پرسش و پاسخ

چرا خدا هر کسی را بخواهد هدایت می‌کند،‌ یعنی بین بندگان تبعیض قائل شده است؟ 09:11 - 1396/07/11 بازدید: 280

انتخاب راه خوب یا بد از اول در اختیار ماست، هدایت الهی در قرآن، قراردادن راه سعادت و خوشبختی و کمال در مسیر کسانی است که به دنبال هدایت‏ اند و ضلالت، آماده کردن راه گمراهی و باز بودن آن از طرف خداوند، برای کسانی که به دنبال ضلالت اند.

فرق هوای نفس با وسوسه شیطان چیست؟ 09:01 - 1396/07/11 بازدید: 226

شیطان موجودی مستقل از هوای نفس است،‌اما امستقل از هوای نفس نمی‌تواند کاری بر ضد انسان انجام دهد، بلکه هواها و خواسته‌های نفسانی ما را تأیید و تشویق و ترغیب می‌کند،‌یعنی در برابر هوای نفس استقلال وجودی دارد،‌ولی استقلال عملی ندارد.

چرا باید تقاص گناهان والدین را فرزندان پس دهند؟ 08:54 - 1396/07/11 بازدید: 164

کارهای پدر و مادر بر فرزندان، یکی از آثار وضعی و تکوینی اعمال آن‌ها است و اگر به خداوند نسبت داده می‌شود، به خاطر آن است که تمام آثار تکوینی و خواص علت و معلول به او منسوب است و به هیچ وجه ظلم و ستمی از ناحیه خداوند بر کسی نخواهد شد.

دلایل وجود خدا به عنوان قدرت برتر در جهان هستی چیست؟ 08:45 - 1396/07/11 بازدید: 246

هنگامی که وجود خداوند به عنوان حقیقتی که در وجودش نیازمند به موجود دیگر نیست، ثابت شد و این که همه موجودات، نیازمند او و ممکن الوجود هستند، از این طریق او به عنوان قدرت برتر و مطلق جهان هستی اثبات می‌شود.

اگر خدا گرایی یک امر فطری است، چرا بعضی افراد منکر خدا هستند؟ 08:43 - 1396/07/11 بازدید: 133

دست انسان از اسباب ظاهری به کلی بریده می شود، از فطرت الهی اش گرد زدایی می شود و زنگ الحاد زدوده می گردد و صفای دل پیدا شده و آشکارا خدا را به دیدة دل می بیند و برای نجات خود، او را مخلصانه صدا می زند.

ذات خدا از چیست؟ 08:38 - 1396/07/11 بازدید: 64

درک حقیقت ذات نامحدود برای ما که موجود محدودیم و با امور محدود ارتباط داریم، دست نایافتنی است، پس هیچ گاه نمی توانیم حقیقت ذات نامحدود الهی را درک کنیم، مانند مورچه که گمان می کند خدا دو شاخک باید داشته باشد.

خدا کیست و چیست؟ آیا خدایی وجود دارد؟ 08:34 - 1396/07/11 بازدید: 449

خدا ذات والایی است که آفریننده جهان و جهانیان است و هیچ مانندی ندارد و نیازمند دیگری نیست و تمام موجودات به او احتیاج دارند و آگاهی از ماهیت خدا است و به این معنا که مثلاً از چه چیز به وجود آمده یا ساخته شده و یا هر چیزی از این است، اصلاً صحیح نیست.

چرا اگر به وجود خدا فکر کنیم، می گویند کافر می شوید؟ 08:16 - 1396/07/11 بازدید: 151

تفکر در وجود خدا کفر نیست اما مخلوق خدا را شبیه یکی از مخلوقات خیال خواهند نمود در روایات آمده که: مورچه گمان می کند خداوند مانند او دو شاخک دارد، زیرا افکار ناقص در تفکر زیاد در ذات و اوصاف الهی در دره هولناک تشبیه سقوط می کنند.

در باره ام المومنین جویریه توضیح دهید 12:56 - 1396/07/06 بازدید: 330

جویریه دختر حارث بن ابی ضرار از قبیله بنی مصطلق. شوهرجویریه در  جنگ کشته شد و وی جزء اسیران جنگی شد و سهم یکی از انصار قرار گرفت. جویریه خود را در مدینه به نزد پیامبر(ص) رساند و از حضرت استمداد خواست. حضرت وی را از مرد انصاری خرید و آزاد کرد و بعد با مهریه چهارصد درهم جویریه  به عقد حضرت در آمد.

در باره ام المومنین صفیه توضیح دهید 12:49 - 1396/07/06 بازدید: 452

صفیه دختر حُیَّی بن اخطب از یهودیان بنی نضیر و از نوادگان هارون برادر موسی بن عمران(ع) بود. مادرش نیز دختر سموءال از طایفه بنی قریظه بود. پس از جنگ، خیبریان به اسارت مسلمانان در آمدند و صفیه نیز جزو اسیران جنگی قرار گرفت و سهم غنیمتی رسول خدا شد .حضرت وی را آزاد کرد و سپس وی به عقد حضرت در آمد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.