان الهي از نقش به سزايي براي سعادت و امنيت اجتماعي و كمال اخروي برخوردار است به گونه اي كه در دين يهود يكي از وظايف مهم كه بر عهده مرد گذاشته شده، ازدواج كردن و به تبع آن توليد نسل است و يهودي اي كه براي تشكيل خانواده تلاش نمي كند مانند كسي است كه خوني ريخته باشد و يا صورت خداي را بي ارج بداند و يا باعث شود كه خداوند از اسرائيل رخت بر بندد.

چرا يك زن مسلمان با يك مرد مسيحي نمي‌تواند ازدواج كند؟ 11:55 - 1393/06/22 بازدید: 166

چکیده: ازدواج يك زن مسلمان با كافر مستلزم گمراهي و بدفرجامي اوست و به خاطر اهميّت داشتن نجات انسان از گمراهي و هدايت او در نزد خداوند، نه تنها يك زن مسلمان نبايد با كفّار ازدواج كند بلكه اگر از زنان كفّار كسي به سوي مسلمين هجرت نموده و پناهنده شود بعد از اين كه اسلام او ثابت شد، به دستور قرآن(8) بر مسلمين حرام است كه اين زن را به اولياي او برگردانند حتّي اگر پدر، شوهر، برادر و اقاربش به دنبال او بيايد و او را از مسلمين طلب كند.

در خصوص روزه در روز عاشورا و تاسوعا در بين مذاهب اسلامي راهنمائي كنيد؟ 11:53 - 1393/06/22 بازدید: 188

چکیده: امام صادق ـ عليه السلام ـ در اين خصوص مي فرمايند:«روز عاشورا و تاسوعا را روزه نگيريد، چون اين روز مصيبت اسلام و اهل بيت ـ عليهم السلام ـ است. و اگر كسي در اين روز، روزه بگيرد، با آل زياد محشور مي شود. و اگر كسي آذوقه به خانه ببرد، بركت از مال او و اهل بيت او برداشته شده شيطان در آن شريك مي شود...

چرا مسائلي مانند بلوغ دختران، نماز مسافر و... حكمشان ثابت مانده است؟ 11:50 - 1393/06/22 بازدید: 194

چکیده: به مجرد تغيير شرايط مكاني و زماني نميتوان قائل به زوال حكم گرديد بلكه زوال آن مشروط به شناخت دقيق و قطعي مصلحت يا مفسده حكم، كه باعث صدور آن شده و علم به اينكه آن مصلحت يا مفسده در اثر تغيير شرايط مكان و زمان زايل گرديده است ميباشد.

تاريخچه نماز تراويح و دليل بر بطلان آن به جماعت خواندن چيست؟ 11:49 - 1393/06/22 بازدید: 302

چکیده: علما اتفاق دارند كه نماز تراويح مستحب است ولي در اين كه فرادي خوانده شود يا به جماعت، اختلاف دارند كه شافعي و عده‌اي از اصحاب او و ابوحنيفه و برخي از مالكيه گفته‌اند: چون عمر دستور داده به جماعت خوانده شود پس با جماعت افضل است ] نه واجب[ اما خود مالك و ابويوسف و برخي از شافعيه گفته‌اند: بهتر و با فضليت‌تر اين است كه فرادي خوانده شود. چون پيامبر اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ فرمود: بهترين نماز غير از واجبات، نمازي است كه در خلوت خوانده شود. و همه اتفاق دارند كه نماز تراويح در زمان پيامبر و ابوبكر و اوائل خلافت عمر فرادي خوانده مي‌شد.

آيا نماز باران شيعيان با نماز باران اهل تسنن فرق مي كند؟ 11:46 - 1393/06/22 بازدید: 138

چکیده: در نماز باران مستحب است كه قبل از برگزاري نماز، مردم سه روز روزه بگيرند و در روز سوم كه مستحب است روز دوشنبه باشد اگر ميسر نشد روز جمعه باشد، غسل كنند و با پاي برهنه و با سكينه و وقار، با سالمندان و ناتوانان و كودكان براي نماز به سوي صحرا بيرون روند و كودكان را از مادران شان جدا كنند امام بعد از فراغ از نماز، عباي خود را وارونه نموده رو به قبله با صداي بلند صد مرتبه تكبير بگويد سپس رو به طرف راست نموده صد مرتبه سبحان الله بگويد بعد رو به طرف چپ نموده صد مرتبه لا اله الا الله بگويد و آن گاه رو به مردم نموده صد مرتبه الحمدالله بگويد، مردم در تمام اين امور از امام پيروي كنند، امام و مأمومين دست هاي خود را بلند كنند و بسيار دعا و استغاثه و زاري كنند سپس امام دو خطبه بخواند و تضرع و زاري زياد كنند نماز باران اذان و اقامه ندارد، و جهرا خوانده مي شود وقت آن از طلوع آفتاب تا زوال است.

نحوه روزه گرفتن فرقه ها به چه صورت است؟ 11:43 - 1393/06/22 بازدید: 308

چکیده: روزه ماه مبارك رمضان ركني از اركان دين مي باشد و هر مكلفي كه قادر به روزه گرفتن باشد واجب است. بنابر اين همه مذاهب اسلامي روزه را به عنوان يكي از اركان دين قبول دارند و تنها در برخي امور آن مانند ثبوت هلال و يا نيت و .... اختلاف دارند به همين جهت در صدد بيان برخي از امور اختلافي مي باشيم.

آيا نمازها در صدر اسلام بصورت فاصله داري خوانده مي شد؟ 11:40 - 1393/06/22 بازدید: 143

چکیده: سول خدا ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ در حضر و آرامي بين نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا جمع مي نمود.اسحاق بن عمّار مي گويد: امام صادق ـ عليه السلام ـ فرمود: رسول خدا نماز ظهر و عصر را در مكان واحد بدون علّت و سبب اقامه نموده، عمر عرض كرد مردم به من مي گويند در نماز چيزي ايجاد شده است؟ حضرت فرمود: خير لكن خواستم بر امّتم توسعه بدهم.

پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ چگونه وضو مي گرفتند؟ 11:36 - 1393/06/22 بازدید: 131

چکیده: وضوء يكي از آن اعمالي است كه در عهد پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ در مورد آن اختلافي بين مسلمانان نبوده، و همگي، عمل خويش را كه از سيرة قولي و عملي آن حضرت ـ صلي الله عليه و آله ـ برگرفته و طبق آن انجام مي دادند. و آن همين وضويي است كه امروزه شيعه انجام مي دهد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.