اعتقادات

 مدرن ترین ترازوی دیجیتال در قیامت
فوق مدرن ترین ترازوی دیجیتال در قیامت 09:14 - 1395/04/30 بازدید: 807

چکیده: دقیق ترین حسابرسی ها در روز قیامت پر پا می شود، برای آن روز می بایست به خوبی عمل و  رفتار نمود.

حسرت در قیامت
عدم استفاده از فرصت عمر، حسرت قیامت 08:35 - 1395/04/27 بازدید: 1072

چکیده: عدم استفاده از فرصتهای عمر، حسرت روز قیامت را در پی دارد.

آمادگی
برای آن روز آماده ایم؟ 18:36 - 1395/04/19 بازدید: 1268

چکیده:باید سعی کنیم با انجام عمل صالح و دوری از گناهان، خود را برای آخرت آماده کنیم.

معاد و حیوانات
حیوانات در قیامت 19:58 - 1395/04/17 بازدید: 1711

چکیده: حیوانات هم می‌فهمند؛ آن‌ها هم در قیامت محشور می‌شوند. بعضی از انسان‌ها هم به شکل حیوان محشور می‌شوند.

زمان در قیامت
دزد مجازی زمان... 19:01 - 1395/04/17 بازدید: 611

چکیده: دزدی زمان بزرگ‌ترین آسیب فضای مجازی است. در روز قیامت این دزدی مشخّص می‌شود.

آتش جهنم
ورود به مـــرز؛ ممنوع 03:58 - 1395/04/16 بازدید: 933

چکیده: گناه خلاف عفت زنا، داری عواقب سختی در آن دنیاست

آتش شهوت
کشاورز شهوت 08:28 - 1395/04/15 بازدید: 1238

چکیده:شاید بتوان از گناه نگاه به تصاویر ضداخلاقی توبه کرد امّا گناه ارسال آن تصاویر برای دیگران را چگونه باید جبران کرد؟

خودنمایی
لایک آتش! 08:33 - 1395/04/14 بازدید: 998

چکیده:روح زن با حجاب و حیا آرامش می‌یابد و با خودنمایی عذاب می‌شود. لطفا روح خود را دریابیم!

قبرهای خالی
ویرانی آخرت با حب دنیا 08:55 - 1395/04/13 بازدید: 1431

چکیده:حب دنیا باعث عذاب و گرفتاری شخص در آن دنیا خواهد شد.

تاثیر لقمه حرام
کسب حرام، بی برکت ومایه عذاب 07:47 - 1395/04/13 بازدید: 3703

چکیده:  یکی از دستورات اکید اسلام، دستور به کسب روزی حلال و دوری از کسب حرام است.
 

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.