اعتقادات

آیا در روز عاشورا جنگ به صورت انفرادی (حضور در میدان به ترتیب) بوده؟

در روز عاشورا، نبرد به دو صورت رخ داد: در آغاز به صورت جمعی و گروهی بود. برخی نیز  نقل کرده اند که نبرد، در چهار مرحله انجام شد: سه مرحله جمعی و مرحله چهارم جنگ تن به تن.

جریان مباهله‌ در چه سالی و چگونه اتفاق افتاد؟

مباهله‌ یعنی‌ به‌ یکدیگر نفرین‌ کردن‌. جریان‌ مباهلة‌ پیامبر با مسیحیان‌ نجران‌ در24 ذی‌ الحجة‌ سال‌ دهم‌ هجری‌ در مدینه‌ به‌ وقوع‌ پیوست‌، بعد از آن‌ که‌ بزرگان‌ مسیحی‌ نجران‌ به‌ مدینه‌ آمدندو با پیامبر به‌ بحث‌ و گفتگو دربارة‌ حضرت‌ عیسی‌ (ع‌) پرداختند.

مقصود از تسامح و تساهل در دین چیست؟

اسلام, اصل تساهل و تسامح را به معنای درست و دقیق آن می پذیرد و می توان آن را از آیات و روایات استنباط کرد. مدارا کردن با مردم و نبود اجبار وخشونت در قلمرو اندیشه و باور و نفی عسر و حرج بر این موضوع دلالت می کند.

آیا تجربه دینی قابل بیان است؟

اصل مکاشفه مسئله شخصی است و تنها زمانی میتواند برای شخص دیگر قابل فهم باشد که خود به آن دست یافته و مشاهده کرده باشد لذا، قابل انتقال به دیگری نیست و هر گونه تفسیری از آن با برخی از مشکلات مواجه است، مگر آن که شخص معصوم باشد.

براى انس و الفت بیشتر با همسر چه باید كرد؟

انس و الفت با همسر در گرو: 1ـ خوش رویی؛  2ـ به اسم خوب صدا زدن؛ 3ـ احترام به پدر و مادر و خواهر و برادر همسر، و توصیه احسان به آنان 4ـ اظهار محبت؛ 4ـ سلام كردن 5ـ احسان كردن: 6ـ درك متقابل زن و شوهر: 7- عدم نزاع و كشمكش.

مقصود قرآن از « زنان کشتزار شما هستند » چیست؟

آیه «نساءکم حرث لکم» نمی خواهد شأن و مقام زنان را ناچیز نماید، بلکه به مردان توصیه می کند که تداوم نسل انسان در وجود زن است ، پس کیفیت زناشویی و مراقبت از زنان باید چگونه باشد تا نسلی سالم و مفید تقدیم جامعه بشری شود.

فرشتگان چه نوع موجوداتی هستند و چگونه خلق شده اند؟

در مورد فرشتگان می توان گفت که چون مجردند، آفریده شدن از چیزی لازم نیست. مجردات تنها با فرمان «کن» به وجود می آیند. پس نیاز به چیزی ندارند تا از آن آفریده شوند.

چرا نام حضرت مریم در قرآن آمده،اما نام حضرت فاطمه(س) در قرآن نیامده است؟

بر اساس روایات اسلامى، برخى آیات و سوره هاى قرآن در شإن حضرت زهرا(علیهاالسلام) نازل شده است؛ از جمله سوره هایى كه در شإن ایشان نازل شده، سوره دهر و كوثر است و نیز نزدیك به 30 آیه در شإن ایشان تإویل شده است.

آیا نظریه تناسخ واقعیت دارد؟

اگر تناسخ صحیح بود، تعداد حیات و مرگ انسان بیش از دو حیات و مرگ بود، بنابراین عقیده به تناسخ که گاهى نام آن را تغییر داده «عود ارواح » مى نامند از نظر قرآن باطل و بى اساس است.

دلیل اصرار ابوبکر (دستگاه خلافت ) بر گرفتن فدک از دختر پیامبر چه بود؟

اگر خلیفه سخن فاطمه(س) را از این جهت که زنی راستگو است، می پذیرفت و بدون درخواست شاهد، فدک را به وی رد می نمود، فردا از این موقعیت به سود شوهر خود علی(ع) استفاده می کرده و می گفت: خلافت مربوط به شوهرم علی(ع) است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.