سرمقاله

22:38 - 1395/06/07

داعش، پیوند توحّش و تحجّر در خدمت جهانخواران
محمدحسن نبوی
گروه «داعش» افرادی مسلح هستند که در جهت منافع صهیونیزم، آمریکا، غرب و اعراب مرتجع و عیّاش منطقه بوجود آمده اند؛ آنان پس از سوریه به عراق وارد شده و در مدتی کوتاه حرکتهای وحشیانه ای مرتکب شدند که در تاریخ بی نظیر و یا کم نظیر است. آنان به دنبال حکومت یک پارچه در همۀ سرزمینهای اسلامی هستند و آرزوهای عجیبی را در سر می پروراننده. دربارۀ خواستگاه و حرکتهای این گروه مواردی قابل تأمل و دقت می باشد که بیان آن برای مردم و مؤمنین می تواند مؤثر باشد:
1. همۀ کارشناسان نظامی می دانند آمریکا در عراق، افغانستان، سوریه، لبنان و غزّه شکست خورده و پس از سرمایه گذاری بسیار، این کشورها را در اختیار ایران قرارداده است؛ 
2. او برای محاصرۀ ایران در این کشورها سرمایه گذاری کرده بود، اما کاملاً خلاف مقصودش اتفاق افتاد؛
3. زورمداران جهان پس از چند سال فعّالیّت و هزینه های هنگفتِ جنگ و خسارتهای مالی بسیار، چیزی جز شکست، سرخوردگی و نفرت به دست نیاوردند؛ از این رو به این نتیجه رسیده اند که بهترین راه برای ضربه زدن به ایران و انتقام گرفتن از این پایگاه بزرگ الهام بخش مسلمانان، آنست که بین مسلمین اختلاف ایجاد کرده آنان را به درگیری با یکدیگر سوق دهند؛
4. آسان ترین راه برای رسیدن به این هدف، استفاده از زمینه های موجود اعتقادی در جهت ایجاد اختلاف بود و اگر می توانست از طریق باورها به این مقصود دست یابد، طبعاً از عمق و ایستائی بیش تری برخوردار می گشت؛
5. با توجه به آنکه از بین مذاهب اسلامی «وهابیّت» بیش تر از هر گروه دیگری از درون مایه های تعارضی و تهاجمی نسبت به شیعیان برخوردار بود، گروه هایی را به نامهای القاعده، طالبان، جبهۀ النصره، داعش و... انتخاب و با توجیه های عقیدتی سعی در بر افروختن آتش عناد و دشمنی آنان نمود. سران این گروهکها برای شهید کردن چند شیعه به پیروان جاهل خویش وعدۀ بهشت داده و آنان را بر این امر تحریص نمودند؛
6. از بین شیعیان هم افرادی در همین راستا فعّال شدند؛ لعن علنی به خلفا و به کسانی که مورد احترام اهل سنت هستند را ترویج و بر این امر پا فشاری کردند و کسانیکه همراه و هم عقیده آنان نبودند را مخالف ولایت امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) معرفی نمودند و از آنجا که عشق به امیرالمؤمنین(علیه السلام) در جان شیعیان از جایگاه والایی برخوردار بود، توانستند عدۀ زیادی را بدون توجه به اهداف دشمنان اسلام با خود همراه سازند؛
7. از سوی دیگر برخی اعمال و رفتارها همچون قمه ردن و... که امروزه در جهان مورد وهن شیعه شده و در رسانه های جهانی چیزی در حد حرکات داعش نشان داده می شود، را در دنیا چنان ترویج و از آن دفاع کردند در حالیکه هرگز از نماز و بدیهیات دین این چنین دفاع نمی کردند؛
8 . آمریکا و انگلیس هم مدافع روحانی نمایانی از این دست شدند؛ از کسانی که قمه زنی و اهانت به مقدسات اهل سنت را در حد گسترده تبلیغ می کردند، حمایت کرده، بعضی از آنان را از زندان کویت آزاد و به انگلیس بردند و بعضی هم تحت چتر حمایت آمریکا و با کمکهای بی دریغ شیطان بزرگ فعّال گشتند؛ شبکه های ماهواره ای در آمریکا و انگلیس با امکانات کافی در اختیار آنان قرار گرفت تا به راحتی بتوانند به ترویج قمه زنی، توهین گسترده به اعتقادات اهل سنت و فحاشی به علماء و بزرگان شیعه که مخالف آنها هستند، بپردازند. آنان هم در خدمت برنامه های جهانخواران قرار گرفتند به شدیدترین وجه آتش بیار انسان کشی داعش گشتند؛ 
9. زیرساختهای لازم و کافی برای دشمن جهت ایجاد تعارض و تنش فراهم شده بود؛ آنان با فیلبرداری از مراسم اهانت به مقدسات اهل سنت از سویی و فیلم برداری از قمه زدنها و... و نشان دادن به وهابیّون آنان را برای نسل کشی شیعیان ترغیب نمودند و از طرف دیگر جاذبه های فراوان عقلانیّت شیعه را در دنیا تحت الشعاع قرار دادند؛ 
10. دشمنان اسلام تجهیزات جنگی و امکانات فراوان و بودجه کافی در اختیار عده ای متعصّب و بی منطق قرار داده و آنان را به جان مردم بی دفاع، زنان و بچه های بی گناه انداخته و جنایاتی مرتکب شدند که روی تاریخ را سیاه کردند در این مدت وحشی گری هایی اتفاق افتاد که شقی ترین انسانها چنین حرکاتی را انجام نمی دهند؛ بچه های خردسال را در برابر دیدگان مادران سر بریدند؛ مردان و جوانان را در مقابل چشمان بهت زدۀ خانواده به طرز فجیعی به قتل رساندند؛ جسد انسانها را در مقابل حیوانات قرار دادند تا گوشت آنان را بدرند؛ با سرهای بریده فوتبال کردند؛ جوانان زیادی از شیعیان را عقیم کردند؛ ماشینهای مدرن اهدائی اربابان خود را با سرهای بریده تزیین نمودند و هزاران جنایت شرم آور دیگر که در این مدت نه چندان طولانی مرتکب شدند؛ 
11. حرکات داعش و قمه زنیها در حدگسترده ای از رسانه های مجازی به دستور اربابان آنها منتشر گردید! این امر می توانست با نشان دادن روحیۀ خشن و بی منطق در بین مسلمانان مردم جهان را که به دنبال گرایش به اسلام بودند، از دین اسلام دور ساخته، اسلام را دین بربریّت نشان دهد و از سوی دیگر تصاویر وحشی گریهای داعش می توانست شیعیان را به حدّی از آنان بترساند که یا شهرهای خود را به راحتی تسلیم کنند و یا به جنگ بی امان بین مسلمانان که خواستۀ اصلی آنها بود، روی آورند. که در تمام این معادلات هر گزینه ای اتفاق می افتاد، قطعاً به سود جهان خواران و شیطان بزرگ بود؛ 
12. پس از ورود داعش به عراق بعثیهای زخم خورده از نظام اسلامی عراق، به گروه داعش پیوسته و از این طرف هم دیگر خبری از ولائیهای قمه زن و یا مدافعان آنان نبود؛ 
13. آنان اکنون در عراق به دنبال تجزیۀ عراق به حداقل سه بخش شیعی، سنّی و کردنشین هستند که اگر این اتفاق بیفتد، عراق ضعیف نمی تواند برای صهیونیزم خطرناک باشد. از سوی دیگر این امر می تواند تعارض و کشمکش مستمر به دنبال داشته برای همیشه این بخش از دنیای اسلام را به خود مشغول سازد؛
14. هرچه از دو طرف کشته شوند، برای اسرائیل بسیار خوشایند بوده از عمق جان به این همه جهالت می خندد. همانگونه که سران صهیونیسم رسماً اعلان کردند.
وظیفۀ مبلغین: 
در مقابل این همه برنامه ریزی و فعالیّت از سوی دشمنان اسلام و تشیّع، مبلّغین گرامی وظایفی دارند که به برخی از آنها اشاره می شود: 
1. مبلّغان به خوبی معارف شیعه را در بین مردم جهان و ملّت و جامعه خود تبلیغ کنند و در برابر این وحشی گریهای چندش آور، جایگاه عقلانیّت شیعه را ترویج نمایند. اگر این رویه دنبال شود، چهرۀ اسلام واقعی برای بسیاری از مردم آزاد اندیش جهان و ملّت ایران روشن گشته و این امر می تواند بخشی از این تهدید را به فرصت تبدیل و موجب ترویج فرهنگ ناب تشیّع در جهان شود؛
2. مبلّغین گرامی درصدد تبیین این نکته برای مردم خودمان باشند که امروزه دنیا دهکدۀ جهانی است و اطلاعات با سرعت غیرقابل باور در جهان مبادله گشته، هر حرکت تند شیعی سریعاً به جهان مخابره و گاهی حرکات بی حساب آنان دقیقاً بازی در زمین دشمن و به نفع او تعریف می شود و برخی شیعیان با انجام برخی اعمال نابخردانه، آتش بیار معرکه می شوند و گاهی ممکن است یک عمل به ظاهر ساده، هیزم ریختن بر آتشی باشد که دشمن فراهم کرده است؛
3. بعضی ممکن است این شبهه را ایجاد کنند که اگر انقلاب نمی شد، این همه شیعه کشته نمی شد؛ که باید گفت متأسفانه این هم یک روی دیگرِ سکۀ خدمت به دشمنان اسلام است؛ با یک چنین منطقِ بی منطقی، حرکت شخص پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم)، جنگهای امیرالمؤمنین(علیه السلام)، عاشورای امام حسین(علیه السلام) و... را زیر سؤال می برند!! این همان منطق خوارج است؛ چراکه خوارج یکی از علل خونریزی در بین مسلمانان را اقدامات شخص امیرالمؤمنین(علیه السلام) معرفی می کردند؛ مگر بعد از رسالت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) انسانهای فراوانی کشته نشدند مگر در زمان امیرالمومنین علی(علیه السلام) و امام حسین(علیه السلام) عده زیادی شهید نشدند مگر روایات فراوان و آیاتی که در باب شهادت است در مقام دفاع از اسلام و رسیدن به حاکمیت اسلام نیست.
4. اگر ما به دنبال هدایت اهل سنت هم باشیم در کجای دنیا دیده اید با اهانت به مقدسات فردی او را هدایت کرده باشند؛ قرآن مجید از اهانت به خدایان بت پرستان هم نهی فرموده است! ما چگونه به خود اجازه می دهیم به مسلمانانی توهین کنیم که بر اساس دستورات مذهبی خود حق نداریم حتی آنان را غیر مسلمان بدانیم. 
قرآن مجید در این رابطه می فرماید: ((وَ لا تَسُبُّوا الَّذينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلى  رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ)) 1؛  «و معبودانى را كه كافران به جاى خدا مى پرستند، دشنام ندهيد، كه آنان هم از روى دشمنى و نادانى خدا را دشنام خواهند داد. اين گونه براى هر امتى اعمالشان را آراستيم [تا به كيفر لجاجت و عنادشان گمان كنند كه آنچه انجام مى دهند نيكوست،] سپس بازگشت همه آنان به سوى پروردگارشان خواهد بود، پس آنان را به اعمالى كه همواره انجام مى دادند، آگاه مى كند.» 
تمسّک به روایات اهل بیت(علیهم السلام)
در این بخش توجه خوانندگان گرامی را به چند روایت جلب می کنیم که بخوبی برای تعیین تکلیف ما کفایت می کند: اگر در روایات اهل بیت(علیهم السلام) بر «تقیّه» تأکید شده، در بخشهایی به معنای آنست که اگر حقّی را هم از معارف شیعه بیان می کنید و موجب فتنه و خسارت بر مسلمین است، از بیان آن خودداری کنید؛ حتی اهل سنت هم اگر مطلبی را می گویند و موجب فتنه بین مسلمانان است، نباید وحدت مسلمین را مخدوش کنند که قطعاً کفار شاد و قدرت مسلمین تضعیف خواهد شد. 
از سوی دیگر ما برای هدایت انسانها حق نداریم از زور و قدرت استفاده کنیم. تشیّع دین منطق، برهان و موعظه است و دین جبری را به هیچ وجه نمی پذیرد.
تلقّی ما از حفظ وحدت بین مسلمین بخشی از همان «تقیّه» است که ائمۀ اطهار(علیهم السلام) در راستای همزیستی مسالمت آمیز با اهل سنت به ما سفارش کرده اند.
از آن مهمتر در مواردی دین مبین اسلام به هم زیستی مسالمت آمیز با ادیان دیگر هم سفارش فرموده، چه رسد با مسلمانان؛ قرآن مجید می فرماید: ((قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلى  كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَ لا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ لا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ)) 2؛  «بگو: اى اهل كتاب، بياييد بر سر سخنى كه ميان ما و شما يكسان است بايستيم كه: جز خدا را نپرستيم و چيزى را شريك او نگردانيم، و بعضى از ما بعضى ديگر را به جاى خدا به خدايى نگيرد. پس اگر [از اين پيشنهاد] اعراض كردند، بگوييد: شاهد باشيد كه ما مسلمانيم.
امام سجاد(علیه السلام) می فرماید: «وَدِدْتُ وَ اللَّهِ أَنِّی افْتَدَیْتُ خَصْلَتَیْنِ فِی  الشِّیعَةِ لَنَا بِبَعْضِ لَحْمِ سَاعِدِی النَّزَقَ وَ قِلَّةَ الْکِتْمَان 3؛  به خدا دوست دارم که برای دو خصلت شیعیان ما قدری از گوشت بازویم فدا دهم: کمی حوصله و کمی راز نگهداری.»
امام صادق(علیه السلام) می فرماید: «مَنْ أَذَاعَ عَلَیْنَا حَدِیثَنَا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ جَحَدَنَا حَقَّنَا 4؛  هر كس از اخبار ما چیزی را بر ضرر ما فاش كند مانند كسى است كه حق ما را انكار كند.»
آن حضرت(علیه السلام) همچنین می فرماید: «مَنْ أَذَاعَ عَلَیْنَا حَدِیثَنَا سَلَبَهُ اللَّهُ الْإِیمَانَ 5؛  هر کس اخبار ما را فاش كند، خدا ايمانش را از او می گیرد.»
و یا در جای دیگری حضرت صادق(علیه السلام) می فرماید: «مَا قَتَلَنَا مَنْ أَذَاعَ حَدِیثَنَا قَتْلَ خَطَإٍ وَ لَکِنْ قَتَلَنَا قَتْلَ عَمْدٍ 6؛  هر كه حديث ما را فاش كند، ما را به خطا نكشته، بلكه از روى عمد كشته است.»
امام باقر(علیه السلام) نیز در این باره می فرماید: «یُحْشَرُ الْعَبْدُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ مَا نَدِیَ دَماً فَیُدْفَعُ إِلَیْهِ شِبْهُ الْمِحْجَمَةِ أَوْ فَوْقَ ذَلِکَ فَیُقَالُ لَهُ  هَذَا سَهْمُکَ مِنْ دَمِ فُلَانٍ فَیَقُولُ یَا رَبِّ إِنَّکَ لَتَعْلَمُ أَنَّکَ قَبَضْتَنِی وَ مَا سَفَکْتُ دَماً فَیَقُولُ بَلَی سَمِعْتَ مِنْ فُلَانٍ رِوَایَةَ کَذَا وَ کَذَا فَرَوَیْتَهَا عَلَیْهِ فَنُقِلَتْ حَتَّی صَارَتْ إِلَی فُلَانٍ الْجَبَّارِ فَقَتَلَهُ عَلَیْهَا وَ هَذَا سَهْمُکَ مِنْ دَمِه 7؛  روز قیامت یک بندۀ خدا محشور شود و دستش به خونی آلوده نشده ولی به اندازۀ یک خون شاخ حجامت یا بیش تر به او می دهند و گویند این سهم توست از خون فلانی! او می گوید: پروردگارا تو خود می دانی هنگامی که جان مرا گرفتی من خون کسی را نریخته بودم. خداوند متعال می فرماید: آری فلان روایت را بدین مضمون شنیدی و آن را روایت کردی و زبان به زبان به فلان حاکم جبّار رسید و او به واسطۀ آن، این فرد را کُشت و این سهمی است از خونش که به تو می رسد.»
حضرت آیت الله بهجت(رحمه الله) نیز با اشاره به مضمون این روایات می گوید:  «چه بسا ... این کارها موجب اذیّت و آزار و یا قتل شیعیانی که در بلاد و کشورهای دیگر در اقلیّت هستند، گردد؛ در این صورت اگر یک قطره خون از آنها ریخته شود، ما مسبّب آن و یا شریک جرم خواهیم بود.» 8
حال چگونه ما به خود اجازه می دهیم که سخنی بیان کنیم و موجب قتل انسانهای بی شماری شویم و خود در منطقۀ امن و راحت زندگی کنیم. 

______________________________________________________________________________

1. انعام /108. 
2 . آل‏عمران /64. 
3. کافی، کلینی، دارالحدیث، قم، 1429ق، ج2، ص222. 
4 . کافی، کلینی، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1407ق، ج2، ص370. 
5 . همان. 
6 . همان. 
7 . بحارالانوار، محمدباقر مجلسی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1403ق، ج72، ص85. 
8 . در محضر بهجت، محمدحسین رخشاد، مؤسسه فرهنگی سماء، قم، 1382ش، ص138، نکته198. 

برچسب‌ها: 
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.