پاورقــــــــــــــــــــی

18:56 - 1394/08/26

1) گفته می‌شود در حدود پنج هزار سال پیش.
2) جهت مطالعه بیشتر مراجعه كنید: ریشه‌های بحران در خاورمیانه، حمید احمدی، ص 7 - 12.
3) نك: صهیونیسم، عبدالوهاب المیسری، ترجمه لواء رودباری، ص 7؛ فرهنگ سیاسی، علی آقابخشی، ص 423؛ ریشه‌های بحران در خاور میانه، ص 3.
4) نك: اسطوره‌های بنیان گذار سیاست اسرائیل، روژه گارودی، ترجمه مجید شریف، ص 23؛ همچنین كتاب تعلیم و تربیت صهیونیستی، عادل توفیق عطاری، ترجمه مجتبی بردبار، ص 50.
5) مراجعه كنید: صهیونیسم، یوری ایوانف، ترجمه ابراهیم یونسی، ص 51؛ صهیونیسم، عبدالوهاب المیسری، ص 54 و 29 و دیگر بخشها.
6) نك: صهیونیسم، یوری ایوانف، ص 82 تا 84.
7) نك: پرونده اسرائیل و صهیونیسم سیاسی، روژه گارودی، ترجمه نسرین حكیمی، صص 42 - 43؛ نگاهی به ادبیات صهیونیسم، كنعانی، صص 57 و 66.
8) نك: حماسه مقاومت فلسطین، ص 21 و 150 - 153.
9) نك: جنبشهای اسلامی در فلسطین، ابوعمرو، صص 60 - 77.
10) نك: سازمان اسناد ملی ایران، اسناد وزارت امور خارجه، شماره تنظیم 12 - 102006.
11) نك: سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی، عبدالرضا هوشنگ مهدوی، صص 385 - 453؛ انتفاضه و طرح اسلامی معاصر، صص 105 - 120.
12) نك: صحیفه نور، ج 6، ص 116؛ فلسطین از دیدگاه امام خمینی رحمه الله، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، صص 1، 38، 43، 45، 103، 129، 130، 175.
13) نك: رویارویی انقلاب اسلامی، جمیله كدیور، صص 97 - 103 و 114.
14) نك: رهنمودهای امام، ص 96.

برچسب‌ها: 
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.