جبهه دوم خرداد در ترازوی نقد (1)

15:35 - 1394/05/08

بررسی و نقد بینش و عملكرد داعیه داران و بهره مندان از پدیده سیاسی «دوم خرداد» از نقطه نظر سیاسی و فهم و تحلیل این گونه امور، اهمیت خاصی دارد. در ابتدا گفتنی است كه اصل رقابت سیاسی و امكان بروز و حاكمیت سلیقه‌ها و افكار مختلف برای پیشبرد امور در چهارچوب شرع و قانون اساسی امری پسندیده، پذیرفتنی و بایسته است؛ اما باید دانست كه این چرخش قدرت در همه نظامها، در میان وفاداران و نیروهای خودی صورت می‌گیرد و سوء استفاده‌ای از آن نمی‌شود. بر این اساس نیروهای جدیدی كه قدرت سیاسی را در دست می‌گیرند، باید شعارها، برنامه‌ها و عملكردها و رفتارهای اصلاح گرایانه شان، در چهارچوب نظام، قانون اساسی و منافع ملی كشور قرار گیرد و هدف شان تنها پیشبرد امور و تعالی و بالندگی كشور باشد و سلیقه و راهبردهای خود را در این چهارچوب قرار دهند. در غیر این صورت نظام دچار بحران، ركود و هرج و مرج می‌شود و فرصتهای طلایی خدمت و پیشرفت از بین می‌رود و قدرت سیاسی و اقتصادی نظام فرسوده می‌گردد... حال از این چشم انداز، به بررسی و نقد «جبهه دوم خرداد» می‌پردازیم.
یك: شعارها و تبلیغات
داعیه داران و بهره مندان از دوم خرداد، به سرعت بر موج تحولات سوار شدند و مست از نتیجه انتخابات، شعارهایی برای جذب هرچه بیشتر افكار عمومی سر دادند و تبلیغات سنگین و گسترده‌ای را انجام دادند. بعضی از شعارهای مهم آنان عبارت بود از: توسعه سیاسی، قانون گرایی، جذب مخالف و تبدیل آن به موافق، جوان گرایی، مشاركت سیاسی، جامعه مدنی، آزادی بیان، شایسته سالاری، اصلاحات، ایران برای همه ایرانیان، دفاع از حقوق بشر و... با بررسی این شعارها، نكات كلیدی و مهمی به دست می‌آید؛
1. مدعیان و گویندگان این شعارها، در عمل تعهد و پایبندی چندانی به انجام آنها نداشتند و گویا این شعارها برای جلب آرای بیشتر در انتخابات و شكست رقیب و بازار گرمی بوده است. حتی در ظاهر نیز پایبندی خود را به بیشتر آنها از خودنشان ندادند؛ مانند: شایسته سالاری، قانون گرایی، اصلاحات، آزادی بیان و... .
2. بسیاری از این شعارهای فریبنده در عمل شكست خورده و نتیجه‌ای جز هدر دادن فرصتها و سرگرم كردن افكار عمومی، نداشت.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.