پرسش و پاسخ

تكليف از لحاظ ديني چند قسم است؟ 12:51 - 1393/05/28 بازدید: 290

چکیده: تكليف يعني چيزي يا كاري از كسي خواستن كه در آن رنج و زحمت باشد و اين اصطلاح از كلفت مأخوذ است. مثلاً امر و نهي خداوند به بندگان براي انجام چيزي، تكليف گفته مي‌شود.

فرق روان در اخلاق اسلامي با روان شناسي غربي چیست؟ 12:45 - 1393/05/28 بازدید: 664

چکیده: بايد گفت زاويه ديد اسلام و غرب در زمينة روان متفاوت است. هر چند نگاه آنها گاهي با هم تلاقي مي كند امّا در اكثر زمينه ها با هم تفاوت دارند. در روانشناسي غرب، روان به مرور زمان جاي خود را به رفتار داد، اما در اسلام روان جايگاه بالا دارد و از آن تعبير به «لطيفة رباني»، «حيات جاوداني»، «گوهر وجود انساني»، «عامل حيات انسان» و... مي كند، در حاليكه غرب اصلاً به اين موضوعات توجهي ندارد.

مفاهيم اخلاقي نسبي هستند يا مطلق و چه استدلالي بر آن وجود دارد؟ 12:38 - 1393/05/28 بازدید: 319

چکیده: سن و قبح امور، از فطرت انساني سرچشمه مي‌گيرد، فطرتي كه در تمام انسانها يكسان بوده و در تمام ادوار يك نوع غرايز و تمايلات بر او حكومت كرده است و آفرينش با يك رشته امور خميره شده و در عمق ذات او قرار گرفته است... انسان قرن بيستم از نظر فطرت و روحيه و غريزه و تمايلات ثابت، همان انسان قرن دهم است... مثلاً دروغ، خيانت، هرزگي و بي بند و باري پيوسته زشت و بد و تباه كنندة اجتماع بوده و هست، از اين نظر بايد تحريم و ممنوعيت آنها ابدي و دائمي باشد. زيرا اگر چه قيافة اجتماع عوض مي‌شود، ولي زيان اين اعمال همانست كه بوده است...

فلسفه اخلاق چيست؟ 12:31 - 1393/05/28 بازدید: 327

چکیده: فلسفة اخلاق علمي است كه از مبادي تصوريه و تصديقيه علم اخلاق بحث مي كند.

نقش اخلاق در زندگي چیست؟ 12:27 - 1393/05/28 بازدید: 4666

چکیده: اخلاق پسنديده موجب آبادي جامعه و طولاني شدن عمر مي شود. امام صادق ـ عليه السلام ـ مي فرمايد: «نيكوكاري و حُسن خُلق، خانه ها را آباد كند و بر عمرها بيفزايد»

اخلاق واقعي و مورد نظر اسلام چگونه اخلاقي است؟ 12:23 - 1393/05/28 بازدید: 539

چکیده: كلمة «اخلاق» جمع خُلق و به معناي نيرو و سرنوشت باطني انسان است كه تنها با ديدة بصيرت و غير ظاهر قابل درك است. در مقابل، خَلق به شكل و صورت محسوس و قابل درك با چشم ظاهر گفته مي‌شود.

آیا خواندن قرآن در حال راه رفتن اشکال دارد؟ 12:02 - 1393/05/28 بازدید: 1522

چکیده: قرآن كلام خدا و داراي عظمت و قابل تكريم و تمجيد و احترام است. بر انسان ها لازم است آن را احترام كنند و به دستورهاي آن عمل كنند و اهانت به قرآن حرام است. امّا بايد ديد اهانت به قرآن چيست؟ آيا اهانت به قرآن، آثار و عقوبت ها و مجازات هاي دنيوي دارد؟

چرا قرآن مي‌خوانيم و چرا در كشور ما به قرآن عمل نمي‌شود؟ 11:54 - 1393/05/28 بازدید: 420

چکیده: قرآن سخن خداوند با انسان و دواي درد بشريت است و اگرانساني بخواهد بداند كه سخن خدا با او چيست ،به قرآن مراجعه مي كند و آن را مي خواند.در عين حال قرائت قرآن ، اهميت دادن به آيات الهي ، انس با قرآن و آشنائي با آن ،محفوظ ماندن قرآن از خطر تحريف ، يافتن درسهاي زندگي در قرآن و بكارگيري آن است.

آیا قرآن بیان همه چیز است؟ 10:47 - 1393/05/28 بازدید: 377

چکیده: "تبيان كه به معني بيان كردن است و با توجه به وسعت مفهوم "كلّ شيء" معلوم مي شود كه در قرآن، بيان همه چيز هست،‌ ولي با توجه به اين نكته كه قرآن يك كتاب تربيتي و انسان ساز و يك كتاب هدايت براي عموم مردم است،‌ كه براي تكامل فرد و جامعه در همه‌ جنبه هاي معنوي و مادي نازل شده است. روشن مي شود كه منظور از "همه چيز" تمام اموري است كه براي پيمودن اين راه لازم است،‌نه اين كه قرآن يك دائرة المعارف بزرگ باشد كه تمام جزئيات علوم رياضي و جغرافيايي و شيمي و فيزيك و گياه شناسي، و پزشكي در آن آمده است.

فرق بين اصول دين و فروع دين 22:38 - 1391/12/21 بازدید: 65393

اصول دين، اموری اعتقادی است كه پايه و اساس دين را تشكيل مي‌دهد و عبارت است از: توحيد، عدل، نبوت، امامت و معاد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.