احکام

اطاعت، زن، شوهر، پدر و مادر
حرف شنوی از شوهر یا والدین در خروج از منزل

- به طور کلی اطاعت از والدین واجب نیست ولی اذیت کردن آنان حرام است.

مال، دزدی، بازگرداندن، ناشناس
پس دادن مال دزدی به صورت ناشناس

- اگر مال مسروقه قيمي باشد، سارق می تواند بدون معرفی خود و بیان علت، قيمت آن را به مالک برگرداند.

روزه، تقویت اراده و پاسدار جسم
آیا روزه‌داری مانع آزادی انسان نیست؟

چکیده: روزه تمرین و کمک به آزادی و آزادگی است.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.