احکام

روزه، تقویت اراده و پاسدار جسم
آیا روزه‌داری مانع آزادی انسان نیست؟

چکیده: روزه تمرین و کمک به آزادی و آزادگی است.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.