فرق، ادیان و مذاهب

شیطان پرستی چیست؟

شيطان پرستها نوعي ربوبيت براي شياطين قائل هستند. اين فرقه و گروه، فاقد مباني روشن بر مسلك خود هستند و تنها با يك سري انگاره‌هاي باطل به حيات خود ادامه مي‌دهند.

آیا پیروان عرفان حلقه شیطان پرستند؟

پیروان عرفان حلقه شیطان پرست نیستند. بلکه بعضی از عقاید سران عرفان حلقه در بعضی از محورها غیر اسلامی است. مثلا اعتقاد آن‌ها در باب شیطان دقیقا همان گفته شیطان پرستان است.

یکی از تناقضات مهم عرفان حلقه چیست؟

به اعتقاد ما یکی از تناقضات و مغالطه ها در عرفان حلقه این مسئله است که از یک طرف خود را به خدا می چسبانند و شعار خدا گرایی می دهند و از طرف دیگر آموزه‌های ایشان و مبانی معرفتی آن ها کاملا مادی گرایانه و ضد توحیدی است.

آیا می‌توان با افراد عرفان حلقه برخورد فیزیکی کرد؟

ما برخورد فیزیکی و خود سرانه با این گونه جریانات را حتی اگر از سر احساس تکلیف باشد، غیر لازم می دانیم و حتی مضر. البته برخورد قانونی و علمی را لازم می دانیم.

عرفان حلقه از چه زمانی در ایران تشکلیل شد؟

از زمان شکل گیری عرفان کیهانی کمتر از یک دهه می‌گذرد. اوج فعالیت این فرقه در چهار پنج سال گذشته بوده است. بنیان گذاران هم در درجه اول شخصی است به نام محمد علی طاهری که به عنوان پایه گذار و موسس مطرح است.

شیطان در عرفان حلقه چگونه است؟

شیطانی که در عرفان حلقه معرفی می‌شود، نه آن موجود ضعیفی است که قرآن معرفی می‌کند که فقط در سایه اذن الهی می تواند انسان را وسوسه کند؛ بلکه نیرویی عظیم است که خلقت را به نظام دو قطبی تبدیل کرده است و در عرض خدا ظاهر می‌شود.

آيا عرفان حلقه آموزه‌هايش کاملا بومي است؟

مفاهيمي مانند واقعيت وجودي و حقيقت وجودي که در عرفان حلقه آمده، ارتباطي با مفاهيم وحدت وجود و ظهورات و تجليات خداوند که در عرفان اسلامي آمده است ندارد؛ بلکه همان مفاهيمي است که در عرفان سرخ پوستي تحت عنوان تونال و ناوال مطرح است.

وظيفه ما در قبال كلاس‌های عرفان حلقه چيست؟

عرفان حلقه يگ گروه غير قانوني است كه هم اكنون رهبرش زندان است و وزارت بهداشت هم تأييد رسمي بر سلامت كار اين گروه نداشته است. كار ما در قدم اول روشنگري است كه ديگران بدانند اين گروه واقعا يك عرفان نيست بلكه يك فرقه است.

آیا می‌توان در عرفان حقله شرکت کنیم؟

 نفس ارتباط به دوستتان که در عرفان حلقه شرکت کرده اشکال ندارد اما باید مواظب بود که در درمانگری‌ها و اعمالی مانند اتصالات و تشعشع دفاعی و یا فرا درمانی وارد نشوید.

تناسخ در عرفان حلقه چگونه است؟

در عرفان حلقه دنیای بعد از مرگ به صورتی تصویر می شود که مخاطب احساس کند راه مصون ماندن از عذاب های بعد از مرگ، پناه آوردن به عرفان حلقه است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.