پرسش و پاسخ

فرق هوای نفس با وسوسه شیطان چیست؟

شیطان موجودی مستقل از هوای نفس است،‌اما امستقل از هوای نفس نمی‌تواند کاری بر ضد انسان انجام دهد، بلکه هواها و خواسته‌های نفسانی ما را تأیید و تشویق و ترغیب می‌کند،‌یعنی در برابر هوای نفس استقلال وجودی دارد،‌ولی استقلال عملی ندارد.

چرا باید تقاص گناهان والدین را فرزندان پس دهند؟

کارهای پدر و مادر بر فرزندان، یکی از آثار وضعی و تکوینی اعمال آن‌ها است و اگر به خداوند نسبت داده می‌شود، به خاطر آن است که تمام آثار تکوینی و خواص علت و معلول به او منسوب است و به هیچ وجه ظلم و ستمی از ناحیه خداوند بر کسی نخواهد شد.

دلایل وجود خدا به عنوان قدرت برتر در جهان هستی چیست؟

هنگامی که وجود خداوند به عنوان حقیقتی که در وجودش نیازمند به موجود دیگر نیست، ثابت شد و این که همه موجودات، نیازمند او و ممکن الوجود هستند، از این طریق او به عنوان قدرت برتر و مطلق جهان هستی اثبات می‌شود.

اگر خدا گرایی یک امر فطری است، چرا بعضی افراد منکر خدا هستند؟

دست انسان از اسباب ظاهری به کلی بریده می شود، از فطرت الهی اش گرد زدایی می شود و زنگ الحاد زدوده می گردد و صفای دل پیدا شده و آشکارا خدا را به دیدة دل می بیند و برای نجات خود، او را مخلصانه صدا می زند.

ذات خدا از چیست؟

درک حقیقت ذات نامحدود برای ما که موجود محدودیم و با امور محدود ارتباط داریم، دست نایافتنی است، پس هیچ گاه نمی توانیم حقیقت ذات نامحدود الهی را درک کنیم، مانند مورچه که گمان می کند خدا دو شاخک باید داشته باشد.

خدا کیست و چیست؟ آیا خدایی وجود دارد؟

خدا ذات والایی است که آفریننده جهان و جهانیان است و هیچ مانندی ندارد و نیازمند دیگری نیست و تمام موجودات به او احتیاج دارند و آگاهی از ماهیت خدا است و به این معنا که مثلاً از چه چیز به وجود آمده یا ساخته شده و یا هر چیزی از این است، اصلاً صحیح نیست.

چرا اگر به وجود خدا فکر کنیم، می گویند کافر می شوید؟

تفکر در وجود خدا کفر نیست اما مخلوق خدا را شبیه یکی از مخلوقات خیال خواهند نمود در روایات آمده که: مورچه گمان می کند خداوند مانند او دو شاخک دارد، زیرا افکار ناقص در تفکر زیاد در ذات و اوصاف الهی در دره هولناک تشبیه سقوط می کنند.

در باره ام المومنین جویریه توضیح دهید

جویریه دختر حارث بن ابی ضرار از قبیله بنی مصطلق. شوهرجویریه در  جنگ کشته شد و وی جزء اسیران جنگی شد و سهم یکی از انصار قرار گرفت. جویریه خود را در مدینه به نزد پیامبر(ص) رساند و از حضرت استمداد خواست. حضرت وی را از مرد انصاری خرید و آزاد کرد و بعد با مهریه چهارصد درهم جویریه  به عقد حضرت در آمد.

در باره ام المومنین صفیه توضیح دهید

صفیه دختر حُیَّی بن اخطب از یهودیان بنی نضیر و از نوادگان هارون برادر موسی بن عمران(ع) بود. مادرش نیز دختر سموءال از طایفه بنی قریظه بود. پس از جنگ، خیبریان به اسارت مسلمانان در آمدند و صفیه نیز جزو اسیران جنگی قرار گرفت و سهم غنیمتی رسول خدا شد .حضرت وی را آزاد کرد و سپس وی به عقد حضرت در آمد.

در باره ام المومنین زینب بنت جحش توضیح دهید:

زینب دختر جحش از بنی اسد، دختر عمه رسول خدا (ص) است که مادرش امیمه دختر عبدالمطلب است. زینب تحت کفالت حضرت بود و پیامبر(ص) او را برای همسری زید خواستگاری نمود . زینب ناراحت شد و گفت: من دختر عمه تو هستم و تو مرا به آزاد کرده خود می دهی! خواهر و برادر زینب نیز با این ازدواج موافق نبودند، تا این که آیه نازل شد که هیچ مرد و زن مؤمنی را نباید در برابر حکمی که خدا و پیامبرش صادر می کند، سرپیچی کند.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.