فرق، ادیان و مذاهب

آيا ايمان مسيحي ها مورد قبول خداست و آنها هم به بهشت مي‌روند؟! 10:09 - 1393/06/23 بازدید: 165

چکیده: جهل به دين و منع از اقامه شعائر ديني ظلم است اما اگر كسي از روي استضعاف به اين كار كشيده شود از عفو الهي محروم نمي‌شود منشأ استضعاف يا عدم امكان تغير محيط است. يا متوجه نشدن ذهن به سوي حقيقت است در هر صورت مطابق روايات، مستضعفين در آتش جهنم قرار نمي‌گيرند. اما مانند مؤمنان و هدايت يافتگان به مرتبه بلند هم نايل نمي‌شوند.

ديدگاه قرآن در مورد دين يهود چيست؟ 10:03 - 1393/06/23 بازدید: 183

چکیده: از ديدگاه قرآن، خداوند به قوم يهود نعمت‌هاي فراواني اعطاء كرده بود، لكن آنان به جاي سپاس‌گذاري طغيان كرده، پيمان‌شكني نموده و به فتنه‌انگيزي و فساد روي آوردند و با پيامبران الهي مخالفت كرده، دين اسلام را كه آخرين و كامل‌ترين دين بود قبول نكردند.

مكتب اسلام با كدام قسمت‌ مسيحيت مخالف است؟ 10:00 - 1393/06/23 بازدید: 145

چکیده: آنچه كه عيسي ـ عليه السلام ـ به عنوان دين تبليغ مي‌كرد هيچ مخالفتي با اسلام نداشته است و اسلام متمم و مكمل آيين مسيح ـ عليه السلام ـ و قرآن مصدق و مهيمن بر انجيل واقعي بود. ولي آنچه اكنون به نام مسيحيت تبليغ و بيان مي‌شود از سه جهت عمده با اسلام تعارض دارد...

چرا پيامبر اسلام (ص) همة اديان قبلي را باطل كرده است؟ 09:56 - 1393/06/23 بازدید: 179

چکیده: پيامبر(ص)با آوردن دين مبين اسلام اصول هيچ يك از انبياء سابق را باطل نكرده است. امّا احكام و دستورات انبياء قبلي با ظهور شريعت نبي خاتم(ص) نسخ شده است. و تحريفات واقع شده در شرايع انبياء قبل از پيامبر اسلام، هم به دليل ناسازگاري با اصول انبياء الهي خود به خود باطل مي شود.

يهوديت به دين اسلام نزديك‌تر است يا مسيحيت؟ 09:52 - 1393/06/23 بازدید: 139

چکیده: و هر آينه دشمن‌ترين مردم نسبت به مسلمين را يهوديان و مشركين خواهي يافت و با محبّت‌ترين از همه كس با اهل ايمان را آناني خواهي يافت كه مي‌گويند ما نصراني هستيم و ]اين[ بدين سبب است كه عده‌اي از آنها دانشمند و پارسا هستند و آنها تكبر و گردنكشي بر حكم خدا نمي‌كنند.

آيا دين اسلام كاملترين و بهترين دين عالم است؟ 09:50 - 1393/06/23 بازدید: 221

چکیده: حكمت الهي ايجاب مي كند كه با توجه به ظرفيت انسانهاي هر عصري، ديني را براي آنها بفرستد كه مايه نجات آنان گردد و الا مغاير حكمت و علم خود عمل كرده است و از سوي ديگر تفاوت ماهوي بين اديان نيست و اختلاف فقط در دستورات جزئي و فروع عملي است.

چرا اسلام به عنوان يك دين جديد ابلاغ شد؟ 09:36 - 1393/06/23 بازدید: 159

چکیده: يهوديت و مسيحيت براي مدّت محدودي آمده و با مقتضيات زمان خاصّي سازگار بودند و در طول زمان تا آن اندازه تحريف و تغيير يافته بودند كه به كلّي مسخ شده و اهميّت اصلي خود را از دست داده بودند، از طرفي خود اين اديان هم وعدة آمدن دين كامل و جاوداني اسلام و پيامبر آخر الزّمان را داده بودند.

آيا اديان الهي از نظر اسلام دين تحريف شده اند؟ 09:31 - 1393/06/23 بازدید: 825

چکیده: دين اسلام و مذهب حقه شيعه تمامي اديان الهي را به ديدة اديان آسماني و مقدس مي‌نگرد ولي به اين عقيده است كه زمان آنها به سر آمده و قابل پيروي نيست و نيز برخي تعاليم آنان توسط پيروان آنان تحريف شده و از حقيقت و راه مستقيم خارج شده‌اند.

چرا محمد از قوم اسرائيل نبود؟ 09:25 - 1393/06/23 بازدید: 93

چکیده: مشيت الهي بر اين قرار گرفت كه خورشيد هدايت بخش جهانيان، از افق شبه جزيره عربستان كه در آن زمان از لحاظ فرهنگي از همه نقاط عالم تاريك تر و نياز به آن نور تابان هدايت بيشتر بود، طلوع كند، زيرا بر عكس اين نقطه از زمين، رومي ها، كه منطقه فلسطين نيز بخشي از آن امپراطوري بود.

مگر تورات و انجيل كلام خداوند نیست كه مي گوييم تحريف شده اند ؟ 09:14 - 1393/06/23 بازدید: 164

چکیده: در قرآن نيامده است كه هيچ كس نمي تواند كلام خدا را تغيير بدهد. بلكه آن چه در قرآن است، اين است كه خداوند قرآن كريم را از هر نوع تحريف و جابجايي حفظ مي كند. آيه اي بر اين مطلب دلالت دارد كه اين گونه مي فرمايد: «ما قرآن را نازل كرديم و ما به طور قطع نگهدار آنيم»

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.