امام خمینی(ره)

11:22 - 1394/05/15

در قسمت دیگر دیوار، همچنین عكس رنگی امام خمینی رحمه الله، رهبر انقلاب اسلامی ایران، دیده می‌شود. شیعیان این منطقه به امام خمینی رحمه الله خیلی احترام می‌گذارند. آنان خود را شیعه اثنا عشری معرفی می‌كنند و معتقدند كه در جهان امروز غیر از 12 امام، تنها خمینی رحمه الله امام محسوب می‌شود. آنها اعتقاد دارند كه علی علیه السلام تنها جانشین قانونی محمد صلی الله علیه و آله بوده و پس از حضرت علی علیه السلام این ائمه هستند كه جهان مادی را اداره می‌كنند؛ امام دوازدهم نیز از نظر غایب شده و هنگامی كه ظهور كند، تمام جهان تحت تسلط وی قرار خواهد گرفت. ضمن اینكه ایشان روز عاشورا را یكی از روزهای مهم می‌دانند و در ایام محرم به عزاداری برای محمد صلی الله علیه و آله، فاطمه علیهاالسلام و 12 امام علیهم السلام می‌پردازند.
2. تأثیر فرهنگ ایرانی در آموزش فرهنگی مسلمانان چین
مسلمانان چین عشق وافری به فراگیری و مطالعه زبان فارسی دارند. در دوران دودمان‌های هان و تانگ راهبهای برجسته بودایی كه فارسی زبان بودند، پی در پی برای ترجمه كتب مقدس بودایی به چین می‌آمدند و این گونه، زبان فارسی وارد چین شد و در دوران سلسله یوان، زبان فارسی مورد استفاده وسیع قرار گرفت؛ چنان كه زبانهای رسمی دولت یوان عبارت بودند از: زبان مغولی، زبان چینی و زبان فارسی. دولت یوان مقرر داشت كه هنگام پر كردن جدول باید همزمان از سه زبان مذكور استفاده شود.
در این میان، مسلمانان نژاد هوی چین به طور وسیع از زبان فارسی؛ خاصه در زندگی مذهبی خود استفاده می‌كردند. در اوایل دوران یوان، دولت مركزی بارها بر ایجاد سازمان مطالعه زبان فارسی تأكید كرد؛ تا آنجا كه مدیر و معلم مدرسه زبان فارسی هر دو از نظر مقام دارای درجه هفتم بودند و دانشجویان نیز از امتیاز استفاده از هزینه دولت بر خوردار بوده، پس از اتمام دوره تحصیل خود، در ادارات دولتی كار می‌كردند.
در دوران سلسله‌های مینگ و چینگ، «گلستان» سعدی به عنوان كتاب درسی در آموزش مسجدی مسلمانان چین آموزش داده می‌شد. علاوه بر اینكه یك نسخه از كتاب «روش تحصیلی» دستور زبان فارسی (نسخه خطی) كه در سال 1660 به چاپ رسیده، در مسجد دونگ سی پكن نگهداری می‌شود. این كتاب در مسجد تای پینگ لو شهر نان جینگ نیز نگهداری می‌شود كه بیانگر وسعت گستره مناطق تحت نفوذ زبان فارسی است.

برچسب‌ها: 
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.