روز قدس

18:55 - 1394/08/26

امام آن چنان پایمردانه وارد عرصه فلسطین گردید كه در همان سال اول پیروزی انقلاب اسلامی؛ یعنی 1358 ه. ش، جمعه آخرماه مبارك رمضان هر سال رابه عنوان «روز قدس» در جهت پشتیبانی از ملت فلسطین نام گذاری نمود.
ایشان با همان نگاه راهبردی و كلان خویش، این روز را روز مبارزه و مقابله با مستكبرین اعلام نمود: «روز قدس، جهانی است و روزی نیست كه فقط اختصاص به قدس داشته باشد. روز مقابله مستضعفین با مستكبرین است؛ روز مقابله ملتهایی است كه در زیر فشار آمریكا و غیرآمریكا بودند، روزی است كه باید مستضعفین مجهز بشوند در مقابل مستكبرین و دماغ مستكبرین رابه خاك بمالند...
متعهدین، امروز را روز قدس می‌دانند و عمل می‌كنند به آنچه كه باید بكنند و منافقین و آنهایی كه با ابرقدرتها در زیر پرده آشنایی دارند و با اسرائیل دوستی دارند، در این روز بی تفاوت نیستند و یا ملتها را نمی‌گذارند كه تظاهرات كنند. روز قدس روزی است كه باید سرنوشت ملتهای مستضعف معلوم شود. باید ملتهای مستضعف در مقابل مستكبرین اعلان وجود كنند. باید همان طوری كه ایران قیام كرد و دماغ مستكبرین را به خاك مالید و خواهد مالید، تمام ملتها قیام كنند و این جرثومه‌های فساد را به زباله دانها بریزند.
روز قدس، روزی است كه باید همت كنند و همت كنیم كه قدس را نجات بدهیم. روز قدس روزی است كه باید به این روشنفكرانی كه در زیر پرده با آمریكا و عمال آمریكا روابط دارند، هشدار داد؛ هشدار به اینكه اگر از فضولی دست بر ندارند، سركوب خواهند شد.
روز قدس فقط روز فلسطینیان نیست، روز اسلام است و روز حكومت اسلامی است.» (14)
در هر حال براساس آنچه آمد، می‌توان دریافت كه موجود جعلی اسرائیل تافته‌ای بافته شده به وسیله قدرتهای استكباری است كه در پی منافع خویش با هر ایدئولوژی پویا و فعالی به مبارزه بر می‌خیزند و منطقه پر كشمكش و ثروت خیز خاورمیانه اسلامی از این قاعده دور نیست.
از این رو است كه باید امروز بیش از هر روز دیگر بر روح بلند آن امام راحل درود فرستاد و تكلیف امروزین خود را در قبال این هجمه برنامه‌ریزی شده پاس داشت و با حمایت از آرمان فلسطین و قدس كه به تعبیر امام آرمان مستضعفین است، به آن عمل نمود.

برچسب‌ها: 
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.